گاومیش

بیماری کولی باسیلوز در گاومیش

 اسهال، کاهش آب و افت درجه حرارت بدن و در بعضی از موارد کاهش غیرطبیعی حجم خون در گردش (Hypovolemia )به علت وجود انتروتوکسین ها، از بارزترین نشانه های بالینی این بیماری هستند.

اندوتوکسین ها، باعث تب، اسهال، افت  فشارخون، خونریزی و ترومبوز عروقی (thrombosis Vascular )در دام بیمار می شوند. اثر سموم سیتوتوکسیک از قبیل وروسیتوتوکسین ها (VT )و عوامل سیتوتوکسیک و نکروتیک (CNF )در مرحله اول، باعث اسهال خونی، ضعف، کاهش وزن و  کم خونی و سپس بیماری های سیستمیک (Systemic : مربوط به کل بدن و یا مؤثر بر روی کل بدن مرتبط با التهاب هموراژیک کولون و پولمونری ریوی (Pulmonary )می شوند. به نظر می رسد که وجود همولیزین باعث تشدید اثر بیماری زایی دیگر  عوامل می گردد.
تشخیص:  
سویه های مختلف Coli.E را می توان از نقاط مختلف بدن دام مبتلا از قبیل روده، گره های لنفاوی، کبد، کیسه صفرا و  ریه ها جدا کرد. سموم حساس به گرما Vero Cytotoxin ، Toxins Thermolabile ها (VT )و عوامل سیتوتوکسیک – نکروتیک (CNF )را می توان بر روی محیط کشت سلولی Vero ، شناسایی کرد. همولیزین را بر روی محیط آگار خون گوسفند و سموم مقاوم به گرما(ST )را به روش ELISA blocking می توان شناسایی کرد.
درمان :
ایجاد تعادل مجدد الکترولیت ها و استفاده از آنتی بیوتیک ها از جمله اقدامات درمانی برای بیماری کولی باسیلوز هستند. انتخاب آنتی بیوتیک مورد استفاده حتما باید براساس یک آنتی بیوگرام انجام شود.
پیشگیری :
رعایت اصول بهداشتی در زایشگاه و محل نگهداری گوساله ها همراه با استفاده صحیح و اصولی از آغوز در تغذیه همه گوساله های نوزاد از جمله اقدامات ضروری برای پیشگیری از این بیماری هستند. واکسن های ضدکولی باسیلوز برای گاومیش تهیه شده و می توان از آنها برای پیشگیری استفاده کرد.

 

منبع : وبسایت بازار دام و طیور ایران

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=9483
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.