بهینه کردن مصرف ماده خشک در دوره شیردهی در گاو

میزان رطوبت غذا می تواند بر مصرف بهینه غذا تأثیر بگذارد.این مسئله در مورد علوفه خشک و کنستانتره ها اهمیتی ندارد،اما ممکن است مصرف جیره هایی را کاهش دهد که عمدتا از سیلاژ یا علوفه تازه تشکیل شده اند.تأثیر رطوبت بر مصرف علوفه تازه ،کمتر از تأثیر آن بر علوفه سیلاژی و غذاهای تخمیر شده است.مصرف ماده خشک سیلاژی،هنگامی که درصدرطوبت ان بیش از ۵۰ باشد ،کاهش می یابد.این تأثیر ،بیشتر ناشی از مواد شیمیایی موجود در سیلاژ است تا فقط میزان رطوبت.

تعداد دفعات تغذیه نیز می تواند بر مقدار ماده خشک مصرفی مؤثر باشد.دست کم چهار بار تغذیه متناوب علوفه و کنستانتره در روز ،بهترین روش تغذیه جیره است .گاوهای پر شیر ،دست کم باید روزانه ۱۸ تا ۲۰ ساعت به غذا دسترسی داشته باشند تا حداکثر ماده خشک را مصرف کنند.هنگامی که غذا پیوسته در دسترس باشد،گاو،غذای مورد نیاز را در ۱۲ تا ۲۲ وعده مصرف می کند.اگر مقدار کنستانتره ر هر وعده بیشتر از ۴/۵ کیلوگرم باشد ،ممکن است گاو دچار اسیدوز شود.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=3350
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.