داروهای ضدانگل داخلی گوسفند و بز

برخی از مهمترین داروهای ضدانگل داخلی گوسفند و بز عبارتند از:

آلبندازول (Albendasol) :داروی ضد انگل آلبندازول به دو شکل بولوس و سوسپانسیون وجود دارد.آلبندازول تنها داروی مؤثر بر تخم،لارو بالغ کلیه انگل های دستگاه گوارش،تنفس و کبد نشخوارکنندگان است.با توجه به اینکه در برنامه های مبارزه با بیماری های انگلی امکان تشخیص و تعیین انواع انگل های بیماری زا در کلیه مکان ها و زمان ها میسر نیست،متخصصین بیماری های انکلی دام،آلبندازول را به عنوان یک داروی مؤثر برای درمان بیماری های انگلی توصیه نموده اند.

فازینکس: به شکل دارویی قرص و بولوس وجود دارد.فازینکس برای درمان کرم کپلک گوسفند و بز توصیه میشود.این دارو کپلک را در تمام مراحل زندگی از بین می برد.

فبانتل(Febantel):به شکل دارویی قرص و سوسپانسیون وجود دارد.برای درمان و کنترل آلودگی های انگلی دستگاه گوارش و تنفس در گوسفند و بز توصیه می شود.فبانتل به عنوان دارویی با قابلیت تحمل زیاد در بدن حیوانات(حتی ب مصرف مقادیر زیاد)شناخته شده است.

فنبندازول(Fenbendazole):به شکل دارویی سوسپانسیون وجود داشته و برای پیشگیری و درمان آلودگی های ناشی از مراحل بالغ و نابالغ کرم های دستگاه گوارش و تنفس مصرف می شود.جذب این دارو از مخاط روده بسیار کم بوده و قسمت زیاد آن از طریق مدفوع دفع می شود.

کلوزانتل(Closantel):یک داروی جدید ضد انگل می باشد که بصورت بولوس و سوسپانسیون تولید می شود.برای پیشگیری و درمان بیماری های انگلی ناشی از ترماتودها،نماتودها و در مراحل لاروی برخی از بندپایان در گوسفند و بز توصیه می شود.

لومیزول(Levamisole):به شکل دارویی گرانول وجود دارد.برای درمان و کنترل نماتودهای دستگاه گوارش(بویژه انگل های شیردان)یک داروی مؤثر است.به دلیل قابل حل بودن لوامیزول در آب،به صورت تزریقی نیز قابل استفاده می باشد.

مبندازول:قرص مبندازول برای درمان عفونت های ناشی از کرم های شلاقی،آسکاریسو کرم قلابدار در انسان و دام مصرف می شود.برای درمان بیماری هیداتید که جراحی و برداشتن کیست ها بی نتیجه باشد ،مؤثر ست.مبندازول از جفت عبور می کند لذا مصرف آن در ماه اول آبستنی توصیه نمی شود.همچنین از گوشت دامهای تحت درمان تا یک هفته نباید استفاده شود.

نیکلوزاماید:بولوس های نیکلوزاماید برای درمان و کنترل تنیا(کرم کدو) در گوسفند و بز و بویژه بره و بزغاله کاملا مؤثر است.نیکلوزاماید مانند فبانتل به سختی از مخاط روده جذب می شود و مصرف تا ۴۰ برابر دز توصیه شده ان باعث مسمومیت دام نمی شود.لذا بهترین داروی مؤثر جهت درمان انگل های دستگاه گوارش بره و بزغاله های شیری است.

آیورمکتین:تاثیر داروی آبکی و تزریقی آن بر کلیه نماندهای بالغ،نوزادهای در حال رشد و مخفی دستگاه گوارش دام های اهلی و وحشی بسیار زیاد است.

داروهای ضد انگل دیگر نظیر دیامفنتاید،رافوگساناید،تیابندازول،درونیست،پی پرازین و غیره نیز وجود دارد که می توان از آنها استفاده نمود.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2101
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.