اصول ساخت جایگاه نگهداری شتر

اصول کلی در ساخت جایگاه نگهداری شتر

در ساختن جایگاه شتر باید دقت بالایی بکار برد و نیز توجه نمود که ساخت جایگاه از دیدگاه اقتصادی مقرون به صرفه باشد.بطورکلی پیش از ایجاد جایگاه،باید شرایط جا،وضع آب،زمین،باد دما و رطوبت را مورد بررسی قرار داد.برای ساخت جایگاه کافی است که از سه سو دیواری بالا آورده و سقف عایقی میان این سه دیوار را بپوشاند.در اینجا تنها باید باید توجه کرد که سمت باز جایگاه به سوی وزش باد نبوده و جایگاه در صورت امکان در سطح بلندتری نسبت به زمین پیرامون خود بنا شده باشد که آب باران به آن سرازیر نشود.برای هر شتر باید جایگاه و سطح ویژه ای برای نشستن و خوردن غذا و بطور کلی نگهداری او در نظر گرفت.هر شتر باید از دیگری ۱/۸۰ متر تا ۲/۲۰ متر فاصله داشته باشد.این موضوع موجب می گردد که شترها آهسته تر غذا خورده و شترهای ضعیف نیز به اندازه بسنده از غذای موجود استفاده کنند.در غیر این صورت بخاطر گوناگونی شترها از دیدگاه نیروی بدنی ،شترهای ضعیف تر اجازه خوردن غذا را به اندازه بسنده نخواهند داشت.در تابستاتن شترها را می توان در محوطه آزادی که سطح آن رت با شن و ماسه پوشانده است نگهداری نمود.در روش نگهداری مدرن شتر می توان از سالن هایی استفاده کرد که ۱۶-۱۲ متر پهنا و ۴-۳/۵ متر بلندا داشته باشد.درازای سالن را با توجه به شمار شترهای موجود می سازند.در اینسالنها راهرویی به پهنای چهار متر برای پخش غذا(راهروی تغذیه)در نظر گرفته می شود.البته این روش یکی از روش های ساختن جایگاه شتر است،بسته به امکانات و شرایط موجود می توان روش های ابتکاری دیگر نیز بکار گرفت.سالن های پرورش باید به گونه ای ساخته شوند که شتر ها به آسانی بتوانند تغذیه کرده و از دیدگاه بیماری و بهداشت نیز دچار مکشکل نشوند.بطور معمول آخور و آبشخور را باید به گونه ای ساخت که شتر حالت طبیعی خود را در زمان غذا خوردن نگه دارد.پیشنهاد می شود که بلندای کف آنها را از سطح زمین بر پایه نژاد و بلندی جدوگاه شترها ۶۰-۵۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود.البته در این روش بلندای لبه آخور و آبشخور از سطح زمین ۱۲۰ سانتیمتر بوده که در آخورهای لبه دار ،بلندای لبه بلندر به ۱۳۵ سانتیمتر می رسد.باید با توجه به پهنای سر شتر پهنای آخور و آبشخور را ۶۰ سانتیمتر و برای جلوگیری از پخش غذا به کناره دیوارهای آخور و آبشخور را تا ۶۰سانتیمتربلندتر از کف آنها در نظر گرفت .آخور های گوشه دار برای شترها مناسب نیستند و بهتر است از آخورهایی که تا اندازه ای برجسته و بیرون زده هستند ،استفاده کرد.کف جایگاه باید سفت ،پایدار،خشک و غیرقابل نفوذ و غیر لغزنده باشد.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2883
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.