جیره طیور

تأثیر بتائین در تغذیه طیور

بتائین Betaine یک ماده مغذی کاربردی در تغذیه طیور می باشد. پیش از این بتائین به صورت بتائین آنهیدروس، از چغندر قند استحصال می شد. اما در حال حاضر میتوان آن را به شکل بتائین هیدروکلراید نیز سنتز کرد.

 

بتائین آنهیدروس به شکل تری متیل گلایسین می باشد. یعنی در ساختار آن سه گروه متیل یا CH3  و اسید آمینه گلایسین وجود دارد. حضور همین گروه های متیل است که به این ماده اهمیت ویژه ای داده است.  از سوی دیگر چون در ساختار بتائین اسید آمینه گلایسن وجود دارد در نتیجه این مولکول ساختار دو قطبی دارد.

یکی از مهم ترین وظایف این ماده این است که میتواند گروه متیل خود را به سایر مواد آلی بدهد که به این عمل، شرکت کردن در واکنش های متیلاسیون می گویند. بنابراین بتائین در متابولیسم انرژی و پروتیین حیوانات و طیور نقش دارد. نقش مهم دیگر بتائین این است که در تنظیم فشار اسمزی درون سلولی نقش دارد. هر ماده ای که در متابولیسم انرژی و پروتین نقش داشته باشد میتواند در ضریب تبدیل نهایی گله نیر تاثیرگذار باشد. نکته جاالب دیگر این است که بتائین دارای سه گروه متیل می باشد و فقط یکی از این گروه ها میتواند در واکنش های متیلاسیون شرکت کند و گروه های متیل دیگر آن (دوتای باقیمانده ) در مسیر تبدیل بتائین به گلایسین اکسید می شوند. مقدار مورد نیاز به بتائین تحت تاثیر مقدار متیونین و کولین جیره و همچین درجه تنش اسموتیک وارد شده به  روده طیور و سایر بافت ها می باشد.

بتائین میتواند باعث افزایش ابقای آب در درون سلول ها شود. از سوی دیگر میدانیم که فعالیت تمامی آنزیم های درون سلولی در یک محیط آبی صورت می گیرد. در نتیجه استفاده از بتائین در جیره میتواند باعث افزایش ابقای آب درون سلولی و بهبود فعالیت آنزیم های درون سلولی شود. در استرس گرمایی (تنش حرارتی) افزودن بتائین به جیره میتواند منجر به بهبود تولید تخم مرغ و ضخامت پوسته تخم مرغ شود.

تاثیر بتائین در طیور متفاوت بوده است. افزودن بتائین به جیره طیور و سایر حیوانات تک معده ای ممکن  است که بر روی کارایی و بازده طیور و همچنین کیفیت لاشه تاثیر گذار باشد. در برخی از پژوهش ها افزودن بتائین به جیره طیور منجر به بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل طیور شده است. هرچند که در برخی از پژوهش ها بتائین تاثیر مثبتی را از خود بر جای نگذاشته است. افزودن بتائین به جیره طیور ممکن است منجر به کاهش چربی شکمی و افزایش وزن عضله سینه طیور شود.

بتائین از دو طریق میتواند منجر به کاهش چربی لاشه و تولید گوشت لخم (گوشت کم چرب) شود و تولید گوشت کم چرب برای مصرف کننده نهایی بسیار ارزشمند است: پژوهش ها نشان میدهند که متعاقب افزودن بتائین به جیره طیور، فعالیت آنزیم هایی که در تولید چربی نقش دارند (لیپوژنیک) کاهش می یابد. از سوی دیگر بتائین یک ماده متیل دهنده می شود. با حضور این ماده اسید آمینه مهمی مثل متیونین کمتر فعالیت متیل دهندگی را از خود نشان میدهد و در نتیجه این اسید آمینه ارزشمند صرف ساختن پروتیین و عضلات می شود.

افزودن بتائین به جیره طیور میتواند خطر بروز کبد چرب را کاهش بدهد.

بتائین ممکن است به صورت مستقیم و غیر مستقیم منجر به بهبود بازده حیوانات مبتلا به کوکسیدیوز شود. بتائین به صورت غیر مستقیم از ساختمان و عملکرد روده آسیب دیده (بوسیله ایمریاها) حمایت می کند . همچنین بتائین به صورت مستقیم میتواند رشد انگل های ایمریا (عامل کوکسیدیوز) را مهار کند.

 

 

منبع: وبسایت بازار دام و طیور ایران

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=11969
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.