تولید مثل گوسفند

تشخیص دقیق آبستنی دام

تشخیص دقیق آبستنی دام ها:
برای تشخیص دقیق آبستنی دام ها می توان از روش های بیوشیمیایی یا بیو فیزیکی استفاده کرد که در مورد برخی از این روش ها در زیر توضیح داده می شود.
روش های بیوشیمیاییی:

۱)آزمایش پروژسترون:میزان پروژسترون خون و یا شیر میش های آبستن در روزهای ۱۹-۱۸ بعد از تلقیح و ۲۲-۲۱در بزهای ماده با حیوانات غیر آبستن تفاوت دارد.دقت این روش برای تشخیص آبستنی بیش از ۹۰درصد است.دام هایی که میزان پروژسترون خون ویا شیر آنها کمتر از ۱ نانو گرم در سانتیمتر مکعب است غیر آبستن می باشند.باید توجه داشت در آب و هوای گرم پروژسترون موجود در خون یا شیر توسط آنزیمها از بین می رود.بنابراین در آب وهوای گرم باید نمونه ها را در دمای ۸-۴درجه سانتیگراد نگهدارینمود و یا اینکه آزمایشبر روی پلاسمای منجمد سرم خون ویا شیر انجام شود.
۲)آزمایش های استروژن:در میش های آبستن مقدار زیادی استروژن توسط جفت ترشح می شود.لذا دام های غیر آبستن فاقد جفت بوده و نتیجتا هورمون استروژن آنها کم می باشد.این آزمایش ۱۰۰ روز بعد از آمیزش و یا تلقیح مصنوعی انجام می گیرد.دقتت این روش زیاد و در حدود ۹۹ درصد است.
روش های بیوفیزیکی
برای تشخیص وجودجنین در رحم دام ماده تشخیص صدا توسط مایع سیال جنین و یا سیاهرگ ناحیه لگن که به جنین خون منتقل می نماید توسط بسیاری از وسایل فیزیکی امکان پذیر است.یکی از روش ها عبارتند از:
روش سونوگرافی: سونوگرافی بهترین روش تشیص آبستنی است.این روش شامل یک گوشی شارژر ،یک پروب داخلی و یک پروب خارجی است.استفاده از پروب داخل و خارج به ترتیب از روز ۲۰ و ۴۵ آبستنی امکان پذیر است.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=1434
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.