تلقیح مصنوعی

دلایل کاربرد بیشتر تلقیح مصنوعی در گاو نسبت به گوسفند

در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از تلقیح مصنوعی به عنوان یک روش علمی برای پیشرفت اهداف تولیدمثل و اصلاح نژاد در صنعت گاوداری و گوسفند داری استفاده می شود. به نظر می رسد عدم استفاده وسیع از تلقیح مصنوعی در بحث پرورش گوسفند و بز (در مقایسه با پرورش گاو) ناشی از عوامل زیر باشد:
-هزینه نگهداری گوسفند و بز مولد کم و آسان تر از گاو نر مولد است.
برای کاهش هزینه های تلقیح مصنوعی درگوسفند و بز,نیاز به همزمان کردن فحلی و استفاده از حداقل ۴تا۵ درصد فحل یاب است ولی در گاو تشخیص فحلی آسان بوده وجز در موارد دلخواه نیازی به همزمان کردن فحلی گاوهای ماده نیست.
-تلقیح مصنوعی در گوسفند و بز به نیرو و هزینه بیشتر نیاز دارد ودر اغلب موارد هزینه های آن از نظر اقتصادی قابل توجیه نیست.
-ذخیره اسپرم گوسفند وبز بصورت منجمد مشکل بوده و لذا باروری ناشی از اسپرم منجمد بسیار کم و حدود ۲۰تا۳۰درصد است.
-بهترین میزان باروری (حدود ۷۰درصد) تلقیح مصنوعی در گوسفندو بز به روش تلقیح داخل رحمی (لاپاراسکوپی) حاصل می شود که نیاز به عمل جراحی هزینه و نیروی متخصص دارد. چون تلقیح مصنوعی در گوسفند وبز مانند گاو به روش رکتوواژینال نمی باشد، لذا تخلیه منی در ابتدای عنق رحم یک عامل کاهش باروری است.
-تنش ناشی از مقید کردن گوسفند در زمان تلقیح سبب کاهش باروری می شود.
باتوجه به موارد فوق چنین به نظر می رسد به جز مواردی که استفاده از یک نژاد اصلاح شده برای افزایش پیشرفت ژنتیکی گله مورد نظر باشد آمیزش طبیعی نسبت به تلقیح مصنوعی برتر و مفیدتر می باشد. به هر حال در این روش باید علاوه بر همزمان کردن فحلی در دامهای ماده نسبت به اسپرم گیری از دامهای نر اقدام شود.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=6030
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.