افزایش سن و تاثیر بر تولید شیر در گاوشیری

سن گاو و تولید شیر:

تولید شیر بر حسب نژاد تا ۸ سالگی ،و با کاهش تدریجی در نرخ تولید،افزایش می یابد و پس از آن،با سرعت بیشتری کاهش خواهد یافت.گاوهای کامل(کهنسال تر)نسبت به تلیسه های ۲ ساله،نزدیک به ۲۵درصد بیشتر شیر تولید می کنند.افزایش وزن بدن،علت افزایش تولید شیر به میزان ۵ درصد است در حالی که ۲۰ درصد دیگر در افزایش تولید به دلیل رشد و تکامل پستان در طول آبستنی های مختلف است.

بین نخستین وپنجمین شیردهی،چربی شیر نزدیک به۰٫۲ درصد و SNF هم ۰٫۴درصد کاهش می یابد و پس از آن،تغییرات این دو،بسیار ناچیز لست.کاهش SNF در این دوره،بیشتر ناشی از کاهش لاکتوز است،درصورتی که تلیسه به وزن مناسب رسیده باشد،باید زمانی جفت گیری کند که در ۲۴ ماهگی زودتر،نخستین گوساله آن متولد شود.اگر تلیسه زمانی جفت گیری داده شود که نخستین گوساله آن پس از ۳۰ماهگی به دنیا آید،در نخستین شیردهی،شیر بیشتری تولید می کند،اما کل تولید در طول شیردهی آن کمتر می شوذ.

بطورکلی ،گاوهای بزرگتر،نسبت به گاوهای کوچکتر ،شیر بیشتری تولید می کنند،اما تولید شیر با وزن بدن،رابطه مستقیمی ندارد.در واقع،تولید شیر(کیلوگرم)با وزن بدن(کیلوگرم)به توان ۰٫۷ تغییر می کند که نزدیک به سطح بدن(متر مربع)گاو است.بنابراین گاوی که دو برابر گاو دیگر باشد،تنها ۷۰درصد بیشتر از گاو کوچکتر،شیر تولید می کند.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2153
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.