اسب ترکمن یموت

اسبان یموت همانندی بسیاری به اسب های آخال تکه دارند.اسبان آخال تکه به ددلیل دارا بودن اندامی دراز و نازک با پاهای بلند،سم های کوچک و نرم و شکننده و ضعیف بودن کمر،برای مسیرهای دشوار و کوهستانی و کارهای نیازمند نیروی فراوان و همچنین جابجایی مناسب نمی باشند،بنابراین مردم کوچ نشین خاندان یموت برای افزایش توانایی اسبانشان در کوچ ها و جابجایی در مسیرهای دشوار،از خون اسبان عرب ایرانی و اسبان فلات ایران وارد گله های خود کردند،بطوری که در این اسبان تاثیر پذیری از اسبا عرب دیده می شود.

اسبان یموت از دیدگاه رفتاری همانند بسیاری به اسبان عربی دارند.به سادگی رام و دستی شده و یک دندگی و یکه شناسی اسیان آخال تکه را ندارند. اگرچه اسبان یموت ،به سرعت اسب های آخال تکه ها نمی دوند،اما برای پیمودن راههای دراز ،توانایی و تاب بیشتری دارند.اسبان یموت عشق آباد تا مسکو را پا به پای اسبان آخال تکه پیموده اند.این اسبان در برابر سرما پایدار هستند.برای نمونه وقتی که لشکریان ناپلئون به بخش های سردسیر روسیه رسیدندبیشتر اسبان از سرمای شدید از میان رفتند اما اسب پر آوازه ناپلئون به نام جهان پیما(امپراطور)که از اسبان یموت بود ،هیچ ضعفی از خود نشان نداد.اسبان یموت برای آوردهای پرش ،درساژ،اسب دوانی و آوردهای سه روزه مناسب هستند.ساختار بدنی اسبان یموت همانندی بسیاری به اسبان آخال تکه دارند،اما در برخی جهات با اسبان آخال تکه روسیه تفاووت دارند.برای نمونه بلندای اسبان یموت کمی کوتاهتر،اما در برابر بدن سنگین تر و کمی پهن تر است.همچنین سم های نیرومند و اسکلت مستحکم دارند.موهای یال،دم و کاکل کمی بیشتر از آخال تکه می باشد.این اسبان پایداری و استواری بیشتری دارندو در راههای کوهستانی راهپیمایی می کنند.اسبان یموت بیشتر به رنگ نیله دیده می شوند،گرچه کمتر به رنگ های کهر و کمرنگ نیز دیده می شوند.امروزه اسبان یموت تنها در ترکمنستان و ترکمن صحرای ایران زندگی می کنند.بنابراین بیشترین شمار از اسبان ترکمن ایران را اسبان یموت تشکیل می دهند.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2972
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.