ورم پستان در گاو

تأثیر واکسینه کردن تلیسه ها برای ورم پستان با منشاء استاف اورئوس

تلیسه های واکسینه شده در مقابل ورم پستان با منشاء استاف اورئوس، شیر دهی بیشتری نسبت به گروه شاهد دارند.

محققان دانشگاه وبرجینیا (نیکرسون و همکاران) تاثیر واکسیناسیون با یک باکترین تجاری استاف اورئوس را بررسی کردند. اولین بار تلیسه های بین ماههای ۶ و ۱۸ واکسینه می شدند، یادآور ۱۴ روز بعد و به فاصله هر ۶ ماه یکبار تا موقع زایمان تکرار می شد.

موقع زایمان ۱۳.۳ درصد از تلیسه های واکسینه شده ورم پستان استاف اورئوسی داشتند و در گروه شاهد، ۳۴ درصد مبتلا بودند. شمار سلول بدنی در طول هفته اول شیردهی در تلیسه های مبتلا و سالم به نصف کاهش یافت که در اثر واکسیناسیون بود. از بین تلسیه های مبتلا به ورم پستان استاف اورئوسی، شمار سلول بدنی تلیسه های واکسینه شده ۴۴۱۷۶۴ در مقایسه با ۸۹۲۱۷۶ سلول در میلی لیتر در گروه شاهد بود. در تلیسه های سالم، دام های واکسینه شده شمار سلول بدنی ۶۶۰۹۵ در مقابل ۱۳۲۷۵۴ سلول در میلی لیتر در گروه شاهد را داشتند. تلیسه های واکسینه شده ۹۰۸ کیلوگرم شیر بیشتر در اولین شیردهی داشتند و احتمال حذف در آنها نسبت به تلیسه های واکسینه نشده کمتر بود.

 

questionبحث و تبادل نظر درباره این مطلب

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=11508
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.