خوراک دام

روش های آماده سازی خوراک های دامی

آماده سازی خوراک می تواند با تغییرات بافت فیزیکی،شیمیایی،حرارتی ،میکروبی و یا با تغییرات دیگری بر روی ماده خوراکی ،پیش از مصرف انجام گیرد.وراک ها به منطور تغییر شکل فیزیکی یا اندازه ذرات برای نگهداری ،جدا نمودن قسمت های خاص،برای بهبود خوش خوراکی یا قابلیت هضم ،همچنین برای تغییر ترکیب مواد مغذی یا از بین بردن حالت سمی تحت عملیات آماده سازی قرار گیرند.

آسیاب کردن:خرد کردن یا کاهش اندازه غذا با آسیاب کردن صورت می گیرد.حیوان معمولا ترجیح می دهد که ابتدا قطعات درشت تر غذا را انتخاب کرده و مصرف کند.از این رو در صورتی که ذرات غذایی جیره به یک اندازه و یکنواخت خرد نشده باشد،ذرات درشت تر جیره بیشتر مصرف شده و ذرات ریز در آخور و یا دانخوری باقی می ماند،که بدین ترتیب تمام مواد مغذی محاسبه شده در فرمول جیره به بدن دام نمی رسد.از این رو برای جلوگیری از مصرف انتخابی حیوان ،باید ذرات مختلف غذا توسط آسیاب خرد شده و به یک اندازه درآیند.غلات را باید به صورت درشت (بلغور)برای گاوهای شیری آسیاب نمود.فقط برای جوجه ها اندازه ذرات غذا را ریز در نظر می گیرند.

علف خشک نیز هرچه خشک تر شود،قابلیت هضم مواد مغذی آن کمتر خواهد شد که دلیل آن افزایش سرعت عبور از دستگاه گوارش می باشد.بهترین حالت علوفه خشک ،علوفه چاپر شده (قطعه قطعه)می باشد که دارای طول ۶-۵ سانتیمتر است.علف خشک چاپر شده در مقایسه با علف خشک بلندموجب افزایش مصرف،افزایش وزن و افزایش بازده می شود.علوفه خشک خیلی خرد شده،گرد و غبار زیادی تولید کرده و ممکن است به سهولت مصرف نشود.در تغذیه گاوهای شیری ،استفاده از علوفه خشک آسیاب شده موجب کاهش درصد چربی شیر می شود.

پلت:از یک سو به منظور جلوگیری از هدر رفتن مواد غذایی به شکل گرد و غبار و از سوی دیگر برای حلوگیری از مصرف ذرات درشت تر غذا توسط حیوان،با استفاده از دستگاهی به نام دستگاه پلت(حبه)ساز (ویا پلت زن)،کلیه اجزا غذایی تشکیل دهنده جیره را با با بخار به صورت خمیری در آورده و پرس می کنند تا خوراک به شکل قطعاتی با قطر یکسان در آیند.

از این روش شامل آسیاب کردن اجزای غذایی جیره (دانه غلات ،کنجاله و …)و عبور دادن آن از سوراخ های الکی مخصوص در دستگاه پلت سازی می باشد.معمولا از رطوبت،حرارت و فشار در پلت سازی استفاده می شود.اندازه پلت از نظر قطر و طول قابل تنظیم است.ویژگی های عمومی پلت کردن عبارتند از:

-کاهش بارمیکروبی غذا در اثر حرارت دیدن

-افزایش قابلیت هضم غذا در اثر حرارت دیدن

-کاهش ماهیت گرد و غباری غذا

-افزایش خوش خوراکی غذا و در نتیجه افزایش مصرف خوراک در حیوان

-کاهش اتلاف ذرات غذا در حمل و نقل و باد

-کاهش فضای لازم برای انبار داری

-افزایش مصرف بخش خشبی غذا

-سهولت تغذیه حیوانات توسط تجهیزات مکانیکی.

لازم به ذکر است که پلت کردن علوفه در جیره گاوهای شیری توصیه نمی شود ،زیرا وقتی علوفه

کرامبل:به علت سختی پلت و در مواردی درشت بودن قطعات آن ،پلت به سختی مورد استفاده جوجه ها قرار می گیرد.از این رو با استفاده از دستگاه کرامبل ساز اقدام بهخرد کردن پلت و تولید کرامبل می کنند.کلیه مزیت های پلت برای کرامبل ه وجود دارد.امروزه در تغذیه طیورتوجه بیشتری به استفاده از کرامبل به جای پلت می گردد.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=3093
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.