آبستنی دام

روش های تشخیص دقیق آبستنی در دام

برای تشخیص دقیق آبستنی دام ها می توان از روش های بیوشیمیایی و یا بیوفیزیکی استفاده کرد که در مورد برخی از این روش ها در زیر توضیح داده می شود:

روش های بیوشیمیایی:
۱- آزمایش پروژسترون :

میزان پروژسترون خون ویا شیر میش های آبستن در روزهای ۱۸-۱۹ بعد از تلقیح و ۲۱-۲۲ در بزهای ماده با حیوانات غیرآبستن تفاوت دارد.این روش برای تشخیص آبستنی استفاده شده ودقت آن بیش از ۹۰درصد است.همانطور که قبلأ گفته شد برای ادامه رشدو نبوغ سلول تخم پروژسترون از جسم زرد ترشح می شود.لذا دام هایی که میزان پروژسترون خون ویا شیر آنها کمتر از ۱نانوگرم در سانتی متر مکعب است غیر آبستن می باشند. باید توجه داشت که در آب وهوای گرم پروژسترون موجود در خون یا شیر توسط آنزیم ها از بین می رود بنابراین در آب وهوای گرم باید نمونه هارا در دمای ۴-۸ درجه سانتی گراد نگهداری نمود و یا اینکه آزمایش بر روی پلاسمای منجمد خون یا شیر انجام شود.
۲- آزمایش استروژن:

معمولأ فولیکولهای رشد یافته قبل از رها شدن تخمک، استروژن ترشح می کنند ولی تعیین مقدار آن در خون مشکل می باشد. ولی در میش های آبستن مقدار زیادی استروژن توسط جفت ترشح می شود. لذا دام های غیر آبستن فاقد جفت بوده در نتیجه هورمون استروژن آنها کم می باشد.این آزمایش۱۰۰ روز بعد از آزمایش ویا تلقیح مصنوعی انجام می گیرد. در میش آبستن در روز ۱۰۰ و۱۱۰ آبستنی میزان استروژن بیش از۰/۳ نانو گرم در هر سانتی متر مکعب پلاسمای خونی است.دقت این روش زیاد و حدود۹۹ درصد است.
روشهای بیوفیزیکی:
برای تشخیص وجود جنین در رحم دام ماده تشخیص صدا توسط سیال جنین و یا سیاهرگ ناحیه لگن که به جنین خون منتقل می نماید توسط بسیاری از وسایل فیزیکی امکان پذیر است.برخی از این روشها عبارتند از:
روش سونوگرافی:بهترین روش تشخیص آبستنی است.وسائل مورد استفاده در این روش شامل یک گوشی،شارژر،یک پروب داخلی و یک پروب خارجی است. استفاده از پروب داخل وخارج به ترتیب از روز ۲۰و۴۵آبستنی امکان پذیر است معمولا برای استفاده از پروب داخل آن را با ژل مخصوص(لوبریکنت)آغشته نموده و پس از تخلیه مقعد دام ماده آن را به روده بزرگ داخل می کند.
حدود۱/۳انتهایی پروب با زاویه ۴۵درجه وارد روده بزرگ شده و در کف آن جابه جا می شود.در این حالت صدای ناشی از خون رسانی به جنین توسط سیاهرگ لگنی و صدای قلب جنین(درصورت تشکیل)منعکس شده و توسط گوشی قابل تشخیص هستند.همچنین حدود دو ماه قبل از تلقیح مصنوعی با قرار دادن پروب داخلی در ناحیه بدون پشم نزدیک پستان می توان صداهای قلب جنین را تشخیص داد.با استفاده از تعداد نبض ها می توان تعداد روز آبستنی را تعیین نمود.البته تشخیص آبستنی در این روش به تمرین و تجربه زیاد نیاز دارد زیرا پروب ها به هر گونه تماس ناشی از مدفوع دام ها و یا تماس با پشم پوست(در تشخیص خارجی)حساس بوده و آنها را منعکس می نمایند و باید آنها را از صدای قلب جنین و جریان خون متمایز نمود

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=5970
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.