X اصلاح نژاد جوجه مرغ و جوجه خروسها

اصلاح نژاد از نظر خاصیت زود پر درآوردن در مرغ

آزمایشات اصلاح نژاد نشان داده است که جفتگیری بین خروسهائی که دارای خاصیت زود پر درآوردن هستند با مرغ هائی که دارای همین خاصیت می باشند باعث تولید فرزندانی می شود که این خاصیت را به ارث می برند.از این رو اگر بتوان با روش های ذکر شده تمام جوجه مرغ ها و جوجه خروسهائی که دارای خاصیت زود پر درآوردن هستند تشخیص داده و آنها را جدا کرد و می توان امیدوار بود که در آینده از جفتگیری بین آنها گله ای بوجود می آید که همگی آنها دارای خاصیت زود پر درآوردن باشند.
از نظر ژنتیکی صفت دیر پر درآوردن نسبت به زود پر درآوردن غالب و وابسته به جنس می باشد.
از این امر گاهی می توان برای تشخیص جنسیت جوجه های یکروز استفاده کرد، بدین ترتیب که از جفتگیری یک مرغ که دارای خاصیت دیر پر درآوردن است بایک خروس که دارای خاصیت زود پر در آوردن است فرزندانی تولید می شود که بعضی کم پر و برخی دارای پر زیادتری می باشند. معمولأ تمام آنهائی که دارای پر کم هستند جوجه خروس و تمام آنهائی که دارای پر زیاد هستند جوجه مرغ هستند. زیرا دیر پر درآوردن نسبت به زود پر درآوردن ،صفت غالب و درضمن صفت وابسته به جنس نیز می باشد.
دراین جفت گیری مرغ صفت دیر پر درآوردن را به پسرها به ارث می دهد ولی به دخترها به ارث نمی رساند.
بعضی اوقات ممکن است اختلافاتی از نظر خاصیت زود پر در آوردن مشاهده شود این امر اغلب در اثر تأثیر یک ژن تکمیل کننده مغلوب غیر وابسته به جنس می باشد(Non sex Linked recessive modifying genes) که سبب جلوگیری از پر در آوردن می گردد.
اخیرأ به وجود واثر یک ژن غالب غیر وابسته به جنس (Non sex Linked Genes) پی برده اند که در جوجه هائی که دارای خاصیت دیر پر درآوردن هستند سبب بهبود وضع پر درآوردن در سنینی که بایستی به بازار ارائه گردند می گردند.
بهترین وسهل ترین راه از نظر اصلاح نژاد جدا کردن جوجه مرغ ها وجوجه خروس هائی است که دارای خاصیت زود پر درآوردن می باشند، درضمن بایستی تمام افرادی راکه دارای خاصیت دیر پر درآوردن هستند از گله مخصوص اصلاح نژاد حذف کرد.
از جفتگیری بین افرادی که دارای خاصیت زود پر درآوردن هستند به مرور گله ای می توان به وجود آورد که تمام آنها دارای صفت مطلوب باشند.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=6284
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.