انواع وکسن های دامی و نحوه استفاده آنها قسمت اول

واکسن کشته آگالاکسی

این واکسن از مایکوپلاسمای کشته در فرمالدئید تهیه شده جهت ایمن سازی فعال علیه بیماری آگالاکسی در گوسفند و بز استفاده می شود .

دز و نحوه مصرف :

دو تزریق زیر جلدی و هر تزریق به مقدار ۱ میلی لیتر با فاصله ۲ هفته ، گوسفند و بز را برای مدت تقریبا ۶ ماه ایمن می سازد  . برای کسب بهترین نتایج ، حیوانات باید از ۳ ماهگی به بعد سالی دو بار واکسینه شوند . واکسیناسیون میش های آبستن ۲ ماه پیش از بره زایی توصیه می شود .

به هنگام واکسیناسیون شیشه محتوی واکسن باید بخوبی تکان داده شود . ویالهای خالی یا ویالهایی که باز شده ولی بطور کامل خالی نشده اند را باید معدوم کرد .

توصیه و احتیاطات لازم :

–        واکسن از شبکه توزیع رسمی اخذ شود .

–        تزریق واکسن پس از انقضای تاریخ مصرف ممنوع است .

–        واکسن طبق دستور دامپزشک و توسط تکنسین های دامپزشکی تزریق شود .

–        قبل از مایه کوبی از سلامت دام اطمینان حاصل شود .

–        قبل از مصرف ، بطری حاوی واکسن را بخوبی تکان دهید .

–        در آماده سازی و تجویز واکسن شرایط آسپتیک را کاملا رعایت نمایید . جهت ضدعفونی و تمیز کردن سرنگ از مصرف الکل ، فرمل و یا سایر مواد گند زدا جدا خودداری نمائید .

–        سرنگ و سرسوزن های غیر استریل را اتوکلاو نموده و یا حداقل به مدت ۲۰ دقیقه در آب بجوشانید .

–        تمام محتوای شیشه را در روز واکسیناسیون مصرف نماید و از مصرف واکسن در روزهای بعد خودداری شود

–        بطری های خالی واکسن باید بطور صحیح معدوم گردند .

–        چنانچه در دامها علائم شوک آنافیلاکتیک ظاهر شود ، فورا به آنها داروهای ضدحساسیت یا آدرنالین تجویز گردد .

–        توصیه می گردد که میش های آبستن دو ماه قبل از زایش واکسینه شوند تا ایمنی حاصله به نتاج نیز منتقل شود .

عوارض جانبی :

بعلت وجود سرم نرمال اسب در واکسن ، احتمال بروز شوک پس از واکسیناسیون وجود دارد لذا توصیه می شود ابتدا تعداد کمی از گله واکسینه شده و به مدت یک یا دو ساعت تحت نظر قرار گیرند ، سپس در صورت عدم مشاهده علائم شوک ، نسبت به واکسیناسیون بقیه گله اقدام گردد .

شرایط نگهداری :

در دمای ۴ +  الی  ۸ +  درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود .

هر بطری محتوی ۱۰۰ میلی لیتر واکسن است .

 

واکسن آبله بزی TC سویه گرگان

این واکسن جهت ایمن سازی فعال علیه بیماری آبله بزی در نژادهای بومی ایران مصرف می شود . مصونیت این واکسن در صورت استفاده صحیح یک سال می باشد .

دز و نحوه مصرف :

واکسن لیوفیلیزه را در ۱۰۰ میلی لیتر حلال خنک (محلول نمک فیزیولوژیک ) حل کرده و بطری را بخوبی تکان داده و ۵/۰ میلی لیتر آن را از راه زیر جلدی تزریق کنید .

حیوانات آبستن نباید در آخرین ماه آبستنی واکسن زده شوند . توصیه میشود واکسن در نژادهای غیر بومی ایران مورد استفاده قرار نگیرد .

واکسن آبله گوسفندی TC سویه RM/65

این واکسن جهت ایمن سازی فعال علیه آبله گوسفندی مصرف می شود . مصونیت این واکسن در صورت استفاده صحیح یک سال می باشد .

دز و نحوه مصرف :

واکسن لیوفیلیزه را در ۱۰۰ میلی لیتر حلال خنک ( محلول نمک ) حل کرده و بطری را بخوبی تکان داده و ۵/۰ میلی لیتر آن را به طریق زیر جلدی تزریق می کنند .

حیوانات آبستن نباید در آخرین ماه آبستنی واکسن زده شوند .

توصیه و احتیاطات لازم واکسنهای آبله بزی و گوسفندی :

–        واکسن از شبکه توزیع رسمی اخذ شود .

–        تزریق واکسن پس از انتقضای تاریخ مصرف ممنوع است .

–        واکسن طبق دستور دامپزشک و توسط تکنسین های دامپزشکی تزریق شود .

–        قبل از مایه کوبی از سلامت دام اطمینان حاصل شود .

–        پس از تهیه محلول واکسن و قبل از مصرف ، بطری حاوی واکسن را بخوبی تکان دهید .

–        در آماده سازی و تجویز واکسن شرایط آسپتیک را کاملا رعایت نمایید . جهت ضدعفونی و تمیز کردن سرنگ از مصرف الکل ، فرمل و یا سایر مواد گند زدا جدا خودداری نمائید .

–        سرنگ و سرسوزن های غیر استریل را اتوکلاو نموده و یا حداقل به مدت ۲۰ دقیقه در آب بجوشانید .

–        تمام محتوای شیشه را در روز واکسیناسیون به فاصله یک الی دو ساعت مصرف کرده و از مصرف باقیمانده واکسن در روزهای بعد خودداری شود .

–        بطری های خالی واکسن باید بطور صحیح معدوم گردند .

–        واکسن از ۳ ماهگی تجویز شود .

–        مایع حلال باید حتی المقدور خنک باشد تا واکسیناسیون نتیجه بهتری داشته باشد . حل کردن واکسن در آب گرم مقدار زیادی ویروس را از بین می برد و ایمنی لازم ایجاد نمی شود .

عوارض جانبی :

پس از تزریق صحیح واکسن هیچگونه واکنش موضعی یا عمومی در دام دیده نشده است . در صورتی که واکسن بین جلدی تزریق گردد ، تورمی به بزرگی ۲-۱ سانتیمتر در محل تزریق ظاهر خواهد شد که این واکنش کاملا طبیعی و بی ضرر می باشد .

شرایط نگهداری :

در دمای ۴ + درجه سانتی گراد و دور از نور خورشید نگهداری شود .

بطری های ۲۰۰ میلی لیتری این واکسن بهمراه حلال عرضه می شود .

 

واکسن زنده آنتراکس ( شاربن )

این واکسن محتوی اسپور باکتری باسیلوس آنتراسیس بوده و جهت ایمن سازی فعال علیه بیماری آنتراکس در گاو ، گاومیش ، گوسفند ، بز و دیگر حیوانات حساس به شاربن استفاده می شود .

دز و نحوه مصرف :

تزریق زیر جلدی ۲ میلی لیتر واکسن در حیوانات بزرگ ۵/۰ میلی لیتر در گوسفند و بز در پشت ناحیه کتف ، این حیوانات را تقریبا به مدت یک سال در برابر بیماری مصون می سازد . واکسیناسیون سالیانه حیواناتی که بالاتر از ۳ ماه سن دارند توصیه می شود . در مناطقی که درصد بروز بیماری بالاست ، دوبار واکسیناسیون در سال توصیه می شود .

حیوانات آبستن نباید در ماه آخر آبستنی واکسن زده شوند .

توصیه و احتیاطات لازم :

–        واکسن از شبکه توزیع رسمی اخذ شود .

–        تزریق واکسن پس از انتقضای تاریخ مصرف ممنوع است .

–        واکسن طبق دستور دامپزشک و توسط تکنسین های دامپزشکی تزریق شود .

–        قبل از مایه کوبی از سلامت دام اطمینان حاصل شود .

–        در آماده سازی و تجویز واکسن شرایط آسپتیک را کاملا رعایت نمایید . جهت ضدعفونی و تمیز کردن سرنگ از مصرف الکل ، فرمل و یا سایر مواد گند زدا جدا خودداری نمائید .

–        سرنگ و سرسوزن های غیر استریل را اتوکلاو نموده و یا حداقل به مدت ۲۰ دقیقه در آب بجوشانید .

–        تمام محتوای شیشه را در روز واکسیناسیون به فاصله یک الی دو ساعت مصرف کرده و از مصرف باقیمانده واکسن در روزهای بعد خودداری شود .

–        بطری های خالی واکسن باید بطور صحیح معدوم گردند .

–        واکسن از ۳ ماهگی تجویز شود .

–        دامهای واکسینه شده چند روز قبل از واکسیناسیون و حداقل تا ۲ هفته پس از واکسیناسیون نباید آنتی بیوتیک دریافت دارند .

–        چون ایمنی حاصل از واکسیناسیون در اسب ها بتدریج ایجاد می شود بنابراین بعد از اولین واکسیناسیون ، تزریق باید یک ماه بعد تکرار شده سپس سالانه تزریق گردد.

–        ندرتا در بعضی نژادهای حساس ممکن است پس از تزریق واکسن در محل تزریق ، ادم گسترده ظاهر شود که بهتر است در چنین گله هایی ابتدا تعداد کمی از دامها واکسینه شده ، چنانچه آثار ادم مشاهده نشد ، بعد از حدود یک هفته بقیه گله واکسینه شود .

شرایط نگهداری :

در دمای ۴ + الی ۸ + درجه سانتی گراد و دور از نور خورشید نگهداری شود .

هر بطری  محتوی ۱۰۰ میلی لیتر واکسن است .

 

واکسن شاربن علامتی

این واکسن جهت ایمن سازی فعال علیه بیماری شاربن علامتی در نشخوارکنندگان کوچک و بزرگ استفاده می شود .

دز و نحوه مصرف :

دو تزریق زیر جلدی ( ۲ میلی لیتر برای گوساله و گوسفند و ۳ میلی لیتر برای گاو ) به فاصله ۲ هفته مصونیتی به مدت تقریبی ۱۰ الی ۱۲ ماه در این دام ها بوجود می آورد .

توصیه و احتیاطات لازم :

–        واکسن از شبکه توزیع رسمی اخذ شود .

–        تزریق واکسن پس از انتقضای تاریخ مصرف ممنوع است .

–        واکسن طبق دستور دامپزشک و توسط تکنسین های دامپزشکی تزریق شود .

–        قبل از مایه کوبی از سلامت دام اطمینان حاصل شود .

–        در آماده سازی و تجویز واکسن شرایط آسپتیک را کاملا رعایت نمایید . جهت ضدعفونی و تمیز کردن سرنگ از مصرف الکل ، فرمل و یا سایر مواد گند زدا جدا خودداری نمائید .

–        سرنگ و سرسوزن های غیر استریل را اتوکلاو نموده و یا حداقل به مدت ۲۰ دقیقه در آب بجوشانید .

–        تمام محتوای شیشه را در روز واکسیناسیون به فاصله یک الی دو ساعت مصرف کرده و از مصرف باقیمانده واکسن در روزهای بعد خودداری شود .

–        بطری های خالی واکسن باید بطور صحیح معدوم گردند .

–        به ندرت پس از مصرف واکسن شوک آنافیلاکتیک در برخی نژادهای حساس مشاهده شده است . برای جلوگیری از آن توصیه می گردد که پس از تزریق واکسن در صورت بروز شوک داروهای آنتی هیستامین  یا آدرنالین تحت نظر دامپزشک تزریق گردد .

–        توصیه می گردد میش ها حداکثر تا سه هفته پیش از زایمان واکسینه گردند تا ضمن ایجاد ایمنی برای خود ، بره ها نیز مصونیت یابند .

عوارض جانبی :

معمولا پس از تزریق برجستگی کوچکی در محل تزریق ظاهر می شود که موضعی و بی ضرر بوده و طی ۲-۱ هفته از بین می رود .

شرایط نگهداری :

در دمای ۴ + الی ۸ +  درجه سانتی گراد و دور از نور خورشید نگهداری شود .

هر بطری  محتوی ۲۵۰ میلی لیتر واکسن است .

 

واکسن مشترک شاربن علامتی – سپتی سمی هموراژیک

این واکسن جهت ایمن سازی فعال علیه شاربن علامتی و سپتی سمی هموراژیک استفاده می شود .

دز و نحوه مصرف :

تجویز واکسن با تزریق زیر جلدی در یک طرف گردن انجام می پذیرد . دز واکسن از ۲ میلی لیتر برای گوساله ها تا ۳ میلی لیتر برای گاوها و گاومیش ها متفاوت است . این واکسن مصونیت ۶ ماهه می دهد .،  در نتیجه دوبار واکسیناسیون در سال توصیه می شود .

از واکسیناسیون حیوانات آبستن در آخرین ماه آبستنی خودداری شود .

شرایط نگهداری :

در دمای ۴ + الی ۸ +  درجه سانتی گراد و دور از نور خورشید نگهداری شود .

هر بطری  محتوی ۲۵۰ میلی لیتر واکسن است .

 

واکسن بروسلا آبورتوس سویه Fd S19 ( دز کامل ) ( Full Dose )

این واکسن محتوی اجرام زنده و لیوفیلیزه باکتری Brucella abortus  سویه ۱۹ می باشد و جهت ایمن سازی فعال علیه بیماری بروسلوز در گوساله ها استفاده می شود .

دز و نحوه مصرف :

یک دز واکسن ( ۵ میلی لیتر ) را در ناحیه پشت کتف تلیسه ها در سن ۳ الی ۶ ماهگی تزریق می شود . این واکسن در تلیسه های جوان استفاده میشود .  در یک دز کامل ( ۵ میلی لیتر ) معادل ۸۰-۶۰ میلیارد جرم زنده موجود است که در زیر جلد ناحیه خلفی کتف گوساله تزریق می گردد . مایه کوبی در گوساله های ۶-۳ ماه انجام می گیرد و یکبار تزریق برای طول دوره اقتصادی دام کافی می باشد . هر فلاکن محتوی ۲۰-۱۰ دز می باشد که باید بطور سترون با ۱۰۰ -۵۰ میلی لیتر مایع حلال مخلوط شود تا شیرابه یکنواختی بدست آید . در یک دز کاهیده ( ۲ میلی لیتر برای دام بالغ ) معادل ۳۰۰ میلیون تا ۳ میلیارد جرم زنده موجود است که در زیر جلد ناحیه خلفی کتف دام تزریق می گردد . همچنین هر فلاکن واکسن دز کاهیده برای گاو بالغ محتوی ۵۰ یا ۱۰۰ دز بوده که باید بطور سترون با ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلی لیتر مایع حلال مخلوط شود تا شیرابه یکنواختی بدست آید .

این واکسن باید حداکثر تا دو ساعت پس از حل مورد استفاده قرار گیرد .

توصیه و احتیاطات لازم :

–        واکسن از شبکه توزیع رسمی اخذ شود .

–        تزریق واکسن پس از انتقضای تاریخ مصرف ممنوع است .

–        واکسن طبق دستور دامپزشک و توسط تکنسین های دامپزشکی تزریق شود .

–        قبل از مایه کوبی از سلامت دام اطمینان حاصل شود .

–    در آماده سازی و تجویز واکسن شرایط آسپتیک را کاملا رعایت نمایید . جهت ضدعفونی و تمیز کردن سرنگ از مصرف الکل ، فرمل و یا سایر مواد گند زدا جدا خودداری نمائید .

–        سرنگ و سرسوزن های غیر استریل را اتوکلاو نموده و یا حداقل به مدت ۲۰ دقیقه در آب بجوشانید .

–        بطری های خالی واکسن باید بطور صحیح معدوم گردند .

–        حتما پس از تهیه شیرابه واکسن و قبل از مصرف ، بطری حاوی واکسن را بخوبی تکان دهید .

–    واکسن پس از اضافه کردن مایع حلال می بایستی در مدت زمان حداکثر ۲ ساعت مصرف گردد ، در غیر اینصورت باقی مانده آن قابل مصرف نخواهد بود .

–    بهنگام کشیدن واکسن بداخل سرنگ و یا خارج کردن هوا و مازاد واکسن احتیاط کامل بعمل آید که به سر و صورت پاشیده نشود چون واکسن دارای جرم زنده است در حین تزریقات اگر مایع واکسن بر سر و صورت پاشید بلافاصله با آب و صابون و مواد ضد عفونی کننده محل مورد نظر را شستشو دهید .

–        در صورت تزریق دز کامل واکسن به دام آبستن یا شیرده ، احتمال سقط جنین و یا دفع بروسلا از راه شیر وجود دارد .

عوارض جانبی :

تزریق واکسن واکنش موضعی از قبیل لنگش و تورم در دام ایجاد نمی کند . در صورت بروز این علائم باید یقین داشت که عمل مایه کوبی با دقت و بطور استریل انجام نگرفته است .

شرایط نگهداری :

در دمای ۴ + الی ۸ +  درجه سانتی گراد و دور از نور خورشید نگهداری شود .

ویال های ۲۰ دزی این واکسن بهمراه حلال عرضه می شود .

 

واکسن بروسلا آبورتوس سویه Rd S19 ( دز کاهیده )       ( Reduce Dose )

این واکسن محتوی اجرام زنده و لیوفیلیزه باکتری Brucella abortus  سویه ۱۹ می باشد و جهت ایمن سازی فعال علیه بیماری بروسلوز در گاو ها استفاده می شود .

دز و نحوه مصرف :

یک دز واکسن ( یک میلی لیتر ) در ناحیه پشت کتف تزریق به روش زیر جلدی تزریق می شود . توصیه می شود که گاوهای آبستن پیش از پنجمین ماه آبستنی واکسینه شوند .

در گوساله های کمتر از ۶ ماه استفاده نشود .

واکسن باید حداکثر ظرف ۲ ساعت پس از حل شدن در حلال همراه به مصرف برسد . از آنجایی که واکسن محتوی ارگانیسم زنده است ، ویالهای خالی و ویالهایی که درب آنها باز شده ولی محتویات آنها بطور کامل به مصرف نرسیده است را کاملا معدوم کنید .

شرایط نگهداری :

در دمای ۴ + الی ۸ +  درجه سانتی گراد و دور از نور خورشید نگهداری شود .

ویال های ۱۰۰ میلی لیتری این واکسن بهمراه حلال عرضه می شود .

واکسن بروسلا آبورتوس ایریبا برای گوساله( Fd IRIBA )

(زنده – لیوفلیزه)

ترکیب :

لین واکسن محتوی باکتری تخفیف حدت یافته بروسلا آبرتوس سویه آیربیا که هر دز واکسن دارای ۱۰۹×۳۴-۱۰جرم باکتری زنده میباشد. واکسن در شرایط خلأ لیوفلیزه شده است.

موارد مصرف:

تجویز زیر نظر دامپزشک و طبق دستورالعمل ذیل انجام گیرد:

هر ویال حاوی ۱۰ یا ۲۰ دوز واکسن لیوفلیزه میباشد( با توجه به برچسب سری تولید) که باید به ترتیب در ۵۰ یا ۱۰۰ میلی لیتر مایع حلال استریل ( سرم فیزیولوژی یا آب مقطر ) کاملاً حل گردد تا شیرابه یکنواختی بدست اید. واکسن به میزان ۵ میلی لیتر بصورت زیر جلدی در ناحیه خلفی کتف گوساله ها در سنین ۱۲-۴ ماهگی تزریق میگردد.

توصیه های لازم در زمان تلقیح

۱-     واکسن آماده باید طرف ۲ ساعت مصرف شود و باقیمانده آن قابل استفاده نخواهد بود. ظروف شیشه ای واکسن و وسایل آلوده به آن پس از مصرف باید بصورت بهداشتی از طریق جوشاندن به مدت حداقل ۱۵ دقیقه و یا اتوکلاوکردن ، ضدعفونی و سپس معدوم گردند.

۲-     واکسن پیش از تزریق باید بخوبی تکان داده شده تا کاملاً مخلوط گردد.

۳-     واکسن از ۱۲-۶ ماه پس از تاریخ تولید( با توجه به برچسب سری تولید) طبق توصیه سازنده قابل مصرف میباشد.

۴-     واکسن باید جهت ایمن سازی دامهای سالم مورد استفاده قرار گیرد.

۵-     بهتر است جمعیت دریافت کننده واکسن در یک گله بطور همزمان مایه کوبی شودند.

۶-     این واکسن در گاوهای آبستن و شیرده نباید مورد مصرف قرار گیرد.

احتیاطات لازم:

این واکسن دارای جرم زنده باکتری بروسلاآبورتوس سویه آیریبا میباشد. لذا در هنگام تهیه سوسپانسیون، کشیدن واکسن به داخل سرنگ و هواگیری آن باید احتیاط کامل بعمل آید تا از پاشیدن واکسن به سر و صورت ممانعت گردد. در صورت وقوع چنین حادثه ای باید بلافاصله محل را با مواد ضدعفونی کننده یا اب و صابون شستشو داد.

موارد منع مصرف:

۱-     این واکسن نباید به دامهای بالای ۱۲ ماه تزریق شود.

۲-     توصیه میشود از این واکسن در گوساله های نر و گاوهای نر بالغ استفاده نشود. مگر در گوساله های نری که در گله باقی میمانند و برای جفت گیری مورد استفاده قرار میگیرند.

عوارض جانبی:

این واکسن عوارض جانبی ندارد.

شرایط نگهداری :

در دمای ۸+ تا ۲+ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

بسته بندی:

این واکسن در ویالهای ۲۰ میلی لیتری سفید رنگ با درپوش سبز مخطط بسته بندی شده که دارای برچسب مشخصات منحصر به فرد می باشد.

 

واکسن بروسلوز گاو بالغ ایریبا ( Rd IRIBA )

این واکسن محتوی باکتری تخفیف حدت یافته بروسلا آبورتوس سویه ایریبا بوده و جهت ایمن سازی فعال علیه بیماری بروسلوز در گاوهای بالغ استفاده می شود .

شکل و نوع واکسن :

واکسن زنده تخفیف حدت یافته ، بصورت لیوفیلیزه و با دز کاهیده می باشد .

دز و نحوه مصرف :

هر ویال واکسن  ۱۰۰ میلی لیتر مایع حلال استریل ( سرم فیزیولوژی یا آب مقطر ) کاملاً حل گردد تا شیرابه یکنواختی بدست اید. واکسن به میزان ۲ میلی لیتر بصورت زیر جلدی در ناحیه خلفی کتف گاوهای بالغ تزریق میگردد.

توصیه و احتیاطات لازم :

–        واکسن از شبکه توزیع رسمی اخذ شود .

–        تزریق واکسن پس از انتقضای تاریخ مصرف ممنوع است .

–        واکسن طبق دستور دامپزشک و توسط تکنسین های دامپزشکی تزریق شود .

–        قبل از مایه کوبی از سلامت دام اطمینان حاصل شود .

–    در آماده سازی و تجویز واکسن شرایط آسپتیک را کاملا رعایت نمایید . جهت ضدعفونی و تمیز کردن سرنگ از مصرف الکل ، فرمل و یا سایر مواد گند زدا جدا خودداری نمائید .

–        سرنگ و سرسوزن های غیر استریل را اتوکلاو نموده و یا حداقل به مدت ۲۰ دقیقه در آب بجوشانید .

–        بطری های خالی واکسن باید بطور صحیح معدوم گردند .

–        حتما پس از تهیه شیرابه واکسن و قبل از مصرف ، بطری حاوی واکسن را بخوبی تکان دهید .

–    واکسن پس از اضافه کردن مایع حلال می بایستی در مدت زمان حداکثر ۲ ساعت مصرف گردد ، در غیر اینصورت باقی مانده آن قابل مصرف نخواهد بود .

–    بهنگام کشیدن واکسن بداخل سرنگ و یا خارج کردن هوا و مازاد واکسن احتیاط کامل بعمل آید که به سر و صورت پاشیده نشود چون واکسن دارای جرم زنده است در حین تزریقات اگر مایع واکسن بر سر و صورت پاشید بلافاصله با آب و صابون و مواد ضد عفونی کننده محل مورد مورد نظر را شستشو دهید .

–        واکسن از ۱۲-۶ ماه پس از تاریخ تولید ( بسته به برچسب تولید ) طبق توصیه سازنده قابل مصرف می باشد .

–    این واکسن باید جهت واکسیناسیون گاوهای بالای ۱۲ ماه غیرآبستن بکار رود ، ولی در صورت ضرورت واکسیناسیون دامهای آبستن ، تزریق باید در دو ماهه آخر آبستنی انجام شود . واکسیناسیون این دامهای آبستن می تواند منجر به دفع باکتری واکسن توسط دامهای واکسینه شده به محیط گردد .

–        حتی الامکان جمعیت دریافت کننده واکسن در یک گله بطور همزمان مایه کوبی شوند .

موارد منع مصرف :

_ این واکسن در گاوهای آبستن و شیروار قابل مصرف نمی باشد .

– توصیه می شود از این واکسن در گاوهای نر بالغ و گوساله های نر استفاده نشود ، مگر در گوساله های نری که در گله باقی می مانند و برای جفت گیری مورد استفاده قرار می گیرند .

عوارض جانبی : این واکسن عوارض جانبی ندارد .

شرایط نگهداری :

در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد و دور از نور حمل و نگهداری شود . در این شرایط واکسن ۱۲-۶ ماه قابل مصرف می باشد .

بسته بندی :

این واکسن در ویالهای ۲۰ میلی لیتری قهوه ای  رنگ بوده که دارای درپوش قرمز مخطط و برچسب مشخصات می باشد .

 

واکسن RB51(تب مالت)

شیشه حاوی ۱۰ میلی لیتر واکسن می باشد.

شرایط نگهداری: ۸-۲ درجه سانتیگراد

دز و نحوه مصرف:

واکسن به میزان ۵ میلی لیتر بصورت زیر جلدی در ناحیه خلفی کتف گوساله ها در سنین ۱۲-۴ ماهگی تزریق میگردد.

در هنگام کشیدن واکسن بداخل سرنگ تهیه سوسپانسیون و خارج کردن هوای مازاد واکسن احتیاط کامل بعمل آید که به سر و صورت نپاشد. در صورت وقوع فوراً با مایع ضد عفونی کننده با آب و صابون شسته شود.

***

دستورالعمل اجرایی واکسیناسیون بیماری بروسلوز برگرفته از دستورالعمل اجرایی ( استراتژی ها و سیاست ها ) دفتر بررسی ، مبارزه و مراقبت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور ، سال ۱۳۸۸ ، کد ۰۷/۴۱/۸۷ :

واکسیناسیون سالیانه تمامی گوساله های ماده نابالغ و تکرار آن در زمان بلوغ به منظور افزایش سطح ایمنی علیه بروسلوز به روش زیر انجام خواهد شد .

۱- ۱ –  واکسیناسیون گوساله های ماده ۲ تا ۱۲ ماهه با واکسن دز کامل RB51 ( Fd RB51  یا  Fd IRIBA )

۱- ۲ – واکسیناسیون کلیه گاو های ماده اعم از آبستن و غیر آبستن با واکسن دز کاهیده    RB51 (Rd RB51  یا  Rd IRIBA )و تکرار آن هر دو سال یکبار .

یادآوری : به منظور حصول اطمینان از پایداری ایمنی در دام های بالغ ، در صورت فراهم بودن تجهیزات و استفاده

از توان بخش غیر دولتی دامپزشکی ، تکرار سالیانه مایه کوبی دام های بالغ توصیه می گردد .

تذکرات مهم و لازم الاجراء :

۱ ) رعایت زنجیره سرد واکسن از هنگام تحویل از شرکت سازنده واکسن تا زمان تزریق به بدن دام و ازطرفی توجه به تاریخ انقضای واکسن الزامی می باشد .

۲ ) تکان دادن مداوم شیشه های حاوی واکسن آماده تزریق از هنگام شروع بکار تا پایان کار واکسیناسیون به منظور دریافت دز واحد در هر راس دام ، الزامی است .

هر دز از واکسن( Fd RB51  یا  Fd IRIBA )  به ترتیب۲و ۵ میلی لیتر می باشد که باید بطریق زیرجلدی در ناحیه پشت کتف تزریق گردد .

هر دز از واکسن(Rd RB51  یا  Rd IRIBA )  معادل ۲ میلی لیتر می باشد که باید بطریق زیرجلدی در ناحیه پشت کتف تزریق گردد .

۵ ) قبل از واکسیناسیون سلامت ظاهری دام را در نظر داشته و از و اکسیناسیون دام های بیمار و تب دارخودداری گردد .

۶ )  به منظور پیشگیری از هرگونه سقط احتمالی ناشی از استرس تزریق واکسن در صورت عدم توانائی دامدار در نگهداری دام ، از مایه کوبی گاوهای آبستن سنگین خودداری گردد .

۷ )  طریقه مصرف واکسن ، دستورالعمل توصیه شده توسط سازنده واکسن ملاک عمل می باشد .

۸ ) ثبت مشخصات دامدار با ذکر تعداد دام واکسینه ، نوع واکسن ، شماره سریال واکسن و تاریخ واکسیناسیون علاوه بر درج در شناسنامه بهداشتی دام ، جهت بایگانی در شبکه های دامپزشکی شهرستان ها به منظور بهره برداری بهینه الزامی است .

به منظور ناسائی دام هایی که با واکسن دز کامل RB51 ( Fd RB51  یا  Fd IRIBA ) مایه کوبی شده اند ، لازم است بر روی گوش آن ها ، پلاک پلاستیکی تکمه ای شکل قرمز رنگ ( مخصوص طرح کنترل بروسلوز ) نصب گردد .

به منظور ناسائی دام هایی که با واکسن دز کاهیده  RB51 RB51 (Rd RB51  یا  Rd IRIBA )مایه کوبی شده اند ، لازم است بر روی گوش آن ها ، پلاک پلاستیکی تکمه ای شکل سبز رنگ ( مخصوص طرح کنترل بروسلوز ) نصب گردد .

 

واکسن بروسلا ملی تنسیس سویه FD Rev1

این واکسن محتوی اجرام زنده و لیوفیلیزه باکتری Brucella melitensis  سویه Rev1 می باشد و جهت ایمن سازی فعال علیه بیماری بروسلوز در بره ها و بزغاله ها استفاده می شود .

دز و نحوه مصرف :

یک دز واکسن ( ۱ میلی لیتر ) را بصورت زیر جلدی در ناحیه پشت کتف بره ها و بزغاله ها در سن ۴ ماهگی و یک ماه پیش از رسیدن به سن تولید ( سن جفت گیری ) تزریق می کنند .

در گوسفندان و بزهای بالغ استفاده نمی شود . بره ها و بزغاله های نر را در صورتی که قرار باشد برای تولید مثل مورد استفاده قرار گیرند ، واکسینه می کنند .

واکسن باید ظرف ۲ ساعت پس از حل شدن ، مورد استفاده قار گیرد .

توصیه ها و احتیاطات لازم :

–         واکسن از شبکه توزیع رسمی اخذ شود .

–        تزریق واکسن پس از انتقضای تاریخ مصرف ممنوع است .

–        واکسن طبق دستور دامپزشک و توسط تکنسین های دامپزشکی تزریق شود .

–        قبل از مایه کوبی از سلامت دام اطمینان حاصل شود .

–    در آماده سازی و تجویز واکسن شرایط آسپتیک را کاملا رعایت نمایید . جهت ضدعفونی و تمیز کردن سرنگ از مصرف الکل ، فرمل و یا سایر مواد گند زدا جدا خودداری نمائید .

–        سرنگ و سرسوزن های غیر استریل را اتوکلاو نموده و یا حداقل به مدت ۲۰ دقیقه در آب بجوشانید .

–        بطری های خالی واکسن باید بطور صحیح معدوم گردند .

–        حتما پس از تهیه شیرابه واکسن و قبل از مصرف ، بطری حاوی واکسن را بخوبی تکان دهید .

–    واکسن پس از اضافه کردن مایع حلال می بایستی در مدت زمان حداکثر ۲ ساعت مصرف گردد ، در غیر اینصورت باقی مانده آن قابل مصرف نخواهد بود .

–    بهنگام کشیدن واکسن بداخل سرنگ و یا خارج کردن هوا و مازاد واکسن احتیاط کامل بعمل آید که به سر و صورت پاشیده نشود چون واکسن دارای جرم زنده است در حین تزریقات اگر مایع واکسن بر سر و صورت پاشید بلافاصله با آب و صابون و مواد ضد عفونی کننده محل مورد نظر را شستشو دهید .

–        واکسن از ۱۲-۶ ماه پس از تاریخ تولید ( بسته به برچسب تولید ) طبق توصیه سازنده قابل مصرف می باشد .

–    تزریق واکسن به بره ها و بزغاله های نری که در گله باقی می مانند ضروریست . یک بار تزریق برای طول عمر اقتصادی کافی است ولی چنانچه برای مدت طولانی از آنها استفاده شود باید دز کاهیده دریافت دارند .

–        در صورت تزریق دز کامل واکسن در دام آبستن و شیرده ، احتمال سقط جنین و یا دفع بروسلا از راه شیر وجود دارد .

موارد منع مصرف :

در دام آبستن و در طول دوره شیردهی مصرف نشود .

شرایط نگهداری :

در دمای ۴ + الی ۸ +  درجه سانتی گراد نگهداری شود .

واکسن بصورت ویالهای ۱۰۰ دزی و بهمراه حلال عرضه می شود .

 

واکسن RD.REV1(تب مالت)

شیشه حاوی ۱۰۰ میلی لیتر واکسن می باشد

شرایط نگهداری: ۴ درجه سانتیگراد

تزریق بصورت زیر جلدی در ناحیه گردن یا پشت کتف

مقدار تزریق:

گوسفند و بز:    نیم میلی لیتر

در هنگام کشیدن واکسن بداخل سرنگ تهیه سوسپانسیون و خارج کردن هوای مازاد واکسن احتیاط کامل بعمل آید که به سر و صورت نپاشد. در صورت وقوع فوراً با مایع ضد عفونی کننده با آب و صابون شسته شود.

واکسن زنده طاعون TC سویه Plowright

این واکسن محتوی ویروس طاعون ، سویه Plowright است  که روی کشت سلول اولیه کلیه گوساله تخفیف حدت یافته و تحت انجماد و خلاء خشک گردیده است  و جهت ایمن سازی فعال علیه طاعون در گاو ، گاومیش ، گوسفند و بز استفاده می شود .

دز و نحوه مصرف :

واکسن لیوفیلیزه را در ۱۰۰ میلی لیتر حلال ( محلول نمک فیزیولوژیک ) خنک حل کرده و پس از تکان دادن ۱ میلی لیتر از آنرا به طریق زیر جلدی تزریق کنید .

حیوانات آبستن نباید در آخرین ماه آبستنی واکسینه شوند .

توصیه ها و احتیاطات لازم :

–         واکسن از شبکه توزیع رسمی اخذ شود .

–        تزریق واکسن پس از انتقضای تاریخ مصرف ممنوع است .

–        واکسن طبق دستور دامپزشک و توسط تکنسین های دامپزشکی تزریق شود .

–        قبل از مایه کوبی از سلامت دام اطمینان حاصل شود .

–    در آماده سازی و تجویز واکسن شرایط آسپتیک را کاملا رعایت نمایید . جهت ضدعفونی و تمیز کردن سرنگ از مصرف الکل ، فرمل و یا سایر مواد گند زدا جدا خودداری نمائید .

–        سرنگ و سرسوزن های غیر استریل را اتوکلاو نموده و یا حداقل به مدت ۲۰ دقیقه در آب بجوشانید .

–        بطری های خالی واکسن باید بطور صحیح معدوم گردند .

–        حتما پس از تهیه شیرابه واکسن و قبل از مصرف ، بطری حاوی واکسن را بخوبی تکان دهید .

–    واکسن پس از اضافه کردن مایع حلال می بایستی در مدت زمان حداکثر ۲ ساعت مصرف گردد ، در غیر اینصورت باقی مانده آن قابل مصرف نخواهد بود .

–    بهنگام کشیدن واکسن بداخل سرنگ و یا خارج کردن هوا و مازاد واکسن احتیاط کامل بعمل آید که به سر و صورت پاشیده نشود چون واکسن دارای جرم زنده است در حین تزریقات اگر مایع واکسن بر سر و صورت پاشید بلافاصله با آب و صابون و مواد ضد عفونی کننده محل مورد مورد نظر را شستشو دهید .

–        واکسن از سن ۶ ماهگی تجویز شود .

–    مایع حلال باید حتی المقدور خنک باشد تا واکسیناسیون نتیجه بهتری داشته باشد . حل کردن واکسن در آب گرم مقدار زیادی ویروس را از بین می برد و ایمنی لازم ایجاد نمی شود .

عوارض جانبی :

عوارض جانبی ندارد .

شرایط نگهداری :

این واکسن در دمای ۲۰ –  سانتی گراد و دور از نور خورشید نگهداری شود .

واکسن طاعون در ویالهای ۱۰۰ دزی و به اضافه حلال عرضه می شود .

با توجه به موفقیت کشور در ریشه کنی طاعون این واکسن در حال حاضر استفاده نمی شود .

 

واکسن تب برفکی ( FMD )

این واکسن پس از کشت سه تیپ مختلف ویروس FMD ( Asia ، O و A ) در سلول و غیرفعال سازی آن توسط BEI و مخلوط کردن تیپهای مختلف و جذب آنها روی ژل هیدروکسید آلومینیوم تهیه شده است و جهت ایمن سازی فعال علیه ویروس بیماری تب برفکی تیپ های Asia ، O و A در گاوها ، بزها و گوسفندانی که از نظر کلینیکی سالم هستند استفاده می گردد .

دز و نحوه مصرف :

بمنظور یکنواخت ساختن واکسن ، شیشه محتوی واکسن را پیش از مصرف بخوبی تکان دهید . حیوانات در سن ۴ ماهگی یا بالاتر تحت واکسیناسیون قرار می گیرند . تزریق مطلقا زیرجلدی بوده و میزان آن به شرح ذیل می باشد :

گاوهای به وزن ۲۰۰کیلوگرم یا بیشتر : ۵ میلی لیتر در غبغب یا در هر دو طرف گردن

گاوهای کمتر از ۲۰۰ کیلوگرم : ۵/۲ میلی لیتر در غبغب یا در هر دو طرف گردن

گوسفند و بز : ۱ میلی لیتر در یک طرف گردن

حیواناتی که برای اولین بار واکسینه می شوند باید ۳ الی ۴ هفته بعد نیز دز یادآور به آنها تزریق شود . سپس واکسیناسیون باید هر ۶ ماه یک بار تکرار شود . به هنگام شیوع بیماری ، حیواناتی را که علائم بیماری را نشان می دهند باید  جدا کرد و بقیه گله مجددا تحت واکسیناسیون قرار بگیرند . در چنین شرایطی حیوانات زیر ۴ ماه تحت واکسیناسیون قرار گرفته اما باید در ۴ ماهگی مجددا واکسن زده شوند و پس از آن دزهای منظم یادآور به این دامها تزریق شود .

توصیه ها و احتیاطات لازم :

–         واکسن از شبکه توزیع رسمی اخذ شود .

–        تزریق واکسن پس از انتقضای تاریخ مصرف ممنوع است .

–        واکسن طبق دستور دامپزشک و توسط تکنسین های دامپزشکی تزریق شود .

–        قبل از مایه کوبی از سلامت دام اطمینان حاصل شود .

–        بطری های خالی واکسن باید بطور صحیح معدوم گردند .

–    در آماده سازی و تجویز واکسن شرایط آسپتیک را کاملا رعایت نمایید . جهت ضدعفونی و تمیز کردن سرنگ از مصرف الکل ، فرمل و یا سایر مواد گند زدا جدا خودداری نمائید .

–        سرنگ و سرسوزن های غیر استریل را اتوکلاو نموده و یا حداقل به مدت ۲۰ دقیقه در آب بجوشانید .

–    به محض شیوع بیماری بایستی فورا دامهای آلوده را جدا نمود ، ضمن ضدعفونی کردن کامل بستر دام ، سریعا اقدام به واکسیناسیون سایر دامها کرد .

–    برای نتیجه گیری بهتر و حفاظت منطقه از شیوع مجدد ، باید شیوه واکسیناسیون حلقه ای بکار برد و این روش را هر سال ادامه داد .

–        تزریق همزمان واکسن تب برفکی و واکسن های میکروبی باید با رعایت تزریق در دو منطقه جداگانه بدن صورت گیرد .

–        تزریق عضلانی واکسن ممنوع است .

–    در دامهایی که برای اولین بار واکسن تب برفکی تزریق می شود ، تزریق مجدد آن بعد از سه تا چهار هفته ضروریست و واکسن باید به دامهای سالم و غیر آلوده تزریق شده ، هر شش ماه یکبار تجدید گردد ولی در شرایط اپیدمی هر ۴ ماه یکبار توصیه می گردد .

موارد منع مصرف :

تزریق عضلانی واکسن ممنوع می باشد . pH پائین باعث تخریب آنتی ژن شده ، بعلاوه ممکن است تولید آبسه چرکی و دردناک نماید . این واکسن نباید همراه دیگر واکسن های ویروسی بکار برده شود . واکسیناسیون حیواناتی که از بیماریهای عفونی یا انگلی رنج می برند ( سل ، شبه سل ، تیلروز ، کپلک ) و یا دامهایی که دچار فقر غذایی هستند  ، نتایج خوبی در بر نخواهد داشت . دامهای جوان کمتر از ۴ ماه و همچنین در دامهای آبستن سنگین بدون رعایت کامل آرامش عصبی حیوان توصیه نمی شود . این واکسن نمی تواند در هنگام واکسیناسیون ، از بروز بیماری در حیواناتی که در دوره کمون هستند جلوگیری بعمل آورد .

نباید بیش از ۲ ساعت واکسن را در دمای بالاتر از دمای توصیه شده نگهداری نمود . موازین بهداشتی را در هنگام استفاده از واکسن مراعات نمائید . معمولا آماس در محل تزریق ظاهر می شود اما موقتی بوده و پس از چند روز برطرف می شود . با این وجود ندول سختی دیده می شود که برای مدت طولانی باقی می ماند . در صورتی که سوزن استریل و محل تزریق ضدعفونی شود هرگز دمل چرکی دیده نخواهد شد .

شرایط نگهداری :

در محل تاریک و در دمای ۴+ الی ۸+ درجه سانتی گراد نگهداری شود .

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=1870
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.