اسپرم گیری از قوچ

روشهای اسپرم گیری از گوسفند و بز جهت تلقیح مصنوعی

اسپرم گیری در گوسفندو بز به یکی از روشهای زیر انجام می شود:
۱)استفاده از مهبل مصنوعی:

اسپرم گیری از قوچ وبز نر در این روش مشابه اسپرم گیری از گاو با استفاده از مهبل مصنوعی است ولی اندازه آن کوچکتر از مشابه آن در گاو می باشد .برای این منظور دام ماده در جایگاه مخصوص اسپرم گیری مهار می شود. باید توجه نمودکه حیوان نباید دارای مو یا پشم بلندو کثیف (بخصوص در ناجیه پشت) باشد. شخص عامل که مهبل مصنوعی را در دست می گیردباید بصورت خم شدن ویا زانو زدن در طرف راست دام ماده قرار گیرد ومهبل مصنوعی رابه موازات پهلوی آن گرفته و دهانه باز آن را با زاویه ۴۵درجه روبه پایین وبه طرف گاو نر نگه دارد. وقتی دام نر به دام ماده نزدیک می شود فرد عامل باید آمادگی لازم را داشته باشد.زیرا قوچ یا بز نر بسرعت بر روی دام ماده پرش می نماید. لذا تجربه عامل او را قادر به مهار کردن قضیب می نماید. عمومأ شخص عامل از دست چپ استفاده کرده وبه آرامی غلاف قضیب را گرفته و مسیر آن را به سمت دهانه مهبل مصنوعی هدایت می کند.بلافاصله بعد از اسپرم گیری مهبل مصنوعی باید بطرف پایین برگردانده شود و ظرف جمع آوری منی که در انتهای آن قرار دارد با یک دست محکم نگهداری شود. حیوانات نری که بسرعت آماده پرش  می شوند ویا آنهایی که برای مدت زیادی از ماده ها دور نگهداری می شوندقبل از پرش تحریک شده و دارای انزالهای زودرس هستند. معمولأ انزالهای خود به خود در بزهای نر (بخصوص یکساله) بیشتر از قوچها می باشد. بهمین دلیل پرورش و پروار بندی بزغاله های نر در فصل بهار بر روی مرتع بصورت گروهی مشکل وحتی غیرممکن است. برای این منظور باید آنها را اخته نمود ویا همراه با گله های گوسفند نگهداری شوند تا در بین گوسفندها پراکنده شده وکمتر با یکدیگر تماس داشته باشند. درغیر اینصورت حداکثر تعداد بزغاله نر را می توان به روش مرتعی پروار نمود، نباید از ۱۰۰رأس بیشتر باشد.
باتوجه به موارد فوق در بزهای نر پرش مکرر و زمان استراحت تأثیری در دفعات انزال نداشته و بز به محض ورود به اتاق اسپرم گیری انزال انجام می دهد ولی بدلیل تأثیر منفی پلاسمای بز بر اسپرم ، جمع آوری دومین انزال درهمان مهبل مصنوعی توصیه نمی شود. برای کاهش تماس اسپرم بامحفظه پلاستیکی باید سریعأ وبشدت به طرف پایین تکان داده شود و اسپرم جمع آوری شده سریعأ برای آماده سازی منتقل شود.
تعداد دفعات اسپرم گیری تابع سن، شرایط و رفتار دام است . قوچها توانایی ۱۰تا۱۵ نوبت پرش وانزال در روز را دارند. البته با افزایش تعداد دفعات اسپرم گیری حجم، غلظت منی و در نتیجه تعداد اسپرماتوزوئید به ازای هر انزال کاهش می یابد. معمولأ در قوچها اسپرم گیری بمدت ۴تا۵ روز (۳تا۵نوبت درهر روز) ویک استراحت ۲تا۳روزه و برای بزهای نر ۲تا۳نوبت اسپرم گیری در روزبا یک روز استراحت به عنوان یک برنامه ایده آل توصیه می شود. در اسپرم گیری های متوالی برای داشتن انزالهای باحجم وغلظت مناسب باید فاصله زمانی ۱-۰/۵ ساعت رعایت شود.
۲-اسپرم گیری با استفاده از تحریک الکتریکی:

انواع مختلف دستگاه تحریک الکتریکی وجود دارد.یکی از انواع آن دارای الکترود دو قطبی می باشد. این دستگاه دارای باتری بوده و خروجی آن ۱۰یا۱۵ ولت برای تحریک حیوان می باشد. وقتی رکتوم دام نر خشک باشد خروجی ۱۵ولت برای تحریک توصیه می شود. برای اسپرم گیری با این روش باید دام نر به پهلو روی میز مناسب ویا کف زمین  مقید شود. پشم یا موهای بلند اطراف غلاف قضیب چیده شده و دستگاه به وازلین آغشته یا چرب شده و بدون ایجاد ناراحتی برای دام با عمق ۱۵یا ۲۰سانتی متر از رکتوم وارد می شود.قضیب باید با کشیدن پیچش sمانند آن کشیده شود به نحوی که حشفه قضیب بادست تمیز گرفته شده و قضیب از غلاف(غلفه) خارج شود.پشت حشفه قضیب باید به وسیله یک پارچه تمیز نگه داشته شود و حشفه وزائده رشته ای آن وارد یک لوله آزمایش تمیز و استریل شود.بهتر است قضیب و لوله آزمایش در یک دست گرفته شود و دست دیگر برای ماساژ دادن قضیب به سمت جلو در فواصل تحریکات الکتریکی آزاد باشد.دستگاه به کمک یک نفر دیگر به سمت کف لگن فشار داده می شود و به فاصله ۱۵ تا۲۰ثانیه حدود ۳-۸تحریک کوتاه انجام می شود و معمولا پس از چند تحریک ترشحات غدد ضمیمه ودر ادامه ی آن مایه منی خارج می شود.این روش به دلیل انقباضات مکرر برای دام بسیار ناراحت کننده است همچنین تحریک های مکرر سبب خروج ادرار از مثانه وترکیب شدن با منی می شود که در نهایت سبب کاهش,کیفیت منی می شود.به همین دلیل بهترین روش جمع آوری اسپرم به طریق مهبل مصنوعی می باشد.زیرا تعداد انزال و حجم پلاسمای منی آن بیشتراست.

 

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=6029
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.