زنجیره تولید مرغ در زنجان

تشکیل زنجیره تولید گوشت مرغ در استان زنجان

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: زنجیره تولید گوشت مرغ برای حل مشکل بازار این محصول در زنجان راه اندازی می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، عبدالله جعفری بر اهمیت ایجاد و تقویت زنجیره های تولید در حوزه های مختلف کشاورزی به ویژه نقش آن در بازاریابی محصولات تاکید کرد.
وی یادآورشد: بازاریابی به عنوان مهم ترین حلقه زنجیره تولید در انتهای این زنجیره قرار دارد چرا که تولید کننده هیچ تولیدی انجام نمی دهد مگر به امید دسترسی به بازار خوب برای محصول تولیدی خود.
جعفری اظهار کرد: در صورتی که انتهای زنجیره تولید یعنی بازار با مشکل مواجه شود، کل حلقه های زنجیره متاثر می شود و این نشان می دهد که بازار نقش کلیدی در موفقیت زنجیره ها دارد.
مدیرتنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: بازار، تجارت و صادرات به عنوان لکوموتیو قطار تولید مطرح است و اگر این لکوموتیو از نظر قدرت و سرعت درست عمل کند، می تواند قطار تولید را به سر منزل مقصود برساند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه بازار و بازاریابی در تعریف زنجیره های تولید مغفول واقع شده و تنها به طور رسمی و تئوری مطرح می شود.
جعفری ادامه داد: این دغدغه باعث شد تا مقرر شود هر طرح پژوهشی و تحقیقی که به صورت توسعه محور در حوزه تولیدات کشاورزی مطرح می شود به عنوان یک الحاقیه غیر قابل تفکیک باید مطالعات بازار هم ضمیمه آن پژوهش باشد یعنی قبل از تولید و امکان سنجش تولید، جایگاه محصول تولیدی در بازار مورد بررسی قرار گیرد.
مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: زنجیره های تولید صفر تا ۱۰۰ هر فعالیت تولیدی، یعنی مراحل قبل از کشت، تامین نهاده ها، کاشت، داشت، برداشت و بازاریابی را شامل می شود.
وی اضافه کرد: این زنجیره ها بدون تعریف سیستم بازاریابی و بازرگانی مناسب به حتم با مشکل مواجه خواهند شد.
جعفری ابراز کرد: فلسفه زنجیره های تولید این است که مدیریتی واحد در کل فرایند تولید برای حوزه های مختلف تولیدی تعریف شود و این مدیریت واحد شرایط تمام زنجیره ها و مراحل تولید را مد نظر قرار دهد.
مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: تولید محصولات مختلف در قالب زنجیره های تولید باعث می شود تا تمام عوامل در فرآیند آن به صورت زنجیروار به همدیگر متصل شوند و در این میان امکان ایجاد رانت ها و حلقه های زاید از بین رفته و در نهایت بهره و سود اصلی را حلقه ها و تولید کنندگان اصلی ببرند، نه حلقه هایی که هیچ نقشی در تولید نداشته اند.
وی افزود: هم اکنون مصوب شده تا در تولید برخی محصول ها مثل گوشت مرغ، زنجیره های کشوری تعریف و همچون کشورهای بزرگ اروپایی و آمریکایی تولید مرغ توسط تعدادی زنجیره بزرگ مدیریت شود، به طوری که در برخی استان ها یا در هر استان کل فرآیند تولید مرغ را یک زنجیره بر عهده گیرد.
جعفری یادآورشد: در نهایت زنجیره ها در یک فضای رقابتی سالم بتوانند یک شرایط مطلوبی در برآورد مقدار تولید، انجام تولید با محوریت بازار و بازاریابی و بازاررسانی مطلوب تولید نقش مهمی ایفا کنند و قدم مثبتی بردارند.
مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: این سازمان به تبع برنامه های وزارتخانه، به سمتی می رود که تولید همه محصولات در قالب زنجیره های تولید انجام شود.
وی اظهار کرد: هم اکنون اقدامات خوبی برای تشکیل زنجیره های تولید در بخش کشاورزی استان زنجان انجام شده است که تشکیل زنجیره تولید مرغ کشوری در استان از جمله آنهاست.
جعفری خاطرنشان کرد: زنجیره تولید زعفران، زنجیره تولید قارچ و زنجیره تولید سیب زمینی هم اکنون در استان تشکیل شده و زنجیره تولید زیتون نیز به تازگی در حال شکل گیری است.
مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: تکلیف این است که مدیریت تولید محصولات عمده استان را از طریق تشکیل زنجیره ها به بخش خصوصی واگذار کنیم، چرا که فلسفه تشکیل زنجیره ها این است که کار توسط بخش خصوصی انجام شود اما ساختار مدیریتی آن به شکلی تعریف شود که تمام مراحل و زنجیره های تولید مد نظر قرار گیرد و هر حلقه این زنجیره برای خود فعالیت جداگانه ای نداشته باشند و صورت بروز مشکلی در یک حلقه تولید همه حلقه ها برای حل مشکل آن به پاخیزند.
وی اضافه کرد: فعالیت زنجیره ای پایدارتر، موفق تر و پویاتر از فعالیت غیرزنجیره ای و جداگانه بوده و قدرت رقابت در بازار، توان و دانش تولید و دانش بازار واحد تولیدی را افزایش می دهد.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=5179
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.