اثرات محیط بر گاوشیری درتولید شیر و اجزای آن

اثرات محیط بر گاوشیری درتولید شیر و اجزای آن

افزایش دمای محیطی،میزان تنفس را افزایش می دهد که روشی اساسی برای کاهش دمای بدن در گاوهای اروپایی است.افزایش دمای محیطی از ۱۰-به ۴۰ درجه سلانتیگراد،تنفس را ۵ برابر می کند.میزان گرمای تولید شده در گاوهای شیرده ،نزدیک به دو برابر گاوهای غیر شیرده است.با افزایش دما میزان تولید شیر و مصرف غذا،به منظور جلوگیری از تولید گرما در بدن،کاهش می یابد.اثرات سوء افزایش دمای محیطی بر گاوهای پر شیر،بیشتر از گاوهای کم شیر و بویژه دراوج شیردهی بیشتر است.

تولید شیر گاوهای هلشتاین و براون سویس،هنگامی که دمای محیطی از ۲۷ درجه سانتیگراد بیشتر شود،کاهش می یابد.و برای گاوهای نژاد جرزی دمای بیشتر از ۳۰،و برای نژاد برهمن دمای بیشتر از ۳۵ درجه سانتیگراد موجب کاهش تولید شیر می شود.

بطور کلی،درصد چربی شیر و SNFدر زمستان،بیشترین و در تابستان،کمترین است.

چربی شیر و SNF در گاوهایی که در زمستان و یا پاییز می زایند،بیشتر از گاوهایی است که در بهار و تابستان می زایند.در دمای بیشتر از ۳۰درجه سانتیگراد،کاهش تولید شیر بیشتر از کاهش چربی است که افزایش نسبی درصدچربی شیر را در پی دارد.در این گونه دماهای زیاد ،غلظت کلراید در شیر افزایش یافته،در حالی که میزان لاکتوز و پروتئین شیر کاهش می یابد.استفاده از پنکه،ایجاد  سایه و دوش و یا هوای سرد،اثرات سوء دمای بالا را برطرف می کند.ایجاد سایبان در مناطق نیمه گرمسیری و مرطوب،به گونه ای که آبخوری در سایه قرار گیردو گاوها ناگریز نباشند در ساعت های بسیار گرم سایه را ترک کنند،تولید شیر را در مقایسه با گاوهایی که سایبان در اختیار ندارند،نزدیک به ۱۱ درصد زیادتر می کند.

تولید شیر در طول یک دوره شیردهی برای گاوهایی که در پاییز یا اوایل زمستان می زایند،بیشتر از گاوهایی است که در اواخر زمستان ،بهار یا تابستان می زایند.این افزایش تولید احتمالا ناشی از دمای محیطی مناسب،نبود مگس و در دسترس بودن مقدار بیشتری از غذاهای گوارش پذیردر پاییز،زمستان و اوایل بهار،در مقایسه با فصل تابستان است.بنابراین در شرایط سخت تابستان،گاوهایی که در پاییز زاییده اند،معمولا در مراحل پایانی شیرده بوده و یا خشک هستند.اثر فصل زایش،هنگامی کمتر است که گاوها در تمامی طول سال از غذای انبار شده استفاده می کند.

فعالیت متوسط موجب زیاد شدن شیر می شود،در حالیکه فعالیت های زیاد یا بسیار کم،بر تولید شیر اثر سوء می گذارند.بنابراین،در اصطبل های بسته،لازم است که برای ایجاد فعالیت بهینه و نیز تشخیص گاوهای فحل،آنها را روزی دو بار از اصطبل بیرون برد.انرژی مورد نیاز گاو هنگامی که از مرتع استفاده می کند،بیشتر است و در حقیقت،انرژی لازم برای چرای مرتع فقیر،ممکن است دو برابر انرژی نگهداری باشد.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2039
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.