گاوشیری

اثرات مکمل چربی بر تولیدات و ترکیبات شیر در گاوشیری

چربی شیر محصول بیولوژیکی منحصر به فردی است که حاوی حجم وسیعی تری گلسیریدهای محصور در یک غشای لیپوپروتئینی است.

به طور معمول این تری گلسیریدها حاوی یک اسید چرب با زنجیر کوتاه مثل اسید بوتیریک(C4:0)، یک اسید چرب با زنجیر متوسط مثل اسید پالمیتیک(C16:0) و یک اسید چرب با زنجیر بلندتر که ممکن است اشباع یا غیر اشباع باشد هستند. که اسیدهای چرب با زنجیره بلند ممکن است اسید استئاریک(C18:0) یا یک اسید با یک پیوند دوگانه که در داخل بدن حیوانات تشکیل شده است باشد.معمولا این اسید اولئیک(C18:1)یا اسید پالمیتولئیک(C16:0)است که به وسیله غیر اشباع شدن اسید اشباع مربوطه ساخته می شوند.

مقداری از اسیدهای چرب با زنجیر متوسط و نهایتا همه ی اسیدهای چرب با زنجیر بلند از بخش های لیپید در خون جذب می شوند. از ویژگیهای شیر گاو دارا بودن نسبت زیادی از اسیدهای چرب اشباع است. اسیدهای چرب موجود در خوراک، نزدیک به نیمی از اسیدهای چرب شیر را تشکیل می دهند. این اسیدهای چرب همگی از نوع بلند زنجیر هستند. اسید پالمیتیک و اسید اولئیک مهمترین اسیدهای چرب در چربی شیر به شمار می روند.

اسیدهای چرب اشباع نشده در ترکیب شیر بیشترین اثر را دارند. هر چه غلظت این اسیدها در چربی غذا بیشتر باشد به همان نسبت عدد ید بالاتر و چربی شیر نرم تر است.علت آن است که مقدار اسید اولئیک در چربی شیر افزایش و اسیدهای چرب زنجیر کوتاه(۴ تا ۱۶کربنه)کاهش می یابند.

چربی شیرحاوی تعداد زیادی اسیدهای چرب با طول ۱۸-۱۴ کربن است اسیدهای چرب زنجیر کوتاه توسط بدن گاو ساخته می شود. اما اسیدهای چرب زنجیر بلند (بیش از۱۴ کربن) باید توسط جیره تامین شود. بنابراین منطقی است که فرض کنیم افزایش مصرف اسیذهای چرب زنجیربلند تولید چربی شیر را افزایش می دهد.

در حالی که چربی خوراک برای سنتز چربی شیر مورد نیازاست، برای تشکیل تری گلسیریدها نیز منبع گلوگز و انرژی مورد نیازاست. بقیه اسیدهای چرب (زنجیر کوتاه) از استات و بوتیرات سنتز شده و این بستگی به عرضه کافی آنها در فرایند تخمیر شکمبه دارد. اثر خالص افزودن چربی به جیره بستگی به تحریک شاخه سنتز بالایی بدون لطمه به شاخه ی سنتز پایینی چربی دارد.

 

منبع: وبسایت بازار دام و طیور ایران

questionبحث و تبادل نظر درباره این مطلب

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=10519
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.