بیماری اغما در گوسفند

بیماری اغما در گوسفندی که قبلا به عدم تعادل مبتلا بوده:

الف- چنانچه لرزش وجود دارد:

  • مسمومیت با مس است. ادرار تیره رنگ و تشنج نیز وجود دارد.

  • بیماری ویروسی است. فلجی عضلات و حرکات صرعی دارد.

  • اسکرپی است. خارش شدید و بیقراری دیده می شود.

ب- اگر چرخش وجود دارد:

  • سنوروز است. کوریو فلجی دیده میشود.

  • لیستریوز است. کراتیک و تب دیده می شود.

پ- کتوز است. اگر ریزش لزج  بینی و تنفس صدادار وجود داشتهباشد و در اخر آبستنی باشد.

  • قبلا به مسمومیت مبتلا بوده:

الف- براکسی است. اگر فقط در ره ها دیده شود و دام از گله عقب افتد و نفخ و دا درد و تب و بی حالی باشد و در مدت کوتاهی تلف شود.

ب- آنتروتوکسیمی است. متعاقب بعضی تشنجات و علائم کشیدگی سر می باشد.

پ- کلی باسیلوز است. اگر آثار تشنجات کزاز و دشواری حرکت و مرگ و میر سریع باشد.

  • کمبود کلسیم است. روی جناغ سینه خوابیده و پاها گرفته باشد.

مارگزیدگی است. جای گزیدگی مشخص و ورم موضعی دیده می شود

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=4045
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.