افزایش وزن شترمرغ

رابطه افزایش وزن و جیره غذایی در شترمرغ

نتایج تحقیقات سال های اخیر نشان می دهد که در ماه های اولیه رشد رابطه مقدار غذای مصرف شده و افزایش وزن پرنده در زیر گونه های مختلف و کشورهای گوناگون متفاوت بوده ولی وزن نهایی یک زیر گونه مشخص در نقاط مختلف تقریبا یکسان است.

ضریب تبدیل غذا ،که نسبت مقدار غذای مصرف شده به مقدار اضافه وزن می باشد،در شترمرغ بیشتر از سایر ماکیان بوده ولی نسبت به گاو و گوسفند حداقل در جوجه ها تا ۶-۷ ماهگی کمتر است و تقریبا برابر ضریب تبدیل در خوک می باشد که به اعتقاد تولید کنندگان پروتئین حیوانی ضریب خوبی است.

برای روشن شدن مطب نتایج حاصل از یک بررسی که در آفریقای جنوبی انجام شده است مطابق جدول زیر ارائه می گردد.

ضریب تبدیل غذادر سنین مختلف:

ضریب تبدیل غذا در سنین مختلف در شترمرغ

نسبت های فوق تقریبی بوه و با جیره غذایی مناسب و مدیریت قوی کاهش پیدا می کنند.

این جدول نشان می دهد که جوجه ها تا ۷-۸ ماهگی به طور متوسط از ضریب تبدیل غذای پایینی برخوردارند  و گوشت پرنده نیز در این سن ،نرم،خوش رنگ -قرمز روشن- کم چربی و بسیار خوش طعم است.از حدود ۱۰ ماهگی ضریب تبدیل غذا به صورت قابل توجهی افزایش پیدا می کند  که قسمت اعظم آن به چربی تبدیل می شود.محاسبات نشان می دهد که هزینه تغذیه پرندگان تا ۱۰ ماهگی تقریبا معادل هزینه های تغذیه از ۱۰ تا ۱۴ ماهگی می باشد.لذا در صورتی که هدف اصلی پرورش دهندگان استحصال گوشتت باشد بسیار اقتصادی خواهد بود که پرندگان در ۱۰-۸ ماهگی روانه کشتار شوند.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=4763
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.