بیماری های دام

تشخیص و درمان بیماری سالمونلوز در گاومیش

برای تشخیص سالمونلوز، باید از مدفوع تازه دامهای معالجه نشده، کبد، مایعات مفصلی ، روده و یا از همه اجزای لاشه استفاده شود. نمونه های مورد استفاده برای تشخیص باید در یخچال نگهداری شوند لیکن ترجیحا نباید منجمد شوند.

آزمایش های باکتریولوژیکی با استفاده از محیط کشتهای مختلف انجام می شوند که از جمله این محیط های کشت می توان از محیط غنی کننده اولیه ( enrichment- Pre)، محیط غنی کننده انتخابی (enrichment Selective)، محیط غنی کننده جامد (Selective Solid )، محیط جامد و غیر انتخابی (Selective non and Solid)محیط کشت های ویژه برای تأیید نهایی نام برد.

َ از واکنشهای بیوشیمیایی و دیگر تستها نیز معمولا برای تشخیص این بیماری استفاده می کنند . برای سروتایپینگ سالمونلای جدا شده از داخل نمونه از تست آگلوتیناسیون سریع(Agglutination : تجمع سلولهای حامل آنتی ژن، میکروارگانیسمها یا  ذرات در کنار یکدیگر در حضور آنتی بادیهای خاص موجود در سوسپانسیون( بر روی اسلاید ) Slide : صفحه شیشه ای که نمونه ها برای بررسی میکروسکوپی بر روی آن قرار داده می شوند)، استفاده می شود.
درمان :
نخستین اقدام درمانی، حفظ تعادل صحیح مقادیر آب و نمک بدن و سپس مبارزه با عفونت است. آب درمانی از اقدامات بسیار ضروری برای درمان این بیماری است ، درحالی که تزریق آنتی بیوتیکها فقط در موارد اسهال خیلی شدید همراه با افزایش درجه  حرارت بدن، انجام می شود.
– امروزه استفاده از آنتی بیوتیکها برای درمان سالمونلوز بیشتر از گذشته رایج شده است و به همین دلیل به منظور اطلاع از بهترین دز آنتی بیوتیک(که بهترین نتیجه درمانی را می دهد) مورد استفاده باید به گزارش های آزمایشگاهی ، تجربیات مزرعه ای و نتایج آنتی بیوگرام رجوع شود. مدنظر قراردادن درمان توده ای دامها(تمام جمعیت موجود در یک گله یا منطقه) از طریق محاسبه دقیق دز لازم و تزریق آنتی بیوتیک برای یک دوره درمانی حداقل چهار تا پنج روزه ، از اقدامات بسیار مهم در پیشگیری و گسترش این بیماری است.

 

منبع : وبسایت بازار دام و طیور ایران

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=9431
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.