گوسفند

توانایی گوسفندان ایران از دیدگاه تولید گوشت

تاکنون در زمینه توانایی گوسفندان ایران از دیدگاه تولید گوشت(با توجه به فراسنجه ای بازده و چگونگی لاشه و وزن اندام های گوناگون بدن)مطالعات اندکی صورت گرفته است.مطالعاتی که روی گوسفندان نر ۱۴ تا ۱۶ ماهه مغانی و کردی(شرایط سنتی)و شال و بلوچی(در شرایط کنترل شده)انجام شده،نشان داده اند که در این سن ،بازده و کیفیت لاشه در گوسفند بلوچی بیشتر از سه گوسفند دیگر است.در همین مطالعات،براوردهای مربوط به وزن گوشت و استخوان و نسبت گوشت به استخوان در بخش های چهارگانه برش لاشه
(جلودست،پشت دست،سینه و گردن ،کمر و لگن)نشان داده شده است.که گوسفندان بلوچی و کردی از دیدگاه وزن گوشت در بیشتر بخش های چهار گانه در سن ۱۴ تا ۱۶ ماهه،به دو نوع گوسفند دیگر (مغانی و شال)برتری دارند.وزن جگر(که از جمله پر استفاده ترین فراورده های فرعی کشتار گوسفند در ایران است)در گوسفند کردی در وضع همانند سن و جنس از از سه گوسفند دیگر بیشتر و در گوسفند شال از سایرین کمتر می باشد.وزن جگر در گوسفندان بلوچی و مغانی در اندازه گوسفندان کردی و شال قرار دارد.

مطالعات دیگری که در شرایط کنترل شده بر روی گوسفندان نر و ماده قزل،بختیاری،کلکوهی و بلوچی و در سن سه سالگی به بالا انجام شد نشان داده اند که با جیره نگهداری،بازده لاشه در قوچ بلوچی نسبت به سایر قوچ ها و در میش کلکوهی نسبت به سایر میش ها در این سن بیشتر است.افزون بر این در جیره پرواری،قوچ بهترین نسبت های گوشت به استخوان و گوشت به چربی را نشا می دهد.و از این دیدگاه کیفیت لاشه آن به سه گوسفند دیگر(کلکوهی،قزل و بختیاری)برتری دارد.از موارد یاد شده می توان نتیجه گرفت که قوچ بلوچی در سنین گوناگون (۱۶ ماهگی و سالگی)توانایی بیشتری از دیدگاه تولید گوشت نسبت به شش گوسفند دیگر ایران(قزل،کردی،شال،مغانی،کلکوهی،بختیاری)داشته و می تواند خوراک مورد استفاه را بیشتر به مواد پروتئینی تبدیل نماید.

۰۱

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2820
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.