دوره های خشکی کوتاه تر در دام

کمک دوره خشکی کوتاه تر به کاهش عفونت های جدید در دام

طول دوره خشکی موضوع اصلی مورد بحث طی چند سال گذشته بوده است. تحقیقات نشان داده اند که دوره های خشکی کوتاه تر ، کاهش مشکلات زایش و آسان سپری کردن دوره انتقال گاوهارا فراهم می آورد.محققان در دانشگاه ایالتی واشنگتن ،نتایج تحقیقات اولیه را در نشستی که به منظور بررسی اثرات دوره خشکی کوتاه بر ورم پستان برگزار گردید،ارائه نمودند.آنها در یافتن هنگامی که دوره ی خشکی کمتر از ۴۵ روز بود ،تعداد عفونت های جدید در گاوهای تازه زا کاهش پیداکرد. گاوهایی از سه گله در واشنگتن غربی ویکی در آیداهو،مورد مطالعه قرار گرفته اند.طول دوره خشکی یا طولانی(۴۵-۶۰)یا کوتاه (حدود۳۰روز)بود.به همه ی گاوها یک ترکیب تجاری(سفاپیرین)به هر کارتیه در زمان خشکی داده شد،درمان دوره خشکی برای طول دوره خشکی طولانی و درمان دوره شیردهی برای دوره خشکی کوتاه انجام گرفت.
کارتیه های درمان شده،آنهایی بودند که در زمان زایش عاری از عوامل بیماری زایی بودندکه در زمان خشکی از گاو جداشده بود.عفونت جدید به صورت عامل بیماری زای جدید یا متفاوت در زمان زایش نسبت به عامل بیماری زای جداشده در زمان خشکی تعریف گردید.
نتایج نشان داد گاوهایی که دوره خشکی کوتاهی راسپری کردند،تعداد نسبتا کمتری عفونت های داخل پستانی در زمان زایش داشتند.دوره خشکی کوتاه منجر به افزایش خطر ورم پستان بعد از زایش نگردید.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=6298
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.