انواع بافر شکمبه ای

بافر شکمبه ای ناکافی در گاو شیری

بافر شکمبه ای دارای ۲ جنبه است بافر درونی و بافر مربوط به جیره.

بافر درونی به وسیله گاو تولید می شود. و به طرز پوشیده در شکمبه از راه بزاق وجود دارد. فرمول جیره ها مبنی بر فیبر پاکننده بی اثر (NDF) به عنوان درصدی از ماده خشک جیره غذایی پیشنهاد شده است. به علت ارتباط میان NDF و انباشتن شکمبه و ارتباط خنثی کننده و منفی میان NDF و چگالی انرژی جیره غذایی پیشنهاد شده است. به هر حال سطح فیبر مربوط به رژیم غذایی معمولأ به تنهایی مورد استفاده قرار نمی گیرد زیرا تخمیر شکمبه ای از فیبر تغییر پذیر است و علت دیگر این است که ویژگی های طبیعی فیبر تخمیر شکمبه ای را تحت تأثیر قرار می دهد.به طور مستقل و آزادانه متابولیسم حیوان و تولید شیر چرب از مقداری NDF شیمیایی اندازه گیری شده است.

منتر راهکار مؤثر و طبیعی فیبر را (NDF) که به طور اولیه مرتبط با اندازه فیبر است معرفی کرد. فعالیت جویدن برای تعیین NDF به کار می رود اگر چه رهنمودها راجع به سطح رژیم غذایی فیبر و فیبر از علوفه موجود است این مسئله دارای اهمیت است که متوجه شوند فیبر مورد نیاز اجزای جیره گاوها تحت تأثیر انفعالات زیاد و درون جیره غذایی به علاوه اینکه چطور تغذیه می شوند می باشند. تعداد زیادی از متخصصان تغذیه و تعدادی از گاوها که در یک گله در حال نشخوار کردن هستند در یک زمان معلوم به عنوان شاخصی برای سلامت عملکرد شکمبه استفاده می کند و هدف این است که حداقل ۰/۴ درصد گله در حال نشخوار باشند.
این رهنمود وقتی که با TMR به صورت آزاد تغذیه می شوند قطعی است. راه دیگری برای دسترسی به توان بافری درونی از یک جیره غذایی به وسیله اندازه گیری طول TMR که به وسیله گاوهایی مصرف می شوند که به طور جداگانه ذرات علوفه را استفاده می کنند. جیره غذایی با کمتر از ۰/۰۷ طول ذرات خطر (SARA) را افزایش می دهد. خصوصأ اگر آن جیره های غذایی در مرز یا پایین تر از این مقدار از فیبر باشد. افزایش مقدار فیبر از جیره غذایی، اثر طول کوچک ذرات جیره را خنثی می کند.

 

منبع: وبسایت بازار دام و طیور ایران

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=9149
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.