انواع وکسن های دامی و نحوه استفاده آنها – قسمت دوم

(واکسن ضد اسهال گوساله ها) Kolibin-Re :
Rotavirus + Corona virus + E. Coli

این واکسن از ویروس های بی اثر شده Corona virusو Rotavirus و نیز از باکتری E. Coli سویه بیماری زای غیر فعال (SEROTYPES 08:K35/09:K99-0101:K35/K99) تهیه گردیده که با تزریق به گاوهای آبستن، پادتن لازم در آغوز آنها بوجود آمده و این آغوز، گوساله های شیرخوار را در برابر اسهال کشنده روزهای اول تولد محافظت می نماید.
قابل ذکر است که نتایج بدست امده از تحقیقات انجام شده در موسسه تحقیقات دامی در Compton در انگلستان نشان می دهد که از میان عوامل بیماریزای فوق (Rotavirus و Corona virus, E Coli) نقش عمده بر عهده روتاویروس بوده و کروناویروس در مرحله دوم اهمیت و عامل اسهال های آبکی چند روز اول تولد گوساله ها عمدتا E. Coli می باشد.
دستور مصرف: مقدار ۵ سی سی از این واکسن به صورت زیر جلدی در فاصله زمانی ۲۸ ال ۶۰ روز مانده به زایمان به گاوهای آبستن تزریق می شود(البته بهتر است که به کلیه گاوهای آبستن واجد شرایط زمانی فوق که در گله موجود است تزریق شود). در گله هایی که آلودگی خیلی شدید است توصیه گردیده است تا دو تزریق به فاصله ۲۸ روز (یکی در فاصله ۵-۶ هفته مانده به زایمان و دیگری ۲-۳ هفته مانده به زایمان) تزریق شود.
نحوه اثر: پس از تزریق، بالاترین سطح آنتی بادی در خون و شیر گاوهای واکسینه شده ۲۸ تا دو ماه بعد از تزریق بوجود می آید و این آنتی بادی که از طریق آغوز به گوساله های نوزاد خورانده می شود آنها را در روزهای اول زندگی به خصوص یک هفته اول در مقابل عوامل بیماری زا مهلک فوق محافظت می نماید. بر اساس یک تحقیق علمی توصیه شده است به منظور حفظ کامل گوساله ها در مقابل اسهال ترتیبی داده شود تا گوساله ها به مدت دو هفته اول زندگی از آغوز گاوهای واکسینه شده استفاده کنند؛ مگر اینکه دامدار متوجه شود که تغذیه آغوز در هفته اول کافی می باشد.
شرایط نگهداری: در محیط خشک و خنک و در درجه حرارت ۲-۸ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

 

واکسن پاستورلوز گاو و گاومیش

این واکسن حاوی پاستورلا مولتی سیدا سویه روبرتز تیپ ۱ ، فرمالدئید ، هیدروکسید آلومینیوم و آب مقطر است و جهت ایمن سازی فعال علیه پاستورلوز در گاو و گاومیش مورد استفاده قرار می گیرد .

شکل و نوع واکسن :

سوسپانسیون کشته ، به رنگ سفید ابری می باشد .

دز و نحوه مصرف :

تزریق زیر جلدی ۲ میلی لیتر در گوساله و ۳ میلی لیتر در گاو و گاومیش در یک طرف گردن یا ناحیه کتف ، مصونیتی به مدت تقریبی ۶ ماه در این دامها بوجود می آورد .

در ماه آخر آبستنی مصرف نشود .

توصیه ها و احتیاطات لازم :

–         واکسن از شبکه توزیع رسمی اخذ شود .

–        تزریق واکسن پس از انقضای تاریخ مصرف ممنوع است .

–        واکسن طبق دستور دامپزشک و توسط تکنسین های دامپزشکی تزریق شود .

–        واکسن نباید یخ بزند

–        در هنگام تجویز واکسن شرایط آسپتیک را کاملا رعایت نمایید .

–        حتما پس از تهیه شیرابه واکسن و قبل از مصرف ، بطری حاوی واکسن را بخوبی تکان دهید .

–        بطری های خالی واکسن باید بطور صحیح معدوم گردند .

–        در منطقه گرم و مرطوب قبل از شروع فصل بارندگی واکسیناسیون انجام شود .

–        واکسیناسیون دو بار در سال ( بهار و پائیز ) توصیه می گردد .

–    تمام محتوای شیشه را در روز واکسیناسیون به فاصله یک الی دو ساعت مصرف کرده و از مصرف باقیمانده واکسن در روزهای بعد خودداری شود .

عوارض جانبی :

یک نودول کوچک در محل تزریق بوجود می آید که بتدریج جذب شده و از بین می رود .

در برخی موارد واکنش های آنافیلاکتیک در نژادهای حساس گزارش شده است . در چنین مواردی تزریق آدرنالین و داروی آنتی هیستامین تحت نظر دامپزشک توصیه شده است .

شرایط نگهداری :

در دمای ۴ + الی ۸ +  درجه سانتی گراد و دور از نور خورشید نگهداری شود .

ویالهای واکسن بصورت ۲۵۰ دزی عرضه می شود .

 

واکسن پلی والان آنتروتوکسمی

این واکسن حاوی باکتری کلستریدیوم پرفرانژنس تیپ B ، C و D ، هیدروکسید آلومینیوم و فرمالدئید است و جهت ایجاد ایمنی فعال علیه آنتروتوکسمی در گاو ، گوسفند و بز استفاده می شود .

شکل و نوع واکسن :

سوسپانسیون کشته ، به رنگ زرد می باشد .

موارد مصرف :

واکسن انتروتوکسمی بمنظور پیشگیری از بیماری اسهال عفونی بره های نوزاد ، انتروتوکسمی گوسفندان جوان ، پرخوری یا قلوه نرمی بره ها و گوسفندان جوان ، پرخوری یا قلوه نرمی بره ها و گوسفندان بالغ و براکسی گوسفندان بکار میرود .

دز و نحوه مصرف :

بسته به جثه دام ، مقدار دز واکسن ۳-۲ میلی لیتر می باشد که در دو نوبت به فاصله ۲ الی ۳  هفته و از طریق زیر جلدی در ناحیه خلفی کتف دام تزریق می شود

توصیه ها و احتیاطات لازم :

–         واکسن از شبکه توزیع رسمی اخذ شود .

–        تزریق واکسن پس از انقضای تاریخ مصرف ممنوع است .

–        واکسن طبق دستور دامپزشک و توسط تکنسین های دامپزشکی تزریق شود .

–        قبل از مایه کوبی از سلامت دام اطمینان حاصل شود .

–        بطری های خالی واکسن باید بطور صحیح معدوم گردند .

–        در هنگام تجویز واکسن شرایط آسپتیک را کاملا رعایت نمایید .

–        حتما پس از تهیه شیرابه واکسن و قبل از مصرف ، بطری حاوی واکسن را بخوبی تکان دهید .

–        سرنگ و سرسوزن های غیر استریل را اتوکلاو نموده و یا حداقل به مدت ۲۰ دقیقه در آب بجوشانید .

–    تمام محتوای شیشه را در روز واکسیناسیون به فاصله یک الی دو ساعت مصرف کرده و از مصرف باقیمانده واکسن در روزهای بعد خودداری شود .

–        میش های آبستن قبل از دو هفته آخر زایمان مورد تزریق قرار می گیرند تا پادتن بوسیله آغوز به بره منتقل شود .

–        تزریق در روزهای خشک بدون باران انجام شده و در روزهای بارانی از تزریق واکسن خودداری شود.

–    در هنگام انتروتوکسمی در بره و گوسفندهای بالغ ، اجرای دستورات بهداشتی مانند نحوه تغییر مرتع و رژیم غذایی از خشک به تر یا برعکس و تغییر فصول ، حداقل هر سال یک بار توصیه می شود .

موارد منع مصرف :

در دامهای آبستن طی دو هفته آخر آبستنی توصیه نمی شود .

شرایط نگهداری :

در دمای ۴ + الی ۸ +  درجه سانتی گراد و دور از نور خورشید نگهداری شود .

ویالهای واکسن بصورت ۲۵۰ میلی لیتری عرضه می شود .

 

واکسن قانقاریای کبدی

این واکسن محتوی کشت خالص و فرمالیزه شده Clostridium oedematiens  تیپ B جذب شده روی ژل هیدروکسید آلومینیوم می باشد و جهت ایمن سازی فعال علیه بیماری قانقاریای کبدی در گوسفند و بز استفاده می شود.

دز و نحوه مصرف :

دو تزریق زیر جلدی (  ۲میلی لیتر برای حیوانات تا وزن  ۲۰ کیلوگرم و ۳ میلی لیتر برای حیوانات با وزن بالاتر از  ۲۰ کیلوگرم) به فاصله زمانی دو هفته ، مصونیتی به مدت تقریبی ۱۰ الی ۱۲ ماه در دامها بوجود می آورد .

در دوهفته آخر آبستنی استفاده نشود .

شرایط نگهداری :

در دمای ۴ + الی ۸ +  درجه سانتی گراد و دور از نور خورشید نگهداری شود .

واکسن در ویالهای ۲۵۰میلی لیتری عرضه می شود .

واکسن تیلریوز گوسفندی

واکسن تیلریوز محتوی ماکروشیزونت Theileria lestoquardi  کشت شده در سلول و تخفیف حدت داده شده می باشد . واکسن تغلیظ شده و در ازت مایع به حالت انجماد در می آید . این واکسن جهت ایمن سازی فعال علیه تیلریوز ناشی از T. lestoquardi  در گوسفندان استفاده می شود .

دز و نحوه مصرف :

توجه داشته باشید که همیشه جابجا کردن موادی که در ظرف های شیشه ای و درون ازت مایع نگهداری می شوند باید در نهایت دقت و با استفاده از لباس و تجهیرات محافظ صورت گیرد . پس از خارج کردن شیشه از ازت مایع چند دقیقه آن را در قسمت بخار ازت نگه دارید ، سپس از ظرف خارج کنید . پس از خارج کردن از ظرف ازت مایع ، ویال واکسن را در ظرف آب ولرم ( ۳۷ درجه ) قرار دهید و صبر کنید تا واکسن ذوب شود . نیم ساعت پس از ذوب شدن کامل واکسن ، با استفاده از یک سرنگ و سوزن استریل به هر شیشه مقدار ۱۰ میلی لیتر محلول رقیق کننده بیفزایید . ویال را به آرامی و با ملایمت تکان داده تا محتویات آن به حالت یکنواختی درآید . اجازه دهید واکسن مدت نیم ساعت در شرایط و دمای اتاق باقی بماند . سپس واکسن را به نسبت ۱:۵۰  در محلول رقیق کننده ، رقیق کنید ( با استفاده از سرنگ استریل واکسن کنسانتره را به مقدار ۵ میلی لیتر درون هر شیشه محتوی ۲۵۰ میلی لیتر محلول رقیق کننده تزریق نمایید ) .  واکسن رقیق و آماده شده را می توان به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۴+ الی ۸+ درجه سانتی گراد نگهداری کرد . این واکسن را می توان در شرایط جوی نرمال به شرط آنکه در معرض تابش آفتاب یا نزدیک کانون مولد حرارت نباشد . به محل واکسیناسیون حمل و ظرف مدت ۱۲ ساعت به مصرف رساند . هر دز واکسن ، یک میلی لیتر ، بدون توجه به سن گوسفند باید از طریق زیر جلدی تزریق شود .

شرایط نگهداری :

واکسن باید در ازت مایع نگهداری شود .

ویالهای واکسن بصورت ویالهای ۲۰ میلی لیتری حاوی ۱۰۰۰ دز واکسن عرضه می شود .

 

واکسن تیلریوز گاوی

واکسن زنده تیلریوز گاوی از کشت شیزونت سلولهای لنفوئیدی که حاوی شیزونت سویه های تخفیف حدت یافته Theileria anulata  می باشد تهیه و در سرمای هفتاد درجه سانتی گراد زیر صفر منجمد شده است و تا موقع مصرف در همین دما نگهداری می شود . این واکسن جهت ایمن سازی فعال علیه تیلریوز ناشی از Theileria anulata در گاوهای نر و گاوهای شیری ، تلیسه ها و گوساله های بالاتر از دو ماه استفاده می شود .

دز و نحوه مصرف :

دز تزریقی برای هر راس حیوان یک میلی لیتر در نظر گرفته شده است . در موقع مصرف باید شیشه مایه را در ظرف محتوی آب ۳۷ درجه سانتی گراد قرار داده تا محتویات آن ذوب شود و پس از تکان دادن با سرنگ کشیده و بلافاصله تزریق نمود . نوع تزریق زیر جلدی است و محل تزریق در ناحیه گردن نزدیک به عقده لنفاوی پیش کتفی می باشد .

توصیه ها و احتیاطات لازم :

–    مناسبترین فصل مایه کوبی اواخر پائیز تا اواخر زمستان می باشد . پیشنهاد می شود تا سه هفته پس از تزریق واکسن تیلریوز از تجویز واکسن های ضد باکتریایی و ضد ویروسی پرهیز شود . ضروری است که به موازات مصرف واکسن تیلریوز گاوی ، از  حمامهای ضد کنه به منظور کنترل جمعیت کنه های ناقل استفاده شود .

–        واکسن از شبکه توزیع رسمی اخذ شود .

–        تزریق واکسن پس از انقضای تاریخ مصرف ممنوع است .

–        واکسن طبق دستور دامپزشک و توسط تکنسین های دامپزشکی تزریق شود .

–        قبل از مایه کوبی از سلامت دام اطمینان حاصل شود .

–        بهنگام مصرف ، ویال واکسن را با احتیاط از تانک ازت خارج کرده و تا ذوب شدن کامل مایع واکسن صبر نمائید .

–        قبل از مصرف ، ویال حاوی واکسن را به آرامی تکان دهید .

–    در آماده سازی و تجویز واکسن شرایط آسپتیک را کاملا رعایت نمایید . جهت ضدعفونی و تمیز کردن سرنگ از مصرف الکل ، فرمل و یا سایر مواد گند زدا جدا خودداری نمائید .

–        سرنگ و سرسوزن های غیر استریل را اتوکلاو نموده و یا حداقل به مدت ۲۰ دقیقه در آب بجوشانید .

–        تمام محتوای شیشه را در روز واکسیناسیون مصرف کرده و از مصرف باقیمانده واکسن در روزهای بعد خودداری شود .

–        بطری های خالی واکسن باید بطور صحیح معدوم گردند .

موارد منع مصرف :

به گاوهای آبستن بیش از چهار ماه ، حیوانات تب دار و گوساله های کمتر از سن دو ماهگی مایه تیلریوز تزریق نشود . به گاوهایی که وضع حمل کرده اند تا ۱۰ روز پس از زایمان واکسن تزریق نگردد . در فصول وفور کنه های ناقل بیماری ، بهتر است مایه تیلریوز تزریق نشود .

شرایط نگهداری :

واکسن باید در ازت مایع نگهداری شود .

ویالهای واکسن بصورت ویالهای ۲۰ میلی لیتری حاوی ۱۲ دز واکسن عرضه می شود .

نکاتی که باید در مورد کار با واکسنهایی که در ازت نگهداری می شوند باید دانست :

۱ – تانک ازت مایع حاوی واکسن نباید در محل خیلی گرم نگهداری شود در غیر اینصورت ازت مایع خیلی سریعتر تبخیر می شود .

۲ – آمپول های حاوی واکسن همواره باید زیر ازت مایع قرار گیرد بنابراین ازت موجود در تانک به طور مرتب باید کنترل شود .

۳ – مخلوط کردن محتویات آمپول در حلال باید در اطاق جداگانه ای انجام شود .

۴ – تمام مواد و لوازم کار قبل از خارج کرد آمپول از تانک ازت مایع آماده باشد .

۵ – هنگام کار و آماده کردن واکسن از دستکش ماسک و عینک مخصوص محافظ چشم استفاده شود و هنگام خارج کردن آمپول از تانک ازت از آستین های بلند استفاده شود .

۶ – در هر بار فقط یک آمپول از تانک خارج شود و میله نگهدارنده آمپول ها در تانک ازت فقط تا حدی بالا کشیده شود که بتوان یک آمپول را برداشت و بلافاصله میله و آمپول های روی آن را به داخل ازت مایع برگردانده شود .

۷ – آمپول خارج شده در بن ماری ۲۷ درجه سانتی گراد قرار داده شود و به صورت چرخشی به آرامی تکان داده شود به طوری که در مدت ۲۰ ثانیه ذوب شود .

۸ – آمپول را از بن ماری خارج و با دستمال کاغذی آن را خشک نمایید و در خط مشخص شده آن را بکشید . قبل از شکستن آمپول مطمئن شوید که تمام محتویات آن در قسمت پایین آمپول قرار گرفته شود .

۹ – تمام وسایلی که برای مخلوط کردن و تزریق واکسن بکار برده می شوند قبلا استریل شوند . سترون کردن باید در اتوکلاو ، با دمای ۱۲۱ درجه سانتی گراد و ۱۵ اتمسفر فشار به مدت ۳۰ دقیقه انجام شود و برای استریل کردن از مواد ضدعفونی استفاده نشود .

۱۰ – بعد از ذوب شدن آمپول حاوی واکسن بلافاصله و در عرض ۳۰ ثانیه باید محلول واکسن را به داخل حلال وارد کرد .

۱۱ – با استفاده از سرنگ استریل ۵ تا ۱۰ میلی لیتری و سوزن نمره ۱۸ با قطر ۲/۱-۱ اینچ محتویات آمپول به آرامی داخل سرنگ کشیده شود . در صورت استفاده از سوزن های خیلی باریک و یا در صورت کشیدن واکسن با فشار و سرعت زیاد ممکن است تعدادی از سلولها صدمه ببیند .

۱۲ – سوزن سرنگ حاوی واکسن کشیده شده را درب لاستیکی بطری حلال به داخل سرنگ بکشید تا سرنگ تقریبا پر شود . همزمان سرنگ را به آرامی تکان دهید ، سپس محتویات سرنگ را با احتیاط و به آرامی در حلال تزریق کنید . بعد از تزریق واکسن به شیشه حلال ، آن را به آرامی تکان دهید تا واکسن با حلال مخلوط شود .

۱۳ – حلال باید در درجه حرارت ۶-۴ درجه سانتی گراد نگهداری شود و قبل از استفاده به مقدار نیاز روزانه ، از قبل در اتاق واکسن قرار داده شود تا به دمای اتاق ۲۷-۲۲ برسد و سپس از آن استفاده کرد . در صورت انتقال واکسن به داخل حلال ۸ – ۲ درجه سانتی گراد جرم واکسن صدمه می بیند (نکته بسیار مهم)

۱۴ – بعد از انتقال محتویات سرنگ به داخل حلال ، مقداری از حلال ، به داخل آمپول واکسن برگردانده شود تا محتوی آمپول کاملا شستشو و مجدد به آرامی به داخل حلال برگردانده شود .

۱۵ – حلالهایی که رنگ غیر طبیعی و یا کدورت خاص دارند ممکن است آلودگی میکروبی داشته باشند و نباید مصرف شوند .

 

واکسن غیر فعال لپتوسپیرا

این واکسن بصورت غیرفعال بوده و حاوی سه سویه باکتری لپتوسپیرا ، فرمالدئید و آلومینیوم هیدروکسید می باشد و جهت ایمن سازی فعال بر علیه بیماری لپتوسپیروز در گاو و گوسفند بکار می رود .

دز و نحوه مصرف :

بصورت زیر پوستی و یا داخل عضلانی به میزان ۲ میلی لیتر برای گاو و ۱ میلی لیتر برای گوسفند تزریق می گردد . ایمنی به مدت یک سال باقی خواهد ماند .

توصیه ها و احتیاطات لازم :

–         واکسن از شبکه توزیع رسمی اخذ شود .

–        تزریق واکسن پس از انقضای تاریخ مصرف ممنوع است .

–        واکسن طبق دستور دامپزشک و توسط تکنسین های دامپزشکی تزریق شود .

–        قبل از مایه کوبی از سلامت دام اطمینان حاصل شود .

–        بطری های خالی واکسن باید بطور صحیح معدوم گردند .

–        حتما پس از تهیه شیرابه واکسن و قبل از مصرف ، بطری حاوی واکسن را بخوبی تکان دهید .

–    در آماده سازی و تجویز واکسن شرایط آسپتیک را کاملا رعایت نمایید . جهت ضدعفونی و تمیز کردن سرنگ از مصرف الکل ، فرمل و یا سایر مواد گند زدا جدا خودداری نمائید .

–        سرنگ و سرسوزن های غیر استریل را اتوکلاو نموده و یا حداقل به مدت ۲۰ دقیقه در آب بجوشانید .

–        تمام محتوای شیشه را در روز واکسیناسیون مصرف کرده و از مصرف باقیمانده واکسن در روزهای بعد خودداری شود .

موارد عدم استعمال :

– ۲۱ روز قبل از کشتار استفاده نگردد

– از فریز کردن واکسن خودداری شود

احتیاط :

قبل از استفاده شیشه را خوب تکان داده و تمام محتویات شیشه را بعد از باز نمودن ، استفاده نمایید .

شرایط نگهداری :

در دمای ۴ + الی ۸ +  درجه سانتی گراد و دور از نور خورشید نگهداری شود .

ویالهای واکسن بصورت ۱۰۰ میلی لیتری عرضه می شود .

 

واکسن هاری :

مایه ضد هاری کشته انستیتو پاستور ایران از ساییده مغز گوسفند هایی فراهم میگردد که ویروس فیکس هاری قبلا از راه درون مغزی به آنها تزریق شده است . این واکسن بصورت محلول ۵ درصد مغز در آب تامپونه در شیشه های سربسته تهیه می شود و غیرفعال نمودن ویروس به وسیله بتاپروپیولاکتون انجام می گیرد و برای جلوگیری از آلودگیهای ثانویه فنل به نسبت ۵/۲ در هزار به مایه افزوده می شود .

دز و نحوه مصرف :

تزریق ۲ میلی لیتر از این واکسن برای ایجاد ایمنی در سگ ها و گربه ها کافی است .

توصیه می شود اولین تزریق واکسن در سن ۳ تا ۴ ماهگی صورت گیرد . توله هایی که قبل از ۳ ماهگی واکسینه شده اند در سن ۶ ماهگی باید تزریق یادآور را دریافت دارند . بمنظور تداوم ایمنی تجدید مایه کوبی با فاصله یک سال و به همان مقدار ضرورت دارد .

شرایط نگهداری :

واکسن هاری را باید پیوسته در یخچال و در دمای ۴ درجه سانتی گراد نگهداری نمود و مدت اعتبار واکسن یکسال از تاریخ ساخت می باشد .

طریقه مصرف :

پس از خارج کردن واکسن از یخچال باید بشدت آنرا تکان داد تا کاملا یکنواخت شده آنگاه درب لاستیکی شیشه را با پنبه آغشته به الکل پاک نموده و به وسیله سرنگ استریل مقدار مورد نیاز به سرنگ کشیده شده پس از پاک نمودن محل تزریق با الکل واکسن را از طریق داخل عضلانی به آرامی تزریق نمائید .

واکسن کزاز اسب

این واکسن شامل توکسوئید تصفیه و جذب شده کزاز می باشد که از نمکهای آلومینیوم بعنوان ادجووان ( یاور ) استفاده شده است . این ماده با تاخیر در جذب واکسن ، قدرت ایمنی زایی آنرا افزایش می دهد .

شکل و نوع واکسن :

واکسن توکسوئیدی بصورت مایع بی رنگ و شفاف .

موارد مصرف :

بمنظور ایمن سازی بر ضد کزاز در اسب کاربرد دارد .

دز و نحوه مصرف :

برای ایجاد ایمنی اساسی باید طبق جدول زیر تزریق شود :

–        تزریق اول در سه ماهگی و یا اولین مراجعه

–        تزریق دوم ، چهار هفته بعد از تزریق اول

–        تزریق سوم ، یکسال بعد از تزریق دوم

–        تزریق یادآور هر پنج سال یکبار

–        تزریق یک دز واکسن در ماه آخر آبستنی در مادیان های آبستن

قبل از تزریق واکسن ، محل تزریق تمیز و ضدعفونی شود و تزریق بصورت داخل عضلانی به مقدار یک دز ۲ میلی لیتری انجام گردد . در ضمن استفاده از آنتی توکسین همزمان با این واکسن بلامانع است .

توصیه ها و احتیاطات لازم :

–         واکسن از شبکه توزیع رسمی اخذ شود .

–        تزریق واکسن پس از انقضای تاریخ مصرف ممنوع است .

–        واکسن طبق دستور دامپزشک و توسط تکنسین های دامپزشکی تزریق شود .

–        قبل از مایه کوبی از سلامت دام اطمینان حاصل شود .

–        بطری های خالی واکسن باید بطور صحیح معدوم گردند .

–        حتما قبل از مصرف ، بطری حاوی واکسن را بخوبی تکان دهید .

–    در آماده سازی و تجویز واکسن شرایط آسپتیک را کاملا رعایت نمایید . جهت ضدعفونی و تمیز کردن سرنگ از مصرف الکل ، فرمل و یا سایر مواد گند زدا جدا خودداری نمائید .

–        واکسن نباید یخ بزند . تزریق واکسن یخ زده باعث ایجاد واکنش های شدید می شود .

–        سرنگ و سرسوزن های غیر استریل را اتوکلاو نموده و یا حداقل به مدت ۲۰ دقیقه در آب بجوشانید .

عوارض جانبی :

ممکن است در ناحیه تزریق عوارض موضعی شامل حساسیت و تورم و یک ندول سفت بروز کند که گاهی برای چند ماه باقی می ماند . همچنین ممکن است فلجی ( شلی ) موقت عضلات بروز کند .

شرایط نگهداری :

واکسن هاری را باید پیوسته در یخچال و در دمای ۴ درجه سانتی گراد نگهداری نمود و مدت اعتبار واکسن یکسال از تاریخ ساخت می باشد .

بسته بندی :

واکسن در شیشه های ۱۰ دزی عرضه می شود .

اطلاعات مربوط به حجم ویال واکسن های دامی و آنتی ژن ها و میزان مصرف در انواع دام

ردیف

نوع واکسن

حجم ویال

(سی سی)

میزان دز مصرفی در گاوا(میلی لیتر)

میزان دز مصرفی در گوساله (میلی لیتر)

میزان دز مصرفی در گوسفند (میلی لیتر)

میزان دز مصرفی در تک سمی (میلی لیتر)

۱

شاربن

۱۰۰

حیوانات بزرگ ۲

۵/۰

حیوانات بزرگ ۲

۲

آبله

۱۰۰

۵/۰

۳

تب برفکی داخلی

۲۵۰

تا ۴۰۰ کیلو ۵/۲- بیشتر از ۴۰۰ کیلو ۵

۱

۴

تب برفکی مریال

۱۰۰

۳

۱

۵

هاری رازی

۱۰

در گوشتخواران ۱ سی سی

۶

هاری خارجی

۱

۷

توبر کولین

۵

۱/۰

۸

مالئین

۲

۱/۰

۹

FD.REV1

۱۰۰

۱

۱۰

RD.REV1

۲۰۰

۱

۱۱

RD.RB51

۱۰۰

۲

۱۲

FD.RB51

۱۰

۲

۱۳

PPR

۱۰۰

۱

۱۴

آگالاکسی

۱۰۰

۱

۱۵

قانقاریا

۲۵۰

حیوانات تا ۲۰ کیلو ۲ – بیش از ۲۰ کیلو ۳

۱۶

آنتروتوکسمی

۲۵۰

۶

۳

گوسفند ۳ – بره ۲

۱۷

تیلریوز

۱۲

۱

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=1871
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.