تزریق GnRH،در گاوشیری ۱۵ روز بعد از تلقیح گیرایی را بهبود می بخشد

۱۵ یا ۱۶ روز بعد از تلقیح،تزریق GnRH در یک برنامه همزمان سازی ،باروری گاوهایی که نیاز به تلقیح مجدد داشتند را بهبود داد.این یافته دو مطالعه ای است که توسط محققان دانشگاه ویسکانسین-مدیسون انجام شد.یک گروه ۲۲۹ رأسی از گاوهای هلشتاین متعلق به دامداری دانشگاه ،تحت یک برنامهپیش همزمانی قرار گرفتند.اوسینک یک هفته بعد آغاز شد و حدود ده روز بعد از نخستین تزریقGnRHاوسینک،آنها تحت تلقیح مصنوعی زمان بندی شده،قرار گرفتند.شانزده روز بعد ،دو سوم از آنها ،تزریق GnRH را برای شروع یک برنامه همزمانی دوباره دریافت کردند.آزمایش آبستنی در روز ۳۳ انجام شد.گاوهایی که آبستن نبودند،سه روز بعد دوباره تلقیح شدند .در مطالعه دوم در یک گله تجاری در ویسکانسین،۶۴۲ گاو تحت دستورالعمل مشابهی قرار گرفتند .تفاوت اصلی این بود که اوسینک،دو هفته بعد از پری سینک آغاز شد و تزریق اضافه GnRH ، بعد از ۱۵ روز از نخستین تلقیح انجام گرفت.

در هر دو مطالعه،نرخ گیرایی نخستین تلقیح مشابه و به طور متوسط بین ۳۵ و ۴۰ درصد بود.تفاوت عمده در گاوهایی که باید تلقیح مجدد می شدند،مشاهده گردید.نرخ گیرایی در مطالعه اول ،۶/۶ درصد(۳۳/۰ در مقابل ۲۶/۴ درصد)و ۱۵/۱درصد در مطالعه دوم(۳۸/۸ در مقابل ۲۳/۷ درصد)بهبود یافت.محققان نتیجه گرفتند که انجام تزریق GnRH ،بعد از ۱۵ یا ۱۶ روز از تلقیح اول،گیرایی را در گاوهای نیازمند تلقیح مجدد،بهبود می دهد.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2863
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.