گوسفندمناسب پروار

انتخاب نژاد مناسب گوسفند برای پروار

انتخاب نژاد مناسب گوسفند برای پروار
یکی از موارد مهم برای توجیه بهتر فعالیت پرواربندی جهت تولید گوشت،انتخاب نژادهای زودرس برای پرورش است.برای این منظور باید نژادهای موجود در کشور شناخته شوند و استعداد هر یک در تولید محصول بررسی شود.بطور کلی در انتخاب نژاد مورد نظر برای پروار باید به صفاتی نظیر ضریب تبدیل غذا،افزایش وزن روزانه ،کیفیت و بازده لاشه توجه شود.تحقیقات انجام شده در زمینه توان تولیدی گوسفندان ایران بصورت پراکنده بوده و در شرایط بسیار متفاوت انجام شده است.اگرچه نتایج بدست آمده ارزش زیادی دارند ولی شناختی جامع و قابل قبول از ظرفیت رشد و خصوصیات پروار یک نژاد را نشان نمی دهد،زیرا ارقام حاصل در آزمایش های انجام شده برای هر نژاد تفاوت زیادی دارد و همچنین انحراف معیار یک نژاد نیز بسیار زیاد است.برای این منظور لازم است آزمایشات مختلفی در شرایط یکسان بین نژادهای گوناگون انجام شود تا مقدار واقعی صفات مورد نظر و ظرفیت تولیدی آنها شناخته شود.بطور کلی بر اساس آزمایشات انجام شده دررواربندی بره ها ی تر نژادهای مختلف (دارای سن ۸-۵ ماهگی)مشخص می شود که بخی از نژادها با اختلاف افزایش وزن روزانه ۲۰ گرم از برخی نژادهای دیگر متمایز ی شوند،لذا بر اساس میانگین افزایش وزن روزانه ،نژادهای مختلف را می توان به گروه های زیر تقسیم بندی کرد:
گروه اول :شامل نژادهای قزل ،شال،بختیاری،افشاری و مغانی است.میانگین افزایش وزن روزانه این گروه در حدود ۲۲۰-۲۰۰ گرم می باشد.
گروه دوم :شامل نژادهای مهربان،کردی و لری است که میانگین افزایش وزن روزانه این گروه حدود ۲۰۰-۱۸۰ گرم می باشد.
گروه سوم :شامل نژاد های قره گل،نایینی،کلکوهی،بلوچی،آتابای و زندی است. میانگین افزایش وزن روزانه این گروه حدود ۱۸۰-۱۶۰ گرم می باشد.
گروه چهارم :شامل نژادهای عربی،سنگسری و زل می باشند.میانگین افزایش وزن روزانه این گروه حدود ۱۶۰-۱۴۰ گرم می باشد.
با توجه به اینکه در مورد نژادهایی نظیر بهمئی ،قشقایی،سنجابی،طالشی و هرکی اطلاعات کافی وجود ندارد ،بر اساس برخی خصوصیات مشترک می توان نژاد بهمئی،قشقایی وسنجابی را در گروه دوم و نژاد طالشی و هرکی را در گروه سوم طبقه بندی نمود.البته چون افزایش وزن روزانه نژادهای مختلف بر حسب شرایط محیطی متفاوت است ارقام مزبور ثابت نبوده و در شرایط گوناگون ممکن است میانگین های کمتر و یا بیشترحاصل شود.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=1461
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.