تعطیلی مرغداری

رکوردگیری در مرغداری

رکورد گیری:

هر مرغدار آگاه باید وضعیت رشد جوجه های خود را کنترل کند. چنانچه این امر در پایان پرورش هر سری انجام گیرد. مرغدار ممکن است با عدم موفقیت روبرو شود. در صورتی  که به وسیله رکورد گیری دقیق روزانه و هفتگی و ماهیانه و مقایسه ارقام حاصله با تابلوهای استاندارد هر لحظه مرغدار می تواند وضعیت خود را ارزیابی نماید و چنانچه اشکالی وجود دارد ان را تصحیح کند. از این رو رکوردگیری برای موفقیت هر مرغدار امری ضروری است. در این مورد باید در هر سری رکوردگیری های زیر را انجام گیرد.

  • رکوردگیری از نظر رشد هفتگی – در آخر هر هفته باید به طور نمونه بردرای تصادفی تعدادی از جوجه ها جدا و وزن گردند و پس از تعیین معدل وزن با تابلوی استاندارد مقایسه گردد. چنانچه اختلاف بیش از ۱۰ درصد است باید درصدد کشف علت برآمد.

  • رکوردگیری میزان غذا: میزان غذای مصرف شده هر روز باید ثبت گردد و در پایان هفته مقدار غذای خورده شده تعیین و با توجه به میزان رشد ضریب تبدیل غذایی محاسبه گردد. چنانچه اختلاف بیش از ۱۰ درصد باشد باید درصدد کشف علت برامد (ضریب تبدیل غذایی از تقسیم غذای خورده شده در هفته بر وزن تولید شده تعیین می گردد.)

  • رکوردگیری از نظر تلفات: تلفات روزانه باید دقیقا معلوم گردد. چنانچه تلفات بیش از حد استاندارد باشد فورا باید درصدد کشف علت برامد. چنانچه تلفات در حد معمولی است احتیاجی به فرستادن لاشه به آزمایشگاه تشخیص نمی باشد.

  • علاوه بر موارد ذکر شده برای اینکه بتوان در پایان پرورش هر سری میزان هزینه ها را معلوم کرد و محاسبه اقتصادی به عمل آورد باید میزان مصرف سوخت، روشنایی، دارو، واکسن، بستر و غیره را نیز دقیقا تعیین و ثبت نمود.

 

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=4567
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.