شتر

تولید و استفاده از الیاف شتر در ایران

میزان تولید الیاف شتر بسته به نژاد،جنس،سن ،محیط پرورش و تغذیه گوناگون است.الیاف شتر از دیدگاه ریخت شناسی از دو نوع تار الیاف کوتاه نازک یا کرک و الیاف بلند،کلفت و مویی تشکیل شده است.با رسیدن فصل گرما،الیاف کرکی و نازک جدا شده و بصورت توده های درهم روی بدن دام آویزان شده که بوسیله ساربان گردآوری می شوند.چنانچه پشم چینی انجام شود،به ذلیل آمیخته بودن کرک،مو و الیاف،جداسازی آنها تا اندازه ای با روش جداسازی الیاف کرک و مو در بز کشمیر تفاوت دارد.دامنه نازکی الیاف در شتر پیوسته از نازک تا کلفت بوده و الیاف ناجور با قطر میانه و دارای کانال مدولا در میان الیاف نازک کرک وجود داشته و این مورد جداسازی کرک و مو را مشکل می سازد.از الیاف نازک که بصورت کرک های ریز از دستگاه شانه زنی بیرون می آید ،بطور خالص یا آمیخته با پشم گوسفند در بافت پارچه های نازک مردانه مانند عبا،گرمکن،نمد و صافی برای روغن کشی و صنایع اتومبیل سازی استفاده می شود.از آمیختن الیاف کرک و مو در ساخت اورکت،پارچه های نخی و همینطور در آمیزش با مواد پلیمری برای تولید نخ های سفت و کشباف استفاده می گردد.از موهای کلفت آستر درون کفش ،چادر،قالی،و طناب های نازک و سفت ساخته می شود.

شترهای دوکوهانه الیاف نازک تری داشته و میزان تولید آنها چند برابر شترهای یک کوهانه است.کمابیش تمام بدن،پاها و گردن در این نوع شتر از کرک و مو پوشیده شده است.در حای که در شترهای یک کوهانه میزان کمتری پشم در شکم و پاها داشته که با رسیدن گرما در فصل بهار به کلی ریخته می شود.شترهای بدون کوهان آمریکای جنوبی مانند کشور پرو و شیلی شامل آلپاکا،لاما و گواناگو نیز الیاف بسیار نازک و مناسبی را تولید می کنند.کشورهای اصلی تولید کننده الیاف شتر کشورهای چین و مغولستان هستند و میزانی کرک نیز از ایران،افغانستان،روسیه،نیوزلند،تبت و استرالیا به دست می آید.

الیاف شتر پس از اینکه در فصل بهار با آغاز گرما از روی بدن دام ریزش می کنند،به وسیله دست کنده شده و یا با پشم چین دستی برداشت می شوند.

میزانی از این پشم بوسیله خود پرورش دهندگان شتر،به وسیله دست موکشی شده و الیاف کرکی و مویی جداگانه برای کاربردهای گوناگون استفاده و مازاد آنها به فرروش می رسند.در صورتی که الیاف با دست از روی بدن دام جدا شوند،به دلیل ریزش بیشتر الیاف کرکی مانند مو بر روی بدن ،خلوص بیشتری داشته و جداسازی یا موکشی بعدی آنها آسان تر است و بنابراین با بهای بالاتری فروخته می شوند.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2924
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.