گوشت

حیوانات حرام و حلال گوشت

به طور کلی حیوانات حرام گوشت بر چند قسم هستند:
الف) حیوانات دریایی: از حیوانات دریایی فقط ماهی فلس(پولک) دار حلال بوده و سایر ماهیان و حیوانات دریایی حرام گوشت هستند.(۱)
ب) حیوانات خشکی دو قسم هستند اهلی و وحشی:
اما اهلی:
در میان حیوانات اهلی خوردن گوشت تمام گروه های گوسفند و گاو و شتر حلال است اما خوردن گوشت اسب  و استر و الاغ مکروه است که کراهت گوشت اسب از بقیه کمتر است و از میان حیوانات اهلی گوشت بقیه حیوانات مثل سگ و گربه و … و اما حیوانات وحشی از میان آنها آهو، گاو، بز کوهی، الاغ وحشی و گَوَزن حلال است و خوردن گوشت حیوانات درنده حرام است و آن حیوانی است که خوی درندگی دارد و دارای ناخن و دندان نیش قوی است؛ مثل شیر، پلنگ، یوز پلنگ، گرگ، یا دارای نیش ضعیفی است؛ مثل روباه، کفتار، شغال، و هم چنین خرگوش اگر چه از درندگان نیست ولی حرام است و نیز همۀ حشرات؛ مثل مار، موش، سوسمار، قورباغه، خار پشت سوسک، قاب بالان، کک، شپش و … که قابل شمارش نیست. و نیز حیواناتی که مسخ شدند؛ مثل فیل، میمون، خرس و … .(۲)و دلیل بر این ها روایتی است که از پیامبر (ص) نقل شده است.(۳)
ج) پرندگان: پرندگان حلال گوشت، دو علامت داشته و غیر از آن، تمام اقسام پرندگان، حرام گوشت‌اند.
۱٫ پرندگانی که در هنگام پرواز بیشتر بال می‌زنند و کمتر بال خود را باز کرده و صاف نگه می‌دارند حلال گوشت می‌باشند؛ اما پرندگانی که در هنگام پرواز بیشتر بال خود باز کرده و صاف نگه می‌دارند و کمتر بال می‌زنند(کمتر بال خود را حرکت می‌دهند) حرام گوشت اند ۲٫ پرندگانی که چینه‏دان یا سنگدان یا خار پشت پا داشته باشد حلال‏ گوشت می‌باشد. (تذکر: پرندگانی که مانند شاهین و عقاب و باز چنگال دارند حرام گوشت هستند.)(۴)
د) حشرات: تمام اقسام حشرات حرام گوشت‌اند(۵) (تذکر : اگر ملخ را با دست یا به وسیله دیگرى زنده بگیرند، بعد از جان دادن، خوردن آن حلال است‏ (۶)).
حیوانات حلال گوشت نیز در چند صورت خوردن گوشت آنها حرام می‌شود:
۱٫ در صورت نجاست خوار شدن: حیوانی که از مدفوع و نجاست انسان تغذیه کنند(۷) اما خوردن غیر مدفوع انسان و نجاسات دیگر سبب حرام بودن گوشت آن حیوانات نمی‌شود.(۸) صدق نجاست خوار بودن به این است که تغذیه آن حیوان فقط از راه خوردن نجاسات بوده و تغذیه دیگری نداشته باشد.(۹)(تذکر :حیوانی که بواسطه نجاست خواری حرام گوشت شده باشد بعد از استبراء(۱۰)گوشتش حلال می‌شود(۱۱).
۳٫ حیوانی که از شیر خوک استفاده کرده و به واسطه آن شیر، گوشت و استخوان در آن پدید آمده و رشد نماید.(۱۴)


۱. امام خمینی (ره)، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۱۵۵، کتاب الاطعمه و الاشربه، مسئله ۲؛ المختصر النافع، ص ۲۵۱، شرائع الاسلام، ص ۱۶۹٫
۲ نفس المصدر، ص ۱۵۵، مسئله ۵٫
۳. جواهر الکلام، ۳۶، ۲۹۴٫
۴. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۵۹۴، احکام خوردنیها و آشامیدنیها تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۱۳۹، مسئله ۸
۵. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۶۰۳٫
۶. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۵۹۳ مسئله ۲۶۲۲٫
۷. تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۱۴۰، مسئله ۱۵٫
۸. جواهرالکلام، ج ۳۶، ص ۲۷۱٫
۹. وسائل الشیعه، ج ۲۴، باب ۲۴ از ابواب اطعمه واشربه محرمه، ح ۲، ص ۱۶۰٫
۱۰. یعنى تا مدّتى حیوان را از خوردن نجاست باز دارند و به آن غذاى پاک بدهند به نحوى که دیگر نگویند نجاستخوار است. و بنا بر احتیاط واجب شتر را چهل روز، گاو را سى روز و بهتر است چهل روز، گوسفند را ده روز و بهتر است چهارده روز، مرغابى را پنج روز و بهتر است هفت روز،مرغ خانگى را سه روز و ماهى را یک شبانه روز استبراء کنند؛ توضیح المسائل (محشى – امام خمینى)؛ ج‌۲، ص ۶۰۳٫
۱۱. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۵۶۸،مسأله ۲۵۸۳٫
۱۲. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۶۰۱، مسأله ۲۶۳۲٫
۱۳. وسائل الشیعه، ج ۲۴، ص ۱۷۰، ح ۳٫
۱۴٫ توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۱، ص ۶۹ ،مسأله ۸۶٫
آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=5699
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.