دانستنی های داروهای دامی- قسمت دوم

TETRACYCLINE HCL
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک.
اشکال داروئی:
Boluses: 100mg and 250mg
Oblets: 500mg
Water Soluble Powder: 20%Oily Injection Solution: 5%
Ophthalmic Ointment: 1%
Topical Ointment: 3%
مکانیسم اثر :
تتراسایکلین از سنتز پرودئین باکتریهای در حال رشد جلوگیری نموده و این عمل را از طریق ممانعت از اتصال آمینواستیل ترانسفرریبونوکلئیک اسید (aa – TARNA) بر روی ریبوزوم (واحد ۳۰۲ ریبوزومال) اعمال می نماید. از طرفی این دارو باعث کاهش تبدیل گلوتامات به پروتئین سلولی شده و از این طریق از رشد باکتریها جلوگیری می نماید. به نظر می رسد تتراسایکلین ها برروی واحد ۵۰S ریبوزومها نیز اثر گذاشته و باعث تغییر نفوذ پذیری باکتریهای حساس می شوند.
فارماکوکینتیک:
متعاقب تجویز خوراکی تتراسایکلین ها در دامهای گوشتخوار، دارو به سهولت از معده و قسمتهای ابتدایی روده کوچک جذب شده و در حدود ۴ـ۲ ساعت بعد از مصرف دارو، بالاترین غلظت خونی را ایجاد می نمایند. این سطح خونی تا ۶ ساعت و یا بیشتر ادامه می یابد قسمتی از تتراسایکلین ها توسط کبد تغلیظ شده و از طریق صفرا دفع می شوند و مجدداً توسط روده ها جذب می شوند(گردش کبدی ـ روده ای). تتراسایکلین متعاقب تجویز خوراکی آن در گوسفند به آهستگی و بطور ناقص جذب می شود.
غلظت تتراسایکلین در پلاسما پس از تزریق آن از طریق عضلانی ظرف ۱۵ دقیقه ایجاد شده و در عرض ۱ ساعت به حداکثر می رسد. غلظت خونی در حدود ۱۲ ساعت باقیمانده و حدوداً ۲۴ ساعت پس از تزریق دارو به تدریج غلظت آن کاهش می یابد تا اینکه فقط مقادیر جزئی آن در خون باقی می ماند. بطور کلی تتراسایکلین ها در سراسر بدن منتشر شده و در کلیه ، کبد، طحال و ریه در بالاترین غلظت خود یافت می شوند. داروهای این کروه در نواحی فعال استخوان سازی ذخیره می شوند، همچنین از سد جفت عبور کرده و غلظت آنها در خون جنین حدود نصف غلظت آن در خون مادری است. تتراسایکلین ها به داخل مایع مغزی ـ نخاعی نیز منتشر می شوند و غلظت آنها در سایر مایعات بدن (بزاق، جنب و مفاصل) نسبتاً پایین است. همچنین در داخل مایع پروستات نیز منتشر می شوند، ولی انتشار آنها در دستگاه عصبی مرکزی محدود و ناچیز است.
تتراسایکلین ها بطور عمده توسط کلیه ها به داخل ادرار ترشح می شوند و دفع آنمها از طریق کلیه ها به آرامی صورت می گیرد و این مسئله باقی ماندن این آنتی بیوتیک ها را در بدن برای مدت طولانی باعث می شود. نیمه عمر تتراسایکلین ۵/۸ ساعت تجویز تتراسایکلین ها در غذا یا آب آشامیدنی طیور باعث می شود که این آنتی بیوتیکها تا ۶ روز پس از قطع مصرف از طریق تخم مرغ دفع شوند. همچنین تتراسایکلین ها در بدن با یونهای کلسیم، آلومینیوم، منیزیم، آهن و مس ترکیب و متصل شده و سبب شلاته (chelating) شدن آنها در بدن به ویژه در دستگاه گوارش می شوند و به این ترتیب مانع از جذب این املاح می شوند.
موارد مصرف:
برای کسب آگاهی به داروی OXYTETRACYCLINE مراجعه شود.
مقدار و روش مصرف:
ـ تتراسایکلین ۲۰% (پودر محلول در آب:
این دارو طریق آب آشامیدنی و یا شیر تجویز می شود.
طیور: ۵۰۰ گرم در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی ، به مدت ۵ـ۳ روز.
گوساله:۲۰ ـ ۵/۱۲ گرم برای هر ۱۰۰ کیلو گرم وزن بدن دام در روز،میزان مورد نیاز را در آب یا شیر حل کنید. در صورت امکان میزان مصرف روزانه دردو نوبت تجویز شود (صبح و شب) طول درمان ۷ـ۵ روز
ـ قرصهای خوراکی ۱۰۰ و ۲۵۰ میلی گرمی:
سگ و گربه: mg/kg 20 و ۳ بار در روز، به مدت ۵ ـ۳ روز.
گوسفند و بز: mg/kg 55 ـ ۱۰، یکبار در روز به مدت ۵ ـ ۳ روز.
طیور خانگی وکبوتر:۲۵۰ میلی گرم در یک لیتر آشامیدنی.
ـ ابلت داخل رحمی ۵۰۰ میلی گرمی
ابلت داخل رحمی را در شرایط غیر آلوده با رعایت. اصول بهداشتی و با استفاده از دستکش و پس از ضد عفونی نمودن محل ورود، داخل دستگاه تناسلی قرار دهید.
گاو: ۲ـ ۱ ابلت رحمی و در صورت لزوم ۴۸ ساعت بعد تکرار نمائید.
گوسفند و بز: ۱ـ ۵/۰ ابلت رحمی.

موارد منع مصرف:
این دارو موارد نارسائی کبدی و کلیوی و در موارد حساسیت به تتراسایکلین ها نباید مورد استفاده قرار گیرد.
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت گوسفند و بز: ۲۰ روز
گوشت  طیور: ۵ روز.
شرایط نگهداری و احتیاطات:
ـ مصرف مقادیر زیاد تتراسایکلین باعث بروز علائم نفروتوکسیک می شود.
ـ در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری شود.
ـ دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

================================================
TETRA-DELTA
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک داخل پستانی (برای گاوهای شیروار)
اشکال داروئی:
۱۰ ml Disposable Syringes:
Novobiocin Sodium: 100mg
Neomycin: 150mg
Penicillin G Procaine: 100.000IU
Dihydrostreptomycin Sulfate: 125mg
Prednisolone: 10mg
موارد مصرف:
برای درمان عفونتهای پستانی در گاوهای شیری با تاثیر ضد التهابی (خاصیت ضد التهابی این دارو مربوط به پردنیزولون می باشد) استفاده می شود. نووبیوسین موجود در این ترکیب تاثیر کامل و ویژه ای روز استافیلوکوکهای مولد پنی سیلیناز و مقاوم به آنتی بیوتیکهای دیگر دارد.

مقدار و روش مصرف:
پس از دوشیدن، پستانهای عفونی را شسته و ضد عفونی نمائید. سپس محتویات یک سرنگ را در هر یک از پستانکها وارد کنید. معمولاً مصرف یک سرنگ (۱۰ میلی لیتری) برای درمان پستان عفونی موثر و کافی است. در موارد عفونت شدید، درمان را می توانید در فاصله ۴۸ ـ ۲۴ ساعت بعد تکرار نمائید.
موارد منع مصرف:
در حساسیت به آمینوگلیکوزیدها و در دوره خشکی مصرف نشود.
شرایط نگهداری و احتیاطات:
ـ  پیش از مصرف، دارو را به خوبی تکان دهید.
ـ در شرایطی که وضع پستانک مناسب باشد وارد کردن جزئی سر سرنگ (قسمت سفید و کوتاه) به داخل کارتیه موجب حفظ مکانیسم دفاعی طبیعی میزبان شده و از انتقال اجرام بیماریزای اطراف به داخل پستان جلوگیری می گردد.

=================================================
TIAMULIN
دسته دارویی:
آنتی بیوتیک.
اشکال داروئی :
Water Soluble Powder: 45%
مکانیسیم اثر:
تیامولین از گروه باکتریواستاتیکها بوده، مانع از سنتز پروتئین توسط باکتری ها می شود. این دارو میل ترکیبی بسیار زیادی برای اتصال به تحت واحد S50 ربیوزوم باکتری دارد و به این ترتیب باعث ایجاد گسستگی در زنجیره پپتیدی سنتز شده توسط باکتری شده، اثر باکتریواستاتیکی خود را اعمال می کند.
فارماکوکینتیک:
متعاقب مصرف خوراکی این دارو، میزان جذب آن به بیش از۹۰ درصد می رسد که بیشتر از جذب تایلوزین می باشد. حداکثر غلظت سرمی تیامولین پس از ۴ ساعت حاصل می شود. این دارو در کبد متابولیزه شده و در سراسر بدن پخش و منتشر می شود دفع این دارو بعد از ۲۴ ساعت از طریق صفرا صورت می گیرد.

موارد مصرف:
تیامولین آنتی بیوتیکی وسیع الطیف بوده که بر علیه گونه های مختلف مایکوپلاسما و ترپونما موثر می باشد. از این دارو برای پیشگیری و درمان عفونتهای دستگاه تنفسی طیور بخصوص CRD ناشی از مایکوپلاسما گالی سپتیکوم استفاده می شود. از جمله میکروارگانیسم هایی که تیامولین بر آنها تاثیر قاطع دارد می توان به مایکوپلاسما هیوپنومونیه، مایکوپلاسماهیورینیس، مایکو پلاسماهیوسینوویه، مایکوپلاسمادیس پار، مایکوپلاسمابوی رینیس، مایکوپلاسما بوویس، مایکوپلاسما گالی سپتیکوم، مایکوپلاسمات سینوویه ، مایکوپلاسما مله آگریدیس، گونه های مختلف اوروپلاسما، لپتوسپیرا، ترپونما هیودیسنتری، استافیلوکوکها،؛ استرپتوکوک ها، کلستریدیوم پرفرینژنس، لیستریا مونو سیتوژنز، کورینه باکتریوم پیوژنز ، پاستورلاها، کلبسیلاپنومونیه، هموفیلوس، فوزوباکتریوم نکروفوروم، باکتریوئیدس و کمپیلوباکتر اشاره کرد. از آنجا که تیامولین بر بسیاری از باکترهای گرم مثبت و گرم منفی موثر می باشد بنابراین از آن به منظور درمان سینوویت عفونی طیور، کوریزا و عفونتهای دستگاه تنفسی به ویژه عفونتهای ناشی از باکترهای گرم مثبت استفاده می شود.
مقدار و روش مصرف:
ـ درمان CRD، کوریزا وسنوویت طیور:mg/kg 30 در مرغهایی که حدود ۷۰۰ گرم وزن داشته و روزانه ۹۰ میلی لیتر آب مصرف می کنند. در مورد جوجه هایی که متوسط وزن آنها ۴۰ گرم و مصرف روزانه آب آشامیدنی در آنها ۲۰ میلی لیتر است مقدار mg/kg 60 توصیه می شود.
ـ روش عملی برای کنترل و پیشگیری از عفونتهای مایکوپلاسمایی در هفته اول زندگی جوجه ها عبارت است از حل کردن یک ساشه ۱۰۰ گرمی در ۴۰۰ لیتر آب آشامیدنی، با توجه با شدت آلودگی محیط دوره مصرف دارو می تواند ۵ـ۳ روز ادامه پیدا کند. برای مرغها پس از انجام هر واکسیناسیون و استرس یک ساشه ۱۰۰ گرمی را در ۴۰۰ لیتر آب آشامیدنی حل کرده و به مدت ۳ ـ تا ۲ روز در اختیار طیور قرار داده می شود
ـ برای درمان عفونتهای مایکوپلاسمایی و عفونتهای ناشی از باکتریهای گرم مثبت کهب ه تیامولین حساس می باشند باید یک ساشه ۱۰۰ گرمی را در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی حل کرده و سپس در اختیار طیور قرار داد. البته طول درمان زیر نظر دکتر دامپزشک بوده و معمولاً ۵ـ ۳ روز می باشد.
موارد منع مصرف :
ـ در نشخوار کنندگان بالغ به دلیل تخریب دارو در دستگاه گوارش، مصرف خوراکی آن توصیه نمی شود.
ـ تجویز تیامولین در ماه آخر آبستنی ممنوع است.
ـ مصرف همزمان دارو با داروهای ضد کوکسیدیوز مانند موننسین، سالینومایسین، لازالوسید و ناراسین ممنوع است.
تداخل داروئی:
چنانچه تیامولین همراه با کلرتتراسایکلین استفاده شود، به دلیل سینرژیسم این دو آنتی بیوتیک به ویژه در درمان پنومونی آنزئوتیک بسیار موثر و مفیدتر خواهد بود.
تیامولین را نباید ۷ روز قبل از دوره درمان تا ۷ روز بعد از آن با سایر داروهای ضد کوکسیویوز مانند موننسین، نارسین، سالینومایسین و لازالوسید تجویز نمود، زیرا باعث تاخیر در رشد و احتمالاً مرگ طیور می شود.
عوارض جانبی :
از عوارض جانبی این دارو رشد عوامل بیماریزای غیر حساس نسبت به این دارو نظیر قارچها و کپک ها می باشد. تجویز مقادیر توصیه شده تیامولین در طیور هیچ گونه عوارض جانبی ایجاد نمی کند
زمان پرهیز از مصرف:
شیر و گوشت دامها: ۵ روز.
تخم مرغ و گوشت طیور: به ترتیب ۳ و ۱۰ روز.
شرایط نگهداری و احتیاطات:
ـ چنانچه از پودر محلول در آب تیامولین ۴۵ درصد برای پیشگیری از بیماری CRD در طیور استفاده می شود، یک بسته ۱۰۰ گرمی را باید در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی حل نمود این مقدار برای مصرف ۱۲ هزار جوجه یک روزه به مدت ۳ روز کافی خواهد بود. در صورت وجود خطر عفونتب در چهارمین، نهمین و بیستمین هفته تجویز دارو تکرار شود. به همین ترتیب چنانچه از داروی مذکور برای هزار جوجه ۸ هفته و یا برای ۴۰۰ ـ ۳۰۰ پولت کافی است که البته باید به مدت حداقل ۳ ـ ۲ روز متوالی مصرف شود.
ـ از استنشاق هوای آلوده به تیامولین خودداری شود.
ـ به منظور جلوگیری از بروز حساسیت پوستی نظیر خارش باید از تماس دارو با پوست یا غشاء مخاطی به هنگام حل کردن آن در آب خودداری شود.
ـ در صورتیکه پس از ۵ روز درمان، بهبودی حاصل نشد، طیور را مجدداً باید مورد معاینه قرار داد.
ـ تیامولین را باید به صورت روزانه تهیه نمود، به گونه ای که حداکثر در مدت ۱۲ ساعت پس از آماده شدن به مصرف برسد.
ـ به منظور تهیه محلول تیامولین توصیه می شود که محتوی هر پاکت ۱۰۰ گرمی را ابتدا در چند لیتر آب ولرم (حدود ۴۰ درجه ) ریخته، چند دقیقه به هم زد تا کاملاً حل شود و سپس محلول حاصل به مخزن آب آشامیدنی طیور که میزان مصرف آن قبلاً تعیین شده است اضافه شود.
ـ پس از تجویز دارو باید بلافاصله آب آشامیدنی بدون دارو در اختیار طیور قرار گیرد.
ـ از قرار دادن دارو در مکانهای مرطوب خودداری شود.
ـ دارو باید در حرارت معمولی و به درو از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.

=============================================
TILMICOSIN PHOSPHATE
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک
اشکال داروئی:
Solution for injection: 300 mg/ml
مکانیسم اثر:
تیل مایکوزین از گروه ماکرولیدها بوده و با مهار سنتز پروتئین باعث از بین رفتن باکتری ها می شود. این دارو از غشاء سلولی باکتری به درون آن نفوذ کرده و به جزء S50 ریبوزومهای باکتری یا نزدیک محل دهنده یا P  متصل می شود، بنابراین پیوند t – RNA را به محل دهنده یا P مسدود می کند و بدین ترتیب از انتقال پپتیدها از محل پذیرنده یا A به محل دهنده یا P جلوگیری کرده و متعاقب آن ساخت پروتئین مهار می شود.
فارماکوکینتیک:
یک ساعت پس از تزریق دوز واحد زیر جلدی به مقدار mg/kg 10در گاو، حداکثر غلظت سرمی دارو حاصل می شود و پس از ۳ روز می توان مقادیر قابل اندازه گیری دارو را در سرم مشخص نمود. با این حال غلظت دارو در ریه حداقل برای مدت ۳ روز بالاتر از ۹۵ درصد حداقل غلظت بازدارنده (MIC) پاستورلاهمولیتیکا باقی می ماند. در یک مطالعه انجام شده با تیل مایکوزین رادیواکتیو نشان داده شده است که طی ۲۱ روز پس از تزریق، ۲۴ درصد از دارو از طریق مدفوع دفع می شود.
موارد مصرف:
در درمان بیماری تنفسی گاو (BRD) با عامل پاستورلاهمولیتیکا بکار رفته و در شرایط آزمایشگاهی بیشتر علیه میکروارگانیسم های گرم مثبت و برخی از اجرام گرم منفی و گونه های متعددی از مایکوپلاسماها موثر می باشد.
مقدار و روش مصرف:
گاو: mg/kg 10، زیر جلدی(۱ میلی لیتر به ازاء ۳۰ کیلوگرم وزن بدن).
ـ در هر محل بیش از ۱۵ میلی لیتر دارو تزریق نشود.
ـ در صورتیکه پس از ۴۸ ساعت هیچ گونه بهبودی مشاهده نشد، تشخیص اولیه مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
موارد منع مصرف:
ـ در انسان استفاده نشود، زیرا ممکن است باعث مرگ شود.
ـ در گوساله های گوشتی، گوساله های زیر ۱ ماه و گوساله هایی که تنها از شیر جهت تغذیه استفاده می کنند مصرف نشود.
ـ در گاوهای شیری استفاده نشود، زیرا ممکن است باعث ورود دارو به شیر شود.
ـ به جز گاو در دامهای دیگر استفاده نشود.
ـ به صورت داخل وریدی استفاده نشود زیرا ممکن است باعث مرگ شود.
ـ برای مصرف این دارو از سرنگهای اتوماتیک استفاده نشود.
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت ۲۸ روز.
====================================================================

TYLOSIN
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک.
اشکال داروئی:
Solution for injection         : ۵% and 20% (as Base)
Tyrosine Tart ate                   : Water-Soluble Powder (100% Tylosin Base)
Tylosin Phosphate Premix: 250g Tylosin Base Activity per kg.

مکانیسم اثر:
تایلوزین از گروه ماکرولیدها بوده که با اتصال به تحت واحد S50 ربیوزوم، سنتز پروتئین را در باکتری متوقف می کند.
فارماکوکینتیک:
تایلوزین از راه خوراکی و تزریقی به خوبی جذب می شود. در نوع خوراکی بیشترین قسمت جذب دارو از روده می باشد و ملح تارتارات، بهتر از ملح فسفات جذب می شود. تایلوزین پس از تزریق به سرعت جذب می شود و انتشار این دارو در بدن به خوبی انجام می شود. این دارو به مایع مغزی ـ نخاعی (CFS) نفوذ نمی کند. ۸ ساعت بعد از تزریق غلظت تایلوزن موجود در شیر تقریباً ۴ برابر غلظت آن در خون می باشد. میزان تایلوزین موجود در بافت ریه نیز چندین برابر مقدار موجود در سرم می باشد. دفع تایلوزین از طریق صفرا و ادرار انجام می گیرد.
موارد مصرف:
تایلوزین برای درمان عفونتهای ناشی از باکترهای گرم مثبت مانند استافیلوکوکها، استرپتوکوکها، کورینه باکتریومها و برخی از میکروبهای گرم منفی (به جز کلی فرمها)، اسپیروکیت ها، کلامیدیاها و به خصوص مایکوپلاسماها مورد استفاده قرار می گیرد بطور کلی این دارو به منظور پیشگیری و درمان بمیاریهای زیر کاربرد درمانی دارد

گاو و گوساله:
پنومونی، پنوموآنتریت، دیفتری گوساله ها، پلوروپنومونی واگیر، آرتریت، گندیدگی سم، عفونت رحم و ورم پستان ناشی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی.
گوسفند: آگالاسی مسری و حاد ناشی از مایکوپلاسما آگالاکتیه، پنومونی و ورم پستان
بز: پلوروپنومونی واگیر بزان ناشی از مایکوپلاسما میکوئیدس واریته کاپری.
سگ و گربه:
عفونتهای فوقانی و تحتانی دستگاه تنفس، تورم گوش خارجی، عفونتهای مربوط به اعمال جراحی.
طیور:
ـ درمان CRD جوجه ها و پیشگیری از CRD هنگام واکسیناسیون و سایر استرسهای وارده (ملح تارتارات)
ـ درمان کمکی سینوویت عفونی (IS) در بوقلمونها و جلوگیری از نوع تنفسی IS (ملح تارتارات)
ـ تسریع افزایش وزن و بهبود بازده غذایی در جوجه ها و مرغهای تخمگذار (نوع افزودنی به غذا).
ـ کمک به کنترل CRD ناشی از مایکوپلاسما گالی سپتیکوم در جوجه های گوشتی و پولت ها
مقدار و روش مصرف:
تایلوزین تزریقی:
گاو و گوساله          : روزانه mg/kg حداکثر به مدت ۵ روز بصورت تزریق داخل عضلانی
گوسفند و بز          : روزانه mg/kg حداکثر به مدت ۵ روز بصورت تزریق داخل عضلانی
سگ و گربه            : روزانهmg/kg20-10  بصورت عضلانی تا قطع علائم بیماری
موارد منع مصرف:
ـ در طیور تخمگذار که تولید آنها به مصرف انسان می رسد استفاده نشود.
ـ در انسان مصرف نشود
ـ در اسبها و تک سمیها مطلاقاً استفاده نشود، زیرا ممکن است باعث مرگ حیوان شود
ـ در گاوهای شیری در هنگام شیرواری استفاده نشود
ـ در گوساله های گوشتی استفاده نشود
تداخل داروئی:
تایلوزین ممکن است سطح سرمی دیژیتال را بالا ببرد

عوارض جانبی:
بی اشتهایی، اسهال و درد در محل تزریق
====================================================

VIRGINIAMYCIN
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک محرک رشد.
اشکال داروئی:
Premix: 10%
مکانیسم اثر:
ویرجینیا مایسین بطور اختصاصی بر باکتریهای گرم مثبت اثر می کند و همانند سایر آنتی بیوتیکها این دارو باعث تغییر در فلور میکروبی روده ها می شود. این عمل با جلوگیری از سنتز پروتئین در داخل پیکر میکروب هایی که با تکثیر آنها جدار روده ضخیم می شود. انجام می گیرد. بدین ترتیب جدار روده به حال عادی بازگشته، جذب مواد غذای بهتر و بیشتر انجام می شود و در نتیجه ضریب تبدیل مواد غذایی کاهش می یابد (این دارو از طریق اتصال به تحت واحد ۲۳۵ ربیوزوم باکتری، از سنتز پروتئین توسط باکتریها ممانعت به عمل می آورد). ویرجینیا مایسین باعث کاهش تولید اسیدلاکتیک، اسیدهای چرب فراز، آمونیاک و آمین هایی که توسط میکروب ها تولید می شوند گردیده، در نتیجه از  اثرات سمی آنها کاسته می شود و با کند نمودن حرکات روده موجب افزایش جذب پروتئین ها، چربی ها و کربوهیدرات ها می شود.
فار ماکوکینتیک:
ویرجینیامایسین آنتی بیوتیکی است که توسط استرمایسس ویرجینیه تولید می شود عموماً این دارو از طریق دستگاه گوارش جذب نمی شود. بنابراین تاثیر خود را در فلور میکروبی دستگاه گوارش برجای می گذارد. این آنتی بیوتیک دارای اثر باکتریوسیدال بوده، دارای ۲ بخش S . Mمی باشد که هر کدام به تنهایی دارای اثر باکتریواستاتیکی هستند و سینرژیسم آنها با یکدیگر سبب اثر بکاتریوسیدال ویرجینیامایسین می شود و به این ترتیب قدرت موثره آن نیز ۱۰۰ برابر افزایش می یابد.
تناسب قسمت M به بخشS تقریباً چهار به یک بوده که البته بخش M در حد بسیار زیادی در شکمبه نمی شود. متابولیزه حاصله از متابولیسم بخش M نیز تا حدودی دارای فعالیت ضد میکروبی هستند.
موارد مصرف:
ویرجینیا مایسین در مرغ گوشتی، مرغ تخم گذار، مرغ مادر و نیز بوقلمون و گوساله جهت حصول نتایج ذیل مصرف می شود:
ـ افزایش وزن تخم مرغ و پررنگ کردن زرده آن.
ـ کاهش ضایعات جوجه کشی.
ـ بهبود کیفیت تخم مرغ و پوسته آن
ـ کاهش ضریب تبدیل غذایی و افزایش سرعت رشد.
ـ کاهش تلفات و وازده ها، به علت جذب بهتر غذا.
ـ افزایش قدرت باروری تخم مرغهای نطفه دارو افزایش قدرت تولید گوشت و تخم مرغ.
ـ کاهش موارد ابتلاء دام و طیور به بیماری های عفونی.
ـ این دارو برای درمان بیماریهای باکتریایی حیوانات اهلی استفاده نمی شود هر چند که این آنتی بیوتیک دارای طیف اثر وسیعی می باشد، اما مورد مصرف اصلی آن به عنوان افزایش دهنده رشد دام و طیور می باشد.
ـ ویرجینیامایسین برضد باکترهای گرم مثبت موثر بوده، از آن به منظور درمان عفونتهای حاصله از گونه های مختلف هموفیلوس و نیسریا می توان استفاده نمود
همچنین دارای فعالیت اندکی در برابر پروتوزوآها نظیر گونه های مختلف توکسوپلاسما می باشد و به این ترتیب برای درمان اسهال در گله مورد استفاده قرار می گیرد.
مقدار و روش مصرف:
گوساله     :تا ۲۶ هفتگی۸۰۰ ـ ۵۰ گرم در هر تن غذا(مخلوط با غذای جانشین شونده شیر)
بوقلمون: تا ۲۶ هفتگی ۲۰۰ ـ ۵۰ گرم در هر تن غذا.
مرغ تخم گذار و مرغ مادر: در تمام مدت تخمگذاری ۸۰۰ تا ۲۰۰ گرم در هر تن غذا.
جوجه های گوشتی: تا ۸ هفتگی ۲۰۰ ـ ۵۰ گرم در هر تن غذا.
در تمام موارد فوق طریق تجویز دارو به صورت مخلوط با غذا بوده و باید دارو، بطور یکنواخت با غذا مخلوط شود.
موارد منع مصرف:
ویرجینیا مایسین را نباید همزمان با سایر داروهای افزاینده رشد در غذای دام و طیور استفاده نمود.
تداخل داروئی:
تا به حال گزارشی مبنی بر خاصیت سینرژیسمی ویرجینیامایسین با سایر آنتی بیوتیکها منتشر نشده است ولی به هر حال نباید هزمان با سایر داروهای افزاینده رشد مورد مصرف قرار گیرد.
عوارض جانبی:
گزارشی نشده است.
زمان پرهیز از مصرف:
ندارد.
===============================================================
INTRAMYCIN
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک.
اشکار داروئی:
Injection: Penicillin benzyl Procaine      : ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ IU
Dihydrostreptomycin (Sulfate)             :۲۰g
Excipiat                                                   : ۱۰۰ml
مکانیسم اثر و فارماکوکینتیک:
برای  کسب آگاهی به داروی پنی سیلین G پروکائین و دی هیدرواسترپتومایسین مراجعه شود.
موارد مصرف:
ترکیب پنی سیلین + استرپتومایسین در عفونتهای  حاصل از باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت در اسب، گاو، گوسفند، بز، سگ و گربه اثر بالایی دارد. از این ترکیب می‌توان در موارد ذیل بکار برد:
ـ عفونتهای بعد از عمل جراحی.
ـ عفونتهای بند ناف.
ـ عفونتهای دستگاه تنفسی (برونشیت، پنومونی و تراکئیت).
ـ عفوتهای دستگاه گوارش (اسهال ها و آنتریت ها).
ـ عفونتهای دستگاه گوارش (اسهال ها و آنتریت ها).
ـ عفونتهای دستگاه ادراری ـ تناسلی (عفونت مثانه، متریت و عفونتهای پستانی).
ـ عفونتهای پوست و بافتهای  نرم (آبسه، عفونتهای دست و پا، مفاصل و زخمها).
مقدار و روش مصرف:
تزریق زیر جلدی و یا داخل عضلانی:
گاو، اسب، گوسفند و بز: mg1 به ازاء هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن برای بالغین mg5/1 به ازاء هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن برای قبل از بلوغ.
سگ و گربه: mg1 به ازاء هر ۵ کیلوگرم وزن بدن.
درمان به مدت ۵ـ۳ روز ادامه یابد.
درمان پرهیز از مصرف:
گوشت ۳۰ روز، شیر ۳۰ روز .

============================================================
INTROCIL
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک
اشکال داروئی:
Oral Solution: Colistin Sulphate      : ۲۰۰٫۰۰۰ IU
Spectinomycine                                         : ۲۰mg
مکانیسم اثر:
کلیستین یک آنتی بیوتیک از خانواده پلی میکسینها می‌باشد که در درمان عفونتهای ناشی از باکتریهای گرم منفی از جمله پسودوموناز، E.Coli پروتئوس، سالمونلا و غیره به کار می‌رود. برای اطلاعات بیشتر به داروی Colistin مراجعه شود.
فارماکوکینتیک:
این دارو به میزان کمی از دستگاه گوارش جذب می‌شود. در نتیجه اگر از طریق خوراکی برای درمان عفونتهای دستگاه گوارش استفاده شود نسبتاً فاقد اثرات جانبی می‌باشد. اسپکتینومایسین یک آنتی بیوتیک آمینوسیکلیتول وسیع الطیف می‌باشد که بر روی باکتریهای گرم منفی از جمله پروتئوس، سالمونلا، کلبسیلا، E.Coli و باکترهای گرم مثبت از قبیل استافیلوکوک ها، استرپتوکوکها موثر می‌باشد. این دارو از لحاظ ساختمانی شبیه آمینوگلیکوزیدها می‌باشد و بسیاری از خصوصیاتشان مشترک است. ول اثرات منفی اسپکتینومایسین کمتر از آمینوگلیکوزیدها می‌باشد. اسپکتینومایسین بر روی اعصاب شنوایی و کلیه ها اثر منفی ندارد. نفوذ آن به داخل بافتهای شنوایی حداقل می‌باشد و تنها هنگام وجود یک التهاب فعال می‌تواند وارد مایع مغزی ـ نخاعی شود.
موارد مصرف:
عفونتهای میکروبی دستگاه گوارش در بره ها و بزغاله ها.

موارد و روش مصرف:
۲ دز به ازاء هر ۶ـ۵ کیلوگرم وزن بدن، دو بار در روز به مدت ۳ روز.
زمان پرهیز از مصرف:
برای گوشت تا ۷ روز.
===============================================

KANACLOX
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک داخل پستانی (برای گاوهای خشک).
اشکال داروئی:
۱۰ml Disposable Syringes: Kanamycin as Sulphate: 100mg
Cloxacillin Benzathine                                                        : ۱۰۰۰mg
Procaine Penicillin G                                                          : ۳۰۰٫۰۰۰ IU

مکانیسم اثر:
مصرف همزمان بنزیل پنی سیلین و آمینوگلیکوزیدها (مانند کانامایسین) بر علیه بسیاری از باکتریهای گرم مثبت و برخی از اجرام گرم منفی و حتی باکتریهای مولد پنی سیلیناز (مانند استافیلوکوکوس آرئوس) اثر سینرژیسم دارد. در این ترکیب بنزیل پنی سیلیناز با دخالت  در آخرین مرحله سنتز پپتیدوگلیکان دیواره باکتری مانع ساخته شدن دیواره سلولی شده و باعث نفوذ کانامایسین به داخل باکتری و ایجاد اختلال در ساخت پروتئینها در ارگانیسمهای حساس شده و بدین ترتیب اثر باکتری کشی خود را ظاهر می‌کند.
فارماکوکینتیک:
پروکائین بنزیل پنی سیلین از پنی سیلین های بلند اثر بوده، پس از تزریق به داخل پستان طی چند ساعت اولیه جذب مقداری از آن صورت می گیرد. زمانی که پنی سیلین ها به داخل کارتیه های آلوده تزریق شوند غلظت های سرمی بیشتری ایجاد کرده، توسط سرم موجود در بین کارتیه ها منتقل می‌شوند. دفع پنی سیلین ها از طریق ادرار صورت گرفته و مقادیر بسیار کمی از آنها از صفرا دفع می شوند.
پنی سیلین از طریق شیر نیز دفع می شود. کانامایسین از گروه آمینوگلیکوزیدها بوده و دارای نفوذپذیری کمی با مایعات داخل سلولی می باشد که مربوط به حلالیت کم آنها در چربی ها بوده و به همین دلیل غلظت کمی در شیر و سرم ایجاد می کند. دارای نیمه عمر کوتاه (۲ـ۱ ساعت) بوده، دفع آن عمدتا از طریق کلیه ها و از ادرار صورت می گیرد.
موارد مصرف:
برای درمان ورم پستان تحت بالینی در گاوهای خشک که توسط باکتریهای استافیلوکوکی و اشریشیاکلی ایجاد می شود و پیشگیری از عفونت کورینه باکتریوم پیوژنز مورد استفاده قرار می گیرد.
مقدار و روش مصرف:
برای درمان کارتیه مبتلا، شیر آن باید به طور کامل تخلیه شود. با استفاده از یک پارچه تمیز که به ماده ضدعفونی کننده آغشته است نوک سر پستانک و مجاری آنرا تمیز نموده سپس یک سرنگ دارو را به طور کامل در کارتیه تزریق نموده و با ماساژ دادن کارتیه به طرف بالا، دارو به طرف غده پستان هدایت شود.
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت: یک روز پس از دومین شیردوشی.
شیر: ۶ هفته.
===========================================

KANAMYCIN INJECTOR
دسته داروئی:
آنتی بیوتیک داخل پستانی (برای گاوهای شیروار).
اشکال داروئی:
۱۰ML Disposable Syringes: Kanamycin Sulphate: 50mg
Procaine Penicillin G                                              : ۱۰۰٫۰۰۰IU
Prednisolone Acetate                                             : ۴۰mg
مکانیسم اثر و فارماکوکینتیک:
مشابه داروی KANACLOX می باشد.
موارد مصرف:
در دوره شیرواری در اورام پستان ناشی از استافیلوکوک طلائی، استرپتوکوک آگالاکتیه و اشریشیاکلی که از عوامل اصلی اورام پستان هستند استفاده می شود و به دلیل خواص ضد التهابی پردنیزولون (از گروه کورتونهای متوسط الاثر) این پماد در درمان ورم پستانهای سخت و فیبری شده نیز قابلیت مصرف دارد. از دیگر موارد مصرف این ترکیب می توان به کاربرد آن در درمان التهاب گوش خارجی در سگ و گربه اشاره نمود.

مقدار و روش مصرف:
قبل از مصرف دارو نوک پستان ها را تمیز و ضدعفونی نموده، شیر داخل کارتیه ها تخلیه شود (در موارد حاد برای این منظور می توان ۴۰ـ۲۰ واحد اکسی توسین به صورت وریدی یا عضلانی تزریق نمود). سپس یک سرنگ دارو را به طور کامل در کارتیه تزریق نموده و با ماساژ دادن کارتیه به طرف بالا، دارو را به طرف غده پستان هدایت شود.
درمان بعد از ۲۴ ساعت قابل تکرار می باشد. حداقل تا ۶ ساعت پس از مصرف دارو از نوشیدن شیر خودداری شود.

موارد منع مصرف:
در دام هایی که واکنش ازدیاد حساسیت به پنی سیلین نشان داده اند با احتیاط مصرف شود.
تداخل داروئی:
از مصرف همزمان با تتراسایکلین ها خودداری شود. در موارد اورام پستان حاد و وجود تب با نظر دکتر دامپزشک استفاده از آنتی بیوتیک متناسب با ترکیب پستانی به صورت عضلانی یا وریدی می تواند در بهبود بیماری تأثیر داشته و نیز به منظور انجام درمان های حمایتی از مایع درمانی، دگزامتازون و یا ضد التهاب های غیراستروئیدی می توان استفاده نمود.

عوارض جانبی:
واکنش های آنافیلاکتیک و آلرژیک ممکن است در دام های حساس به پنی سیلین مشاهده شود.
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت: ۶ روز، شیر: ۴ روز.
============================================================

KITASAMYCIN
دسته داروئی:
Water Soluble Powder: 100 %( as tartrate).
مکانیسم اثر:
کیتازامایسین از آنتی بیوتیکهای ماکرولید بوده، با اتصال به جزء ۵۰S ریبوزوم در باکتری ها سبب مهار ساخت پروتئین می شود. این دارو بیشترین تأثیر را بر باکتری های گرم مثبت، اسپیروکیت ها و بخصوص انواع مایکوپیلاسماها دارد.
فارماکوکینتیک:
کیتازامایسین پس از مصرف خوراکی، به سرعت جذب بدن طیور شده و با انتشار وسیع به غلظت بالایی در خون و بافتها می رسد. غلظت این دارو در کبد، طحال، ریه و کلیه بیشتر از غلظت آن در سرم می باشد. کیتازامایسین در بافتهای فوق برای مدت صورت طولانی تر (حدود ۱۶ ساعت) یافت می شود. دفع دارو اساساً از طریق صفرا و در نهایت مدفوع بوده، مقدار کمی از آن نیز از کلیه ها دفع می شود. این دارو حتی پس از تجویزهای مکرر در بدن انباشته نمی شود.
موارد مصرف:
کیتازامایسین برای درمان  پیشگیری از CRD طیور و به عنوان محرک رشد و افزایش بازده خوراک طیور به کار برده می شود.
مقدار و روش مصرف:
پیشگیری:
۱۰۰ گرم پودر کیتازامایسین در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی روزانه طیور، به دت ۳ـ۱ روز. به این ترتیب که در جوجه های گوشتی یک بار در روز دوم زندگی و سپس هنگام واکسیناسیون دوم (حدود ۲۲ روز پس از بیرون آمدن از تخم) تکرار می شود. در پولتهای جایگزین و تخمگذار، پیشگیری در روز دوم و هفته های ۴، ۸، ۱۲ و همچنین روزهای انجام واکسیناسیون، خوراندن کیتازامایسین تکرار می شود.
درمان:
۱۰۰ گرم پودر کیتازامایسین در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی، به مدت ۵ روز.

زمان پرهیز از مصرف:
تخم مرغ: ۴ روز.
گوشت جوجه های گوشتی: ۱ روز.
شرایط نگهداری و احتیاطات:
ـ این دارو تنها برای مصارف دامپزشکی تهیه شده است و مصرف آن حتماً باید تحت نظارت و طبق دستور دامپزشک انجام گیرد. برای تهیه محلول بهتر است ابتدا مقدار لازم از دارو را در مقدار کمی آب (۲ـ۱ لیتر) حل نموده سپس به مخزن آب آشامیدنی اضافه شود.
ـ در طول درمان به جز آب محتوی کیتازامایسین منبع آب آشامیدنی دیگری در اختیار طیور تحت درمان نباشد.
ـ در صورت تماس پودر کیتازامایسین با پوست و غشاهای مخاطی، امکان ایجاد رینیت آلرژیک و تحریک پوست وجود دارد بنابراین از قرار گرفتن در معرض گرد دارو اجتناب کرده، از لباس مناسب و ماسک ایمنی استفاده شود.
ـ دارو در محل خشک و خنک و دور از نور نگهداری شود.

==================================================
SULFADIAZINE+ TRIMETHOPRIM
اشکال داروئی:
Boluses: Sulfadiazine 1g+Trimethoprim 200mg.
Oral Solution: Sulfadiazine 400mg +Trimethoprim 80mg
Solution for injection: Sulfadiazine 40%+ Trimethoprim 8%
موارد مصرف:
محلول خوراکی این دارو در طیور برای پیشگیری و کنترل بیماریهای کلی باسیلوز، وبای طیور، سالمونلوز (تیفوئید و اسهال سفید جوجه ها)، کوریزای عفونی طیور، عفونتهای متعاقب واکسنیاسیون و بطور کلی تمام عفونتهایی که عامل آنها میکروبی باشد، استفاده می شود برای کسب آگاهی بیشتر به SULFONAMIDES مراجعه شود.
مقدار و روش مصرف:
محلول خوراکی
طیور:
ـ درمان: یک بطری ۲۰۰میلی لیتری در ۵۰۰ لیتر آب آشامیدنی، به مدت ۵ ـ ۳ روز متوالی یا mg/kg 30 ـ ۱۵٫
ـ پیشگیری: یک بطری ۲۰۰ میلی لیتری در ۸۰۰ آب آشامیدنی به مدت ۳ روز قبل و در خلال و پس از واکسناسیون در اختیار طیور قرار گیرد.
ـ سایر دامها (گوساله، کره اسب، بره و بزغاله):
۲ـ۱ میلی لیتر به ازاء هر ۳۲ کیلوگرم وزن بدن دام در روز به مدت ۵ روز.
بولوس
خوراکی:
گوساله، کره است و گوسفند:mg/kg30 یا یک بولوس برای ۴۰ کیلو گرم وزن بدن به مدت ۵ـ۳ روز بهتر است دوز روزانه به دو قسمت تقسیم و در دو وعده خورانده شود.

داخل رحمی:
ـ ماده گاو و مادیان: ۸/۴ ـ ۴/۲ گرم یا ۴ ـ ۲ بولوس.
ـ میش: ۴/۲ ـ ۲/۱ گرم یا ۲ـ۱ بولوس.
برای نتیجه گیری بهتر در استفاده از بولوس داخل رحمی لازم است حتی الامکان رحم از ترشحات عفونی تخلیه شده باشد.
محلول تزریقی :
۱ میلی لیتر از دارو برای ۳۲ کیلوگرم وزن بدن، داخل عضلانی، به مدت ۵ ـ ۴ روز

موارد منع مصرف:
ـ این دارو برای آن دسته از مرغابی که تخم مرغ آنها به مصارف انسانی می رسد و یا برای تولید جوجه استفاده می شود، توصیه نمی شود.
ـ خوراندن بولوس تری متوپریم + سولفادیازین همانند سایر آنتی بیوتیکها به گاو بالغ به علت ایجاد اختلال در کار شکمبه مناسب نمی باشد.
ـ این دارو در موارد نارسائی شدید کبدی و کلیوی و حساسیت نسبت به سولفادیازین وتری متوپریم نباید مورد استفاده قرار گیرد.

==========================================================
Dipenhydramine
اشکال دارویی:
Solution for injection: 10 mg/ml and 50 mg/ml
Capsules     ۲۵mg and 50 mg
Syrup:      ۱۲٫۵ mg/ml
Ointment:     ۲%
Shampoo:     ۲%
Spray:          ۲%
مکانیسم اثر: رجوع شود به بحث آنتی هیستامین ها
فارماکوکینتیک: رجوع شود به بحث آنتی هیستامین ها
موارد مصرف: رجوع شود به بحث آنتی هیستامین ها
موارد منع مصرف: رجوع شود به بحث آنتی هیستامین ها
مقدار  و روش مصرف:
مقدار مصرف دیفن هیدرامین در دامهای مختلف به شرح زیر است:
دامهای کوچک:
سگ و گربه: روزانه ۲ تا ۳ بار به میزان ۱ تا ۴ میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی یا تزریقی عضلانی یا وریدی
دامهای بزرگ:
گاو گوسفند، بز و اسب روزانه ۰٫۲۵ تا ۱ میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن به صورت تزریق عضلانی یا وریدی
چنانچه از محلول تزریقی ۱۰mg/ml  دیفن هیدرامین استفاده شود میزان مصرف آن در دامهای بزرگ به شرح زیر است :
گاو ماده  ۲۰ml
گاو نر  ۲۰-۳۰ml
گوساله   ۴-۸ml
اسب     ۲۰-۳۰ml
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت و شیر دامهای تحت درمان با دیفن هیدرامین به مدت ۲ روز.
=====================================================
Promethazine
اشکال دارویی:
Solution for injection 2.5% and 5%
Tablets: 12.5 mg, .25mg and 50 mg
فارماکوکینتیک: رجوع شود به بحث آنتی هیستامین ها
موارد مصرف : رجوع شود به بحث آنتی هیستامین ها
مقدار و روش مصرف:
اسب وگاو، به میزان ۵/۱تا ۲ میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن به صورت تزریق داخلی عضلانی هر ۲۴ ساعت ۱ بار
سگ و گربه: روزانه به میزان ۲/۰ تا ۱ میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن به صورت خوراکی، تزریق داخل وریدی یا عضلانی هر ۸ ساعت ۱ بار
برخی نکات قابل توصیه:
به هنگام تزریق عضلانی پرومتازین توجه به این نکته ضروری است که مقدار تزریق دارو در یک نقطه بیش از ۵ml نباشد.
از تجویز دارو در دامهای آبستن به دلیل احتمال بروز عوارض جانبی بر جنین باید خودداری نمود.
==============================================
Triplinamin
اشکال دارویی:
Solution for injection 20 mg/ml
Tablets: 25 mg and 50 mg
Boluses 500 mg
فارماکوکینتیک : رجوع شود به آنتی هیستامین ها
مقدار و روش مصرف:
در دامهای مختلف به شرح زیر است:
دامهای بزرگ، در اسب، گاو، گوسفند، معمولاً به میزان ۵/۰ تا ۱ میلی گرم به ازاء هر کیلو وزن بدن روزانه ۲ تا ۳ بار بصورت تزریق داخل عضلانی یاوریدی تجویز می شود.
دامهای کوچک، در سگ و گربه روزانه ۲ تا ۳ نوبت به میزان ۱ تا ۵/۱ میلی گرم به ازاء هرکیلو وزن بدن به صورت خوراکی که بهتر است در ۲ نوبت به فواصل ۸ ساعت مصرف گردد. در نوع تزریقی میزان تجویز آن ۵/۰ تا  ۱ میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن ۲ بار در روز و با فواصل ۱۲ ساعت است.
برخی نکات قابل توصیه:
تزریق آرام داخل ورودی تریپلن آمین در گاوهای مبتلا به تب شیر بسیار مناسب بود که البته باید به همراه محلول کلسیم و منیزیم تزریق انجام شود.
پس از تزریق لازم است محل تزریق ماساژ داده شود.
زمان پرهیز از مصرف:
شیر و گوشت دامهای تحت درمان به ترتیب به مدت ۴۸ ساعت و ۷ روز پس از آخرین نوبت تجویز دارو نباید به مصرف انسان برسد.

=============================================================
ضدانگلها
LEVAMISOL
دسته داروئی:
ضد انگل داخلی ـ محرک سیستم ایمنی
اشکال داروئی:
Water Soluble Granules: 30%
مکانیسم اثر:
لوامیزول از گروه دارویی ایمیدازوتیازول ها است. لوامیزول عمدتاً یک داروی کولینر‍ژیک است و به این دلیل باعث فلج شدن انگل ها می شود. لوامیزول همچنین از طریق مهار آنزیم فومارات دروکتاز عمل می نماید که البته این اثر به خوبی در دام زنده ثابت نشده است. به طور کلی لوامیزول از طریق مهار آنزیم سوکسینات دهیدرژناز باعث فلجی عصلات انگل می شود. این دارو به عنوان محرک سیستم ایمنی از طریق تعدیل پاسخ های سلول های دفاعی بر ایمنی میزبان اثر می گذارد و باعث بهبود کار سلولهای ماکروفاژ چندهسته ای یا T.cells می شود.
فارماکوکینتیک:
لوامیزول چه به صورت خوراکی ویا تزریقی مصرف شود به سرعت جذب می شود. اما مصرف تزریقی آن میزان غلظت خونی بالاتری را ایجاد می نماید. حداکثر میزان غلظت خونی، یک ساعت پس از تزریق ایجاد شده و نیمه عمر پلاسمایی آن تا ۴ ساعت است. در شرایط قلیائی، این دارو به متابولیت غیرقابل حل OMPI هیدرولیز می شود.
لوامیزول به سرعت از بدن دفع می شود (۴۶ درصد از ادرار و ۳۲ درصد از مدفوع در طول ۲۴ ساعت).
موارد مصرف:
لوامیزول بر ضد نماتودهای بالغ روده ای ـ معده ای و لارو آنها و همچنین انگل های ریوی موثر است. از جمله انگل های شیردان می توان به همانکوس، استرتاژیا،‌تریکوسترونژیلوس و از انگل های روده ای به تریکوسترونژیلوس، کوپریا، نماتودیروس، بونوستوموم، ازوفاگوستوموم و چابرتیا و از انگل های ریوی به دیکتیوکالوس اشاره کرد. لوامیزول علاوه بر خاصیت ضد انگلی وسیع و فوق العاده، با خاصیت شناخته شده ایمنی زایی (Immunologic effects) باعث ازدیاد مقاومت بدن حیوان و در نتیجه کمک به درما برخی بیماریهای مشخص در انسان و حیوانات می شود. مثلاً برای پیشگیری از بیماری ورم پستان از این خاصیت لوامیزول استفادهی شده است و یا به منظور بالا بردن مقاومت گوساله ها در مقابل آلودگی مجدد به انگل ریه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
مقدار و روش مصرف:
گاو و گوسفند: mg/kg 5/7 (هر ساشه برای درمان ۵ راس دام به وزن ۴۰ کیلوگرم یا مجموعاً ۲۰۰ کیلوگرم وزن زنده دام)، از راه خوراکی.
سگ: mg/kg5، از راه خوراکی.
طیور: mg/kg50ـ۲۵، از راه خوراکی.
توصیه می شود در میش های آبستن لوامیزول را یکبار ۶ هفته پیش از زایش و یکبار دیگر در زمان از شیر گرفتن بره ها خورانید. این دارو در بره ها موقع از شیر گرفتن و به طور کلی در مواقعی که تلفات در اثر آلودگی به انگل های گرد وجود دارد باید به طور مرتب هر ۳ـ۲ هفته یکبار (بره های که حداقل به سن ۴ هفتگی رسیده اند) خورانیده شود.
ز مان پرهیز از مصرف:
زمان آخرین مصرف دارو تا کشتار گاو و گوسفند باید حداقل ۳ روز باشد. بهتر است در دوره شیردهی در حیوانات مصرف نشود.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=1698
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.