در سال ۹۴ تولید تخم مرغ خوراکی در ایران ۷۷۷ هزار تن شد

به گزارش خبرگزاری فارس مرکز آمار ایران نتایج سرشماری مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار- ۱۳۹۴ را منتشر کرد.

آمارگیری از مرغدار‌ی‌های صنعتی کشور در ماه‌های مرداد و شهریور سال ۱۳۹۴ توسط مرکز آمار ایران انجام شد.+

آمارگیری مذکور از مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار به روش تمام شماری و مرغداری های پرورش مرغ گوشتی به روش نمونه‌گیری در سطح کشور اجرا شد، در این آمارگیری از وجود ۳۱۴۸ نفر روز آمارگیر، بازبین، مسئول گروه و کارشناس استفاده به عمل آمد.

براساس نتایج این آمارگیری در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۴۰۲ مرغداری پرورش مرغ تخمگذار در سطح کشور وجود داشته است که از این  تعداد، ۱۱۴۰ واحد فعال و بقیه (۲۶۲واحد) غیر فعال بوده است.

این ارقام در ارتباط با آخرین آمارگیری اجرا شده در سال ۱۳۹۱ شامل ۱۳۵۰ مرغداری تخمگذار در کشور بوده است که از این تعداد ۱۱۳۳ مرغداری فعال و مابقی (۲۱۷ واحد) غیرفعال بوده است.

مقدار تولید تخم مرغ در سال ۱۳۹۳ در مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار ۷۷۷ هزار تن گزارش شده است که نسبت به آمارگیری انجام شده در سال ۱۳۹۱ حدود ۲۱۹ هزار تن (۳۹ درصد) افزایش یافته است.

تعداد کارکنان شاغل در مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار در سال ۱۳۹۳، ۱۰۶۵۲ نفر بوده است که از این تعداد ۹۳۱۵ نفر شاغلان با مزد و حقوق و ۱۳۳۷ نفر را شاغلان بدون مزد و حقوق تشکیل می‌داده است. براساس نتایج آمارگیری ۱۳۹۱، در سال۱۳۹۰ تعداد کارکنان شاغل ۹۴۷۸ نفر می‌باشد که ۸۳۲۴ نفر از شاغلان را شاغلان با مزد و حقوق و ۱۱۵۴ نفر شاغلان بدون مزد و حقوق بوده‌اند.

ضمناً ظرفیت سالن‌های دارای سیستم قفس برای تولید تخم مرغ، ۷۶ میلیون قطعه بوده است. که در مقایسه با نتایج حاصل از اجرای آمارگیری در سال ۱۳۹۱ هفت درصد افزایش داشته است.

 

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=3937
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.