تغذیه و آغاز توانایی تولیدمثل

تغذیه و آغاز توانایی تولید مثل

بلوغ در گاوها بطور بارزی به وسیله سطح تغذیه ای که حیوانات تحت آن پرورش یافته اند تحت تاثیر قرار می گیرد.در گاوها،بلوغ جنسی به جای یک سن ثابت در یک وزن زنده یا اندازه بدن خاص رخ می دهد.

فرا رسیدن بلوغ جنسی در گوسفندادن توسط الگوی تولید مثل فصلی آنها پیچیده می گردد.بره های متولد شده در بهار که بخوبی تغذیه شده اند در اوایل پاییز همان سال به بلوغ خواهند رسید.بره های تغذیه شده به گونه ای حد واسط نیط در همان سال اما در اواخر فصل تولید مثل و در یک وزن زنده پایین تر به بلوغ می رسند.بره های با تغذیه ضعیف تا فصل تولید مثل بعدی(یعنی در سن ۱۸ ماهگی)در ورود به مرحله فحلی ناموفق خواهند ماند.

در عمل فاکتوری که بر اساس آن در مورد زمان اولین جفت گیری حیوان تصمیم گیری می شود،اندازه بدن است و در زمان بلوغ معمولا ملاحظه م شود که حیوانات بسیار کوچکتراز آن هستند که جفت گیری نمایند.از این رو،اگرچه تلیسه های نژاد بزرگتر شیری ممکن است در سن ۷ ماهگی قادر به آبستنی باشند،اما بطور طبیعی حداقل تا سن ۱۵ ماهگی جهت جفتگیری مورد استفاده قرار نمی گیرند.امروزه گرایش در هردو جنس گاوها و گوسفندان،جفت گیری در سنین نسبتا جوانی است که این به معنی افزوده شدن احتیاجات غذایی آبستنی به نیازهای رشد افراد ماده است.تغذیه ناکافی طی آبستنی می تواند باعث به تاخیر افتادن رشد جنین و تاخیر در رسیدن مادر به اندازه بالغ گردد.بویژه تکامل ناقص اسکلتی خطرناک بوده،زبرا ممکن است منجر به بروز مشکلاتی در زایمان شود.

رشد سریع و رسیدن زودتر به یک اندازه مناسب جفتگیری دارای مزیت اقتصادی کاهش بخش غیر تولیدی زندگی حیوان است.در مورد حیوانات تولید کننده گوشت ،مزیت دیگر آن است که یک سطح تغذیه بالاتر در اوایل زندگی ،برای مقاصد اصلاح نژادی امکان انتخاب افرادی را که در برابر خوراکدهی آزاد پاسخ مطلوب تری بصورت رشد نشان داده و بنابراین،ممکن است انتظار رود که نتاجی با رشد سریع تولید کنند را فراهم می نماید.اما معایبی نیز در اثر رشد سریع در گله های داشتی ایجاد می شود بخصوص اگر مقادیر زیادی چربی ذخیره گردد.در گاوهای شیری ،چاقی در اوایل زندگی ممکن است در تکامل بافت ترشح کننده شیر خلل وارد آورده و همچنین شواهدی در دست است مبنی بر اینکه رشد سریع و زودرس ،عمر مفید گاوها را کاهش می دهد.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=1441
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.