تشخیص ورم پستان

ورم پستان کلینیکی را می توان با مشاهده دقیق،شناسایی کرد.حساس بودن پستانها،ورم و ناهنجاری های عمومی،تشخیص موارد حاد ورم پستان را آسان می سازد.ورم پستان زیر حاد،ممکن است مورد توجه قرار نگیرد،ولی بررسی روزانه شیر،به تشخیص آن کمک می کند.برای نمونه با بررسی نمونه هایی از شیر(پیش از آنکه شیردوشی اصلی انجام شود)می توان به وجود لخته در شیرآگاهی یافت.

ورم پستان پنهان را می توان به کمک آزمایش های ویژه ای شناسایی کرد که به دو گروه آزمایش های مستقیم و غیرمستقیم طبقه بندی  می شوند.در آزمایش های مستقیم،وجود باکتری ها در شیر بررسی شده و در روش های غیر مستقیم،تغییرات ترکیبهایی از شیر،اندازه گیری می شود که با عفونت موجود،همبستگی دارند.

۱-روش های مستقیم

وجود باکتریهای بیماری زا در شیر،نشانه های قطعی ورم پستان باکتریایی است،هرچند که شدت بیماری را نشان نمی دهد.در این روش شیر با روش سترون
،از هر غده پستانی تهیه و در محیط ویژه ای کشت داده می شود.باکتریها،پس از گذشت زمانی،تکثیر یافته و بصورت کلنی های باکتریایی به چشم دیده می شوند.وجود کلنی های باکتریایی ،نشان دهنده عفونت است.با بکارگیری محیط کشت مناسب و کشت دوباره،می توان گونه باکتری را نیز شناسایی کرد.باید دقت کرد که به هنگام نمونه برداری،شیر با میکروارگانیسم های بیرون آلوده نشود.مشکل نمونه برداریو هزینه های مربوطه،موجب شده که این آزماییش تنها در شرایط ویژه ای انجام شود.

۲-روش های غیر مستقیم:

در بسیاری از موارد،ورم پستان پنهان را می توان با اندازه گیری ترکیب شیر و بررسی تغییرات آن نسبت به شرایط عادی تشخیص داد.

الف-سلول های سوماتیک

عفونت پستان موجب وارد شدن گلبول های سفید بسیاری از خون به شیر می شود.تعداد کل سلول های موجود در شیر غده های پستانی سالم،۲۰۰-۲۰هزار در هر سی سی است.غده هایی که شیر آنها بیشتر از ۳۰۰ هزار سلول در هر سی سی داشته باشد،به احتمال زیاد عفونی هستند.در موارد شدید،تعداد سلول های سوماتیک در شیر ممکن است  بیشتر از ۵ میلیون در هر سی سی باشد که بیشتر ناشی از افزایش تعداد نوتروفیل  هاست.افزایش تعداد سلول های سوماتیک در شیر،ممکن است علت های دیگری نیز داشته باشد،ازین رو باید در تفسیر یافتهها دقت کرد.

ب-رسانایی الکتریکی

ورم پپستان،موجب افزایش تراکم یون های سدیم و کلراید و کاهش تراکم یون های پتاسیم شده که سرانجام،رسانایی الکتریکی شیر غده های عفونی را می افزاید.افزایش رسانایی الکتریکی ممکن است علت های دیگری نیز داشته باشد،اما در این موارد ،میزان افزایش کمتر بوده و شیر تمام غده های پستانی،به یک اندازه تحت تاثیر قرار می گیرد.بنابراین،زمانی که رسانایی الکتریکی اندازه گیری می شود،مقایسه بین غده های پستانی و ارزش های مطلق،ضروری است.اگر تفاوت بین کمترین ارزش و دیگر اندازه گیری ها از مقدار ویژه ای بیشتر باشد،نشان دهنده ورم پستان است.فزون بر این،اگر میزان رسانایی الکتریکی برای تمام غده های پستانی از ارزش از پیش تعیین شده،بیشتر باشد،تمام آنها به ورم پستان دچار هستند.وسیله اندازه گیری رسانایی الکتریکی را می توان در خرچنگی ماشین شیردوش قرار داد،به گونه ای که ورم پستان ،پیوسته کنترل شود.

پ-روش های دیگر

تراکم لاکتوز،یون های کلراید،یون های سدیم،آلبومین سرم خون و چندین آنزیم برای تشخیص ورم پستان مورد توجه قرار گرفته اند.گفته شده است که اندازه گیری آنزیم”ان-استیل-بتا-دی-گلوکوزامینیداز”که در شیر ورم پستانی افزایش می یابد،می تواند برای تشخیص ورم پستان در گله ها کاربرد داشته باشد.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2330
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.