تغییرات متابولیکی طیور

اندازه گیری خاصیت جوجه دراوری در گله

به وسیله دستگاه های نطفه بین میتوان در ۱۴ روز چگونگی رشد جنین را در تخم مرغ مشخص کرد. ولی این امر از نظر اندازه گیری خاصیت جوجه دراوری در گله کافی نیست زیرا ممکن است تلفات مرگ و میر جنین بعد از ۱۴ روز اتفاق افتد از این رو در پایان مرحله جوجه کشی یعنی در اخر روز ۲۱ بایستی تمام تخم مرغها را شکست و درصد دقیق تخم مرغهای جنین مرده را تعیین نمود و میزان خاصیت جوجه دراوری گله را محاسبه کرد.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=4503
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.