حمام های ضدانگلی دام

حمام های ضدانگلی:

حمام هاای ضدانگلی  در مجموع بهترین و رایج ترین وسایل مبارزه بر علیه انگل های خارجی دام هاست.از این حمام ها بیشتر برای دفع و درمان بیماری های انگلی گوسفندان استفاده می شود ،ولی می توان با در نظر گرفتن ابعاد مورد لزوم برای حمام گاو ،اسب،گاومیش غیره نیز به کار برد.در ارتباط با حمام های ضد انگل باید موضوع را از دو جهت بررسی کرد اول مربوط به احداث حمام های ثابت و دوم نکاتی که به هنگام حمام کردن دام ها باید رعایت کرد.

این گونه حمام ها باید طیق اصول صحیح ساخته شوندو بر اساس الگوهای مهندسی بهداشت و یا ادارات دامپزشکی مناطق مختلف احداث گردند.

نکات مربوط به حمام دادن دام ها

نکات زیر در هنگام استحمام دام ها باید مورد نظر قرار گیرد و با دقت زیاد به یکایک آنها عمل شود:

– تمام مراتب حمام دادن دام ها بر علیه انگل های خارجی حتما باید تحت نظر افراد مجرب و کار آزموده به اجرا درآید.

– سموم را باید طبق توصیه کارخانه سازنده آن ،ابتدا با مقدار کمتری آب حل کرده و سپس به آب داخل حوضچه افزود.در این مورد حتما باید بروشور سم مصرفی را با دقت خواند و به توصیه های آن عمل کرد.

-هرگز سموم مختلفی از سازنده های گوناگون را با هم مخلوط نکرده و یکجا مصرف نکنید.

-همانطوری که قبلا گفته شد باید به مقدارکافی آب مصرفی در اختیار داشت.

-پیش از حمام دادن ،باید توسط دامپزشک از سلامت همه دام ها مطمئن شد.

– دام های زخمی ،خسته،ضعیف،تشنه،فحل و یا آبستن سنگین را هرگز نباید حمام کرد.

-دام های تشنه پیش از استحمام حتما باید سیراب شوند.

– بهتر است دام های زیر سه ماه را حمام نکرد،مگر با تایید دامپزشک

– دام های آبستن را می توان به جای حمام کردن سمپاشی کرد(البته با مشورت دامپزشک)

هر دامی حداقل ۲ دقیقه باید در آب حمام بماند.

– از اعمال فشار و ایجاد هیجان بیجا برای ورود دام ها به حوضچه باید دوری جست.همواره این کار را با آرامکش انجام دهید.

– نواحی سر و گردن و و گوش و صورت وزیر فک حیوان را می توان با دست خیس نمود.

– پشم گوسفندان را حتما باید چند روز قبل از استحمام کوتاه کرد.بهترین طول پشم در این رابطه ۳ سانتیمتر است.

– حجم محلول داخل حوضچه به تدریج با ورود و خروج دام ها تقلیل می یابد.این مقدار کاش را می توان با خط کش یلند،اندازه گرفت.در عین حال می توان قبلا روی دیوار حوضچه را مدرج کرد.معمولا هر گوسفند حدود پا ۲ لیتر از محلول را با خود از حوضچه خارج خواهد کرد.

– درجه حرارت هوای محیط به هنگام حمام دادن دام ها باید معتدل باشد.

– بهتر است زمان استحمام با زمان فعالیت انگل ها بخصوص کنه ها هماهنگ باشد.درعین حال فواصل استحمام ضدانگلی حداکثر از ۱۰ روز تجاوز نکند.در مناطقی که کنه های سه میزبانه بیشتر شیوع دارند حمام ضدکنه را بهتر است هر ۵ روز یک بار انجام دهند.

-پس از پایان عملیات حمام دادن ،دام ها را نباید به مدت طولانی زیر آفتاب نگه داشت.

– بهتر است حمام ضد انگلی همزمان با سم پاشی جایگاههای دام ها باشد.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=1634
2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.