دام

جراحات و بیماریهای حاصله از زایمان در حیوانات

بطور خلاصه سه عارضه مهم که بعـد از تولیـد جنـین پیش می آید عبارتند از:  

(پرولاپس رحم ـ باقی ماندن پردههای جنینی ـ عفونت بعد از زایمان)
۱- سخت زایی معمولا همراه با سستی رحم بوده و تأخیر در جمع شدن رحم را به دنبال دارد.  به دلیل این اختلال در کـار طبیعـی رحـم، احتمـال باقی ماندن پردههای جنینی و مخصوصاً عفونت رحم بعد از زایمان زیاد است.
۲- ضربه دیدن ناشی از مامـایی مجـرای تناسـلی نیـز آنرا مستعد عفونت نموده و در مواردی کـه بـشدت ضـربه دیده باشد، خطر عفونت با باکتریهای بـی هـوازی زیـاد است.
۳- پرولاپس رحـم یکـی از عـوارض شـدید مرحلـه سـوم زایمان است ولی بیـشتر احتمـال دارد بعـد از زایمـان طبیعی اتفاق بیفتد تا بعد از سخت زایی.

ـــ زایمــان و مرحلــه بعــد از آن ممکــن اســت بــا بیماریهای متابولیک مخصوصا هیپوکلسیمی و کتونمی و یـا جا به جا شدن شیردان نیز همراه باشد.
حیوانات تازه زا ممکن است در اثر عفونـت رحـم بـه ذات الریه آمبولیک، توکسمی و سپتی سمـی مبـتلا شـوند.
آندوکاردیت، ضعف و عقیمی عوارض احتمالی بعدی است.

معمولیترین علت اساسی بیماریهای زایمانی و بعد از زایمان، تأخیر در دادن کمک مامـایی بـه مـوارد سـخت زایی است.

 

questionبحث و تبادل نظر درباره این مطلب

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=11218
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.