انواع نژاد بز کرکی جهان(بز نیقوره)

در تجارت جهانی محصول کرک را بر اساس شکل ظاهری بصورت کشمیر چینی،کشمیر ایرانی و افغانی،کشمیر و کشقورای نژادهای دو رگ طبقه بندی می کنند.مشخصات چهارنژاد بز کرکی جهان به شرح زیر می باشند:

۱)بز نیقوره:

این بز حاصل آمیزش بز آنقوره و بز کوتاه قد نیجریه می باشد.اولین نسل حاصل آمیزش بین والدهای خالص است که F1نام دارد.نسل دوم از آمیزش دورگه ها با یکی از والدهای خالص ایجاد می شود.لذا بز های نیقوره نباید بیش از ۷۵ و کمتر از ۲۵درصد از یکی از نژادهای والدی را داشته باشند.بزهای نیقوره که دارای درصد بیشتر از ژن های آنقوره هستند(۷۵ به ۲۵ درصد)نیقوره های سنگین نام دارند که وزن انها بیشتر و تولید کرک بیشتری دارند.بزهایی که درصد بیشتری از ژن های آنها از بز کوتاه قد نیجریه است،نیقوره های سبک نام دارند که کوچکتر بوده و تولید کرک آنها کمتر است.دورگه های با میزان برابر از آنقوره و نیجریه،نیقوره های استاندارد نام دارند.
بز نیقوره ۳ نوع کرک به شرح زیر تولید می کند:

۱- کرک نوعA : بسیار مشابه با موهر آنقوره است.طول آن حدود ۱۸ سانتیمتر است.در هنگام لمس کردن سرد است.یک پوششی و فاقد یا دارای مقدار کمی موی محافذ است.هر سال یک مرتبه کرک برداشت می شود .ممکن است هر شش ماه یک مرتبه چیده شود.

۲- کرک نوع B:این نوع کرک کشقوره نام دارد و از نظر کیفیت حدفاصل کرک نوع A(موهر) و نوع C(کشمیر)است. دارای جعد و حدود ۷٫۵-۱۵ سانتیمتر طول دارد.در هنگام لمس کردن گرم و نرم می باشد.ظریف و دارای موهای محافظ می باشد.هر سال یک مرتبه و بصورت شانه کردن،موچینی،کشیدن یا ریزش طبیعی برداشت می شود.

۳- کرک نوع C:همان کشمیر است،خیلی ظریف و فاقد درخشندگی است.در هنگام لمس کردن گرم و چرب است.حدود ۷٫۵-۲٫۵ سانتیمتر طول دارد و مانند تار نوع Bبرداشت می شود.

۲)بز آنقوره

۳)بز کشمیر

۴)بز پیقوره

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2441
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.