تغذیه بره میش

تغذیه بره میش ها و میش های یک ساله

بره میش ها ومیش های یک ساله باید قبل از آمیزش رشد مناسب داشته باشند. وزن بره میش ها ومیش های یک ساله در زمان آمیزش به ترتیب حدود۶۰و۸۰ درصد وزن بلوغ آنها می باشد. از لحاظ جثه نیز باید به اندازه کافی بزرگ باشند. سوءتغذیه بره میش ها نسبت به میش های بالغ سبب افزایش تلفات جنین در ابتدا و انتهای دوره آبستنی در بره میش ها می شود.برای جلوگیری از این امر لازم است بره میش ها ومیش های یک ساله در ماه های دوم و سوم آبستنی به میزانی تغذیه شوند که افزایش وزن آنها حدود ۵درصد وزن زنده باشد. مدیریت میش های یک ساله در اواسط آبستنی به وضعیت بدن آنها بستگی دارد. میش های یک ساله غیر شیرده که وضعیت بدن مناسب داشته باشند، می توانند مانند میش های بالغ کاهش وزن داشته باشند .لذا می توان آنها را با میش های مسن پرورش داد. نکات لازم در زمان تغذیه در ماه های دوم و سوم آبستنی عبارتند از:
۱-در این دوره بهتر است میش هایی که در هنگام آمیزش دارای وضعیت بدن مناسب بوده اند، مقدار کمی کاهش وزن داشته باشند.
۲-باید از دوره های کوتاه سوء تغذیه شدید خودداری شود.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=6161
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.