خوراک های فیبری در تغذیه دام

خوراک های فیبری

از نظر بسیاری از دامداران،خوراک فیبری،غذای پر حجمی است که نسبت وزن به واحد حجم آن،اندک باشد.بیشتر این خوراک ها مقدار زیادی فیبر خام دارند و ضریب گوارش پذیری انرژی و پروتئین آنها پایین است.

اگرچه خوراک فیبری،به خوراک هایی گفته می شود که بیشتر از ۱۸درصد فیبر خام دارند،اما استثناهایی هم وجوددارد.سیلاژ ذرت از خوراک هایی است که در این گروه طبقه بندی می شود و اگرچه مقدار فیبر خام آن،بیشتر از ۱۸درصد است،اما مقدار انرژی آن بر حسب TDN،برابر ۶۵ درصد و یا بیشتر است(بر اساس ماده خشک).گراس جوان و آبدار ،نمونه دیگری است.اگرچه که نسبت وزن به واحد حجم در آنها،اندک و مقدار فیبر آنها،بالاست،اما گوارش پذیری آنها کاملا زیاد است.پوسته خارجی سویا ،استثنای دیگری است.

خوراک های فیبری از نظر TDN غنی هستند،در حالی که کربوهیدرات های محلول در آن ها در مقایسه با دانه های غلات و بسیاری از خوراک های دیگر کمتر است.مقدار لیگنین،عامل بسیار مهمی بر میزان گوارش پذیری اینگونه خوراک ها است.لیگنین،گوارش پذیری سلولز و همی سلولز را کمتر می کند و با برخی از پروتئین های گیاهی ترکیب می شود.بنابراین همبستگی منفی بالایی بین میزان لیگنین و گوارش پذیری خوراک های فیبری،بویژه برای گراس ها دیده می شود،هرچند که این همبستگی برای لگوم ها،کمتر است.ترکیب شیمیایی لیگنین در طول فصل رویش تغییر می کند.این تغییرات،بنا بر تاثیر تاریخ و دفعات برداشت،متفاوت است و برای هرگیاه،ویژگی خود را دارد.بیشترین مقدار لیگنین،در کاه غلات دیده می شود.

میزان پروتئین ،مینرال ها و ویتامین های موجود در خوراک های فیبری نیز می تواند بسیار متغیر باشد.این تفاوت،هم بین علوفه های مختلف و هم در یک علوفه ویژه دیده می شود.لگوم ها ممکن است تا ۲۰ درصد پروتئین خام داشته باشند،هرچند که ممکن است نزدیک به یک سوم آن بصورت ترکیبهای ازت دار باشد.کاه و ترکیبات همانند آن بین ۲ تا ۴درصد پروتئین خام دارند.بیشتر خوراکهای فیبری بویژه لگوم ها،از نظر کلسیم و منیزیم غنی هستند.مقدار فسفر آنها ،کم تا متوسط و مقدار پتاسیم آنها ،بیشتر از نیاز های حیوان است.مقدار مینرالهای کم مصرف،متغیر بوده و به گونه گیاه،نوع خاک و شیوه کود دهی بستگی دارد.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2123
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.