انواع نژاد بز کرکی جهان(آنقوره)

در تجارت جهانی محصول کرک را بر اساس شکل ظاهری به صورت کشمیر چینی،کشمیر ایرانی و افغانی،کشمیر و کشقورای نژادهای دو رگ طبقه بندی می کنند.مشخصات چهار نژاد بز کرکی جهان به شرح زیر می باشند:

۱)آنقوره:

منشا این نژاد نواحی کردنشین عراق،ایران و ترکیه است.این بز به شرایط آب و هوای گرم و خشک و نیمه گرمسیری به خوبی سازگاری دارد.بز آنقوره یک پوششی بوده و الیاف تولیدی آن موهر نام دارد.الیاف روی بدن آن در زمان تولد خشن،کوتاه وسفید بوده و با موهر بالغ تفاوت دارد.معمولا در آنقوره اصیل ،الیاف هر ۶ ماه یک مرتبه ریزش کرده و الیاف جدید رشد می کنند.در جهان به نام بز آنکارا نیز معروف است و بز مرغز ایران به احتمال زیاد همان آنقوره ترکیه است.این بز  در سال ۱۸۰۰ وارد استرالیا شد.تا سال ۱۷۴۴۰،۱۹۹۲ راس بز آنقوره وجود داشت که برای تولید کرک پرورش می یافتنند.حدود ۷۰ درصد درآمد ناخالص یک گله آقوره را از طریق فروش موهر آن است.اگر مدیریت پرورش مناسب باشد در مناطق سردسیر عملکرد خوبی دارند،بطوریکه مشابه گوسفند دمای ۲۰ درجه سانتی گراد زیر صفر را با وجود یک پوشش کوتاه تحمل می کند.تار کوی آنقوره در هر ماه حدود  ۲٫۵ سانتیمتر رشد می کند.تارهای موهر می تواننند بیشتر از ۱۰ سانتیمتر رشد کنند.این بز در دو بار موچینی حدود ۴٫۵ کیلوگرم موهر تولید می کند.بز آنقوره موچینی ولی بز کشمیر شانه شانه می شود.موهر درخشان ،انعطاف پذیر و رشد آن سریع است.تولید سالانه موهر حدود ۵۵۰ تن می باشد.تولید موهر استرالیا حدود ۳٫۵ درصد کل تولید جهان است،بز آنقوره دارای یک پوشش می باشد و در هر سال دو مرتبه (شهریور و اسفند ماه)موچینی می شود.تولید موهر اسفند ماه حدود ۳۵-۲۵ درصد بیشتر از شهریور ماه می باشد.طی ۳۰ روز اول موچینی به کاهش دما حساس می باشند.بزهای آنقوره به بهداشت مناسب نیاز دارند.بزغاله ها به عامل بیماری اسهال(کوکسیدیوز)حساس می باشند.کیفیت موهر تولید شده به ژنتیک حیوان وابسته است ولی محیط نقش زیادی در مقدار تولید موهر دارد.به دلیل ضخامت موهر بز های جوان و بالغ موهر تولید شده بایدبطور جداگانه بسته بندی شود.قطر موهر تولید شده بزهای جوان حدود ۲۸-۲۲ میکرون و برای بزهای بالغ ۴۵ میکرون است.درصد بزغاله زایی حدود ۱۴۰-۱۲۰ درصد می باشد.در هر بار موچینی حدود ۳-۲ کیلوگرم موهر تولید می کنند.

وزن تولد این نژاد حدود ۳٫۶-۱٫۸ کیلوگرم و وزن ۶ ماهگی ۲۳-۱۵ کیلوگرم می باشد. وزن بزهای نر(Billy ) و ماده بالغ(Nanny) به ترتیب حدود ۵۷-۳۸ و ۴۵-۳۴ کیلوگرم می باشد.این بز در مقایسه با بزهای شیری فعالیت کمتری دارد.سرشاخه خوارهای خوبی هستند و بخش زیادی از خوراک آنها از برگ درختان و سرشاخه ها می باشد.مشابه گوسفند در طول فصل تولید مثل چندین بار فحل می شوند(پلی استروس فصلی می باشند)بزهایی که در اولین فحلی آمیزش می یابند،درصد زایش کمتری نسبت به چرخه های فحلی بعد دارند.در مقایسه با گوسفند درشد باروری این نژاد بز کم است.

۲)بز کشمیر

۳) بز نیقوره

۴) بز پیقوره

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2433
1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.