پروستاگلاندین

تغذیه گاوهای نر داشتی

روش تغذیه گوساله های نر در ۴ ماه نخستین زندگی،همانند گوساله های ماده است.پس از ۴ ماهگی،باید گوساله های نر و ماده را جدای از یکدیگر نگهداری کرد.نرخ رشد گوساله های نر،بیشتر از تلیسه های هم سن آنهاست.و از این رو،به انرژی و پروتئین بیشتری نیاز دارند.کاهش تغذیه فزون بر کاهش رشد،موجب تاخیر در بلوغ جنسی شده و کیفیت منی را می کاهد.گوساله های نر جوان باید پیوسته به علوفه خشک مرغوب دسترسی داشته و کنستانتره کافی،به آنها خورانده شود.پس از ۱۰ مااهگی،تغذیه آزاد با علوفه مرتعی،سیلاژ یا علوفه خشک شده،می تواند بخش عمده ای از جیره گاو نر را تشکیل دهد.مقدار کنستانتره ای که تغذیه می شود،با توجه به کیفیت علوفه مصرفی تعیین خواهد شد.مقدار کنستانتره باید به اندازه ای باشد که موجب تحریک رشد شده ؛اما گاو بیش از اندازه چاق نشود.اگر کیفیت علوفه خوب باشد،پس از یک سالگی می توان کنستانتره ای تغذیه کرد که ۱۲ درصد پروتئین خام داشته باشد.ممکن است این علوفه ،گراس یا لگوم باشد.

قانونی سر انگشتی برای تغذیه گاو نر داشتی آن است ک روزانه،مقداری علوفه و کنستانتره که به ترتیب،برابر ۱ درصد و ۰٫۵ درصد وزن زنده باشد،به آنها خورانده شود.به هر حال مقدار علوفه و کنستانتره را باید با توجه به تغییرات وزن گاو،تعدیل کرد.چاقی زیاد موجب کاهش میل جنسی شده و ممکن است فشار وارده بر اندامهای حرکتی را افزایش داده و تنش های شدیدی را در پی داشته باشد.مقدار زیاد کلسیم در جیره گاوهای نر ،بویژه گاوهای پیر ،ممکن است موجب جوش خوردن مهره ها و دیگر استخوان ها شود.هنگامی که علوفه لگومی تغذیه می شود،کنستانتره نباید مکمل کلسیم داشته باشد.کنستانتره گاوهای شیرده،اغلب به دلیل داشتن کلسیم زیاد ،برای گاوهای نر مناسب نیست و ممکن است تهیه کنستانتره ای جداگانه برای گاوهای نر،ضروری باشد.

سفارش NRC برای تراکم مواد غذایی(بر حسب ماده خشک)در جیره گاوهای نر داشتی و کامل،۱/۱۵ مگاکالری انرژی ویژه در کیلوگرم،۱۰ درصد پروتئین خام،۱۵ درصد فیبر خام،۰٫۳ درصکلسیم و ۰٫۱۹ درصد فسفر است.حداکثر میزان کلسیم و فسفر ،به ترتیب ۲ درصد و ۱ درصد است.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2807
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.