کیفیت سیلاژ

ارزیابی کیفیت سیلاژ

برای ارزیابی کیفیت سیلاژ،روشی وجود ندارد که به تنهایی و دقیق عمل کند.برای کسانی که بخوبی با سیلاژ آشنایی دارند،بو و شکل ظاهری ،سنجه های نسبتا خوب،اما کمی نیستند.سیلاژ خوب باید بدون کپک ،بوهای تند و نامطبوع مانند بوی آمونیاک،اسید بوتیریک و یا تنباکو باشد.سیلاژ علوفه ای ،باید سبز رنگ باشد و قسمت های قهوه ای یا سیاه رنگ را نداشته باشد.بافت سیلاژ باید نرم باشد و در دست ،لزجی احساس نشود.

میزان PH سیلاژ معمولا به عنوان سنجه ای برای ارزیابی شیمیایی بکار گرفته می شود،اما به دلیل اینکه PH بهینه،تحت تأثیر میزان ماده خشک علوفه قرار دارد،به تنهایی ارزشی ندارد .به طور کلی ،در یک سیلاژ خوب،PH برابر با ۴/۲ یا کمتر،میزان اسید بویریک کمتر از ۰٫۱ درصد و میزان ازت فرار،کمتر از ۱۱ درصد کل ازت موجود است.

بهترین زمان برداشت ذرت علوفه ای برای سیلو کردن ،هنگامی است ک اندوخته سازی نشاسته در دانه به پایان رسیده باشد،یعنی نزدیک به ۳۳ تا ۳۷ درصد ماده خشک داشته باشد.در این گامه لایه ای سیاهرنگ و کوچک در محل پیوند دانه به چوب بلال دیده می شود.

افزودن ۰٫۵ تا ۱ درصد سنگ آهک یا دیگر نمک های کلسیم به سیلاژ ،حالت بافری ایجاد می کند و موجب تولید مقدار شایان توجهی اسید لاکتیک می شود.مصرف چنین سیلاژی معمولا بیشتر است و کارکرد دام نیز افزایش خواهد یافت.

افزودن اوره یا آمونیاک به سیلاژ ذرت ،موجب افزایش میزان پروتئین خام سیلاژ می شود(که در غیر اینصورت ،میزان پروتئین خام نسبت به انرژی ،کم است).افزودن آمونیاک به میزان ۰٫۳ درصد به علوفه تر ،تأثیری بر میزان مصرف غذا ندارد و ازت امونیاکی ،به خوبی ازت اوره ای افزوده شده به کنستانتره ،گوارش و مصرف می شود.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=3367
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.