رابطه تولید تخم مرغ و تغذیه طیور

استفاده از غذا برای تولید تخم مرغ

در مرغ های جوانی که تازه شروع به تخمگذاری کرده اند، قسمت کمی از غذای خورده شده صرف رشد وبقیه صرف نگاهداری بدن و تولید تخم مرغ می گردد.
در مرغ های مسن تر قسمت عمده غذا صرف بقای بدن و تولید تخم مرغ می گردد ولی در بعضی مواقع مانند هنگام پرریزی که وزن کم می شود مقداری از غذا صرف جبران وزن کم شده می شود.
مطالعاتی که اخیرأ در آمریکا انجام گرفته نشان داده است بعد از اینکه غذای کافی توسط مرغ تخمی خورده شده و احتیاجات رشد وبقای بدن تأمین گردید در حدود ۰/۰۹پوند یا۴۰/۷ گرم از غذای باقیمانده صرف ساختن تخم مرغ می گردد بدین ترتیب مرغ هایی که دارای وزن مساوی هستند آنکه تعداد بیشتری تخم می گذارد احتیاج به مقدار بیشتری غذا دارد.
مثلأ اگر یکی از این دو مرغ سالی ۶۰تخم مرغ و دیگری۱۶۰تخم بگذارد دومی احتیاج به ۹پوند یا ۴/۷کیلوگرم غذا بیشتر از اولی دارد. پس در مرحله اول در مرغ های تخمی مقدار غذا تابع تعداد تخم مرغی است که میگذارند.
از طرفی هرچه وزن مرغ تخمی بیشتر باشد احتیاج به غذا برای بقای بدن نیز زیادتر می گردد طبق تحقیقات اخیر در ایالات متحده با ازاء هر پوند (۴۵۳گرم) افزایش وزن احتیاج به ۱۰پوند (۴/۵۳کیلوگرم )غذای اضافی در سال است.
از این رو در مورد مرغ های تخمی نگاهداری نژادهای سبک وزن مانند لکهورن سفید و قهوه ای بیشتر مقرون به صرفه است تا نژادهای سنگین تر مثل نیوهمشایر و ردایلندرد.
از طرفی مطالعات در این زمینه نشان داده است که غذای مورد احتیاج برای ساختن یک عدد تخم مرغ همیشه کمتر از مقدار غذائی است که برای بقای بدن لازم است از این رو هرچه مرغ از نظر ظرفیت تخمگذاری بهتر باشد غذائی که برای تولید یک تخم مرغ مورد مصرف قرار می دهد کمتر است. مثلأ طبق آزمایش یک مرغ جوان تخمی اگر تعداد ۱۰۰تخم مرغ در سال بگذارط. بین ۷/۷_۸/۷پوند غذا برای تولید ۱۲عدد تخم مرغ احتیاج دارد ولی اگر میزان تولید به ۲۰۰ عدد در سال برسد مقدار غذای خورده شده برای تولید ۱۲عدد تخم مرغ کاهش یافته به ۴/۴_۴/۹ پوند می رسد.
بدین ترتیب روشن می شود که نگاهداری مرغ هایی که دارای تولید فراوان هستند از نظر اینکه در برابر تولید تخم مرغ غذای کمتری می خورند بیشتر مقرون به صرفه است تا مرغ هایی که تولیدشان کم است. همچنین نگاهداری نژادهای سبک برای تولید تخم مرغ بیشتر از نژادهای سنگین مقرون به صرفه است.
از طرف دیگر مرغ های جوان در ازاء خوردن یک کیلو غذا، تخم مرغ بیشتری می گذارند تا مرغ های مسن تر از این رو امروزه در مرغداری های جدید فقط یک سال تخم گذاری از مرغ تخمی استفاده می شود زیرا مرغ ها در سال دوم تخم گذاری احتیاج به مقدار بیشتری غذا برای تولید یک تخم مرغ دارند و نگاهداری آنها از نظر اقتصادی زیاد مقرون به صرفه نیست.
برای بدست آوردن تولید کافی باید به مقدار کافی غذا در اختیار مرغ های تخمی گذارد و الا به زودی میزان تخم مرغ پایین می آید.
در این مورد آزمایشی توسط But W. Hcywange در ایالت اریزونا آمریکا صورت گرفته است بدین ترتیب که او در آزمایش خود به دو دسته مرغ همسن از یک نژاد ودر یک شرایط انتخاب نمود به یک دسته ۸۷/۵درصد از مقدار غذائی که به طور آزاد توسط دسته دیگر خورده می شد داد و به مرور این مقدار را کم نموده و به ۷۵ درصد رساند نتایج حاصله نشان داد که کم کردن ۱۲/۵درصد از غذا سبب کاهش ۳۲/۵ درصد تخم مرغ و کم کردن ۲۵ درصد غذا سبب کاهش ۵۳/۷درصد تولید تخم مرغ خواهد شد.
همچنین آزمایش دیگر نشان داده است که یک مرغ لکهورن به وزن ۱۹۱۰ گرم اگر اگر در سال اول تخم گذاری ۳۳/۵ کیلو غذا در اختیار داشته باشد۲۰۰تخم مرغ تولید می کند در حالی که مرغ دیگر با همان شرائط با ۲۹/۴۱کیلو غذا تولید ۱۰۰تخم مرغ یعنی ۵۰ درصد کمتر از اولی تولید می کند.

 

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=6263
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.