گاومیش

تشخیص و علائم بالینی روتاویروس در گاومیش

بی اشتهائی، افسردگی، گاهی تب، در بیشتر موارد بیماری اسهال آبکی و یا خمیری شکل که ممکن است اثراتی از خون نیز در آن دیده شود و بلاخره کاهش آب بدن، از جمله نشانه های بالینی هستند که سریعا در دام مبتلا مشاهده می شوند.

اوج حالت اسهال در روزهای هفتم تا هشتم ابتلا به ویروس پدیدار می شود و پس از آن ممکن است پوست اندازی سطوح پرزهای روده کوچک ناشی از روتاویروس گاومیش بدون هیچگونه علائم بالینی، اتفاق بیفتد.
بسیاری از عوامل بیماریزا (باقدرت بیماری زایی خفیف) می توانند همراه با روتاویروس گاومیش باعث ایجاد اسهال شدید، کاهش آب بدن و اسیدوز در دام شوند که یک چنین حالتی اغلب منجر به تلف شدن گوساله های جوان می شود.
ضایعات حاصله عمدتا در ناحیه روده ها و شامل اتساع دیواره ، زرد و نازک شدن قسمتهایی از روده ها است.

تشخیص :
تشخیص بیماری، براساس شناسایی ویروس موجود در مدفوع است، که بدین منظور باید از نمونه های مدفوع در ابتدای شروع اسهال و قبل از هرگونه استفاده از آنتی بیوتیک (برای درمان) برای اطمینان از وجود و تعیین نوع باکتری، استفاده شود. کالبد شکافی از دام تلف شده، باید حداکثر تا بعد از ۲۴ ساعت انجام شود. با استفاده از پلی آکریل آمیدژل الکتروفورزیس (PAGE)می توان روتاویروسهای گروههای B،A و C را مشاهده و شناسایی کرد.
تیپ های گوناگون آنتی ژنیک را می توان با روشهای زیر شناسایی کرد:
الف) آنتی بادی مونوکلونال( antibody Monoclonal )
ب ) روش جداسازی و انسداد ELISA blocking and Screening) ELISA )
ج) کاوشگران probes DNA )DNA )
-برای تایید قطعی عفونت به روتاویروس گاومیش در دامهای مثبت می توان از روشهای زیر استفاده کرد: 
الف): دات – الیزا (ELISA – dot )؛
ب): ایمونوفلوئورسنس[ Immunofluorescence : روشی برای تعیین محل آنتی ژن (یا آنتی بادی) در یک مقطع  که با استفاده از الگوی فلوئورسنس انجام می شود]
با استفاده از تست خنثی سازی کانون پراکسیداز ایمنی (Peroxidase) IPFNA : هریک از گروه آنزیمهای حاوی آهن –پورفیرین که اکسیداسیون بعضی از سوبستراهای آلی را در حضور پراکسیدهیدروژن کاتالیز می کنند می توان ویژگیهای سروتیپی ُسترال (antibody Colostral )مخصوص روتا ویروس ها را مشخص کرد.
آنتی بادی کل
– جداسازی روتاویروس ها را می توان با استفاده از سلولهای کلیه جنین میمون و نیز کلیه جنین گوساله انجام داد.

 

 

منبع : وبسایت بازار دام و طیور ایران

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=9455
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.