آماده سازی لانه

اقدامات لازم جهت آماده کردن لانه برای ورود جوجه

۱-تمام کود وبستر قبلی به خارج از لانه حمل شود. دانه خوریها و ماشین مادر چنانچه از بخاری استفاده می شود بخایها را باید از لانه خارج نمود. سپس دیواره ها سقف وکف و پنچره ها و درها و وسایل تهویه را به خوبی تمیز کرد. به طوری که هیچ گردو خاک و غبارو کثافتی در لانه مشاهده نشود.
۲-سپس وسائل لازم را باید به خوبی شست و با مواد ضدعفونی آغشته کرد و در صورت امکان با شعله افکن تمام کف و دیواره لانه را شعله داد وسوزاند.
۳-لوله ها وشیرهای آب را باید کنترل کرد تا چکه نکند همچنین بعد از اینکه مواد ضدعفونی اثر خود را کرد وسائل را بایدبا آب معمولی شست تا مواد ضدعفونی زائل شود در غیر این صورت ممکن است در موقع دادن واکسن بقایای مواد ضدعفونی تا حد زیادی واکسن را بی اثر کند.
۴-بعد باید بستر را پهن کرد و وسائل را در لانه قرار داد برای اطمینان بیشتر می توان لانه را با بخار فرمل ضدعفونی کرد برای این عمل تمام درها و پنچره ها و منافذ را باید بست و حرارت را به ۱۶ درجه سانتیگراد رسانید وهرچه ممکن است رطوبت را زیاد کرد بعداز تهیه بخار فرمل ۲۴ ساعت درلانه باید بسته باشد تا گاز فرمل به خوبی اثر کند در این مدت به هیچ وجه نباید کسی وارد لانه شود زیرا ممکن است سبب عوارض چشمی یا تنفسی یا پوستی گردد. سپس برای ۴۸ساعت درو پنچره ها را باز می کنند ولانه را هوا می دهند. برای هر مترمکعب لانه از۲۰ گرم پرمنگنات دوپتاسیم و۴۰ سی سی فرمالین استفاده می شود.
۵- سپس بایدوسائل حرارتی را به کار انداخت و درجه حرارت لانه را به حد مورداحتیاج رساند.
۶-بعد از این عملیات تمام وسائل ماشین مادر ولانه را یک بار دیگر باید درهم کنترل کرد تا از کار آنها مطمئن شد.
۷-غذای لازم را در کنار لانه باید قرار داد و آبخوری ها را به کار انداخت تا از سالم بودن آنها مطمئن شد.
۸-حمل جوجه ها ازمحل جوجه کشی به مزرعه بایدکاملأ سریع و با احتیاط انجام شود. در زمستان از سرد شدن و سرما خوردن جوجه ها و در تابستان از حرارت اضافی وخفه شدن جوجه ها باید جلوگیری کرد.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=5973
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.