سموم شیمیایی ضدانگل های خارجی دام

انواع سموم شیمیایی ضدانگل های خارجی دام:

برخی از سموم نظیر توکسافن،آلدرین و در آلدرین،پراتیون و مالاتیون،دیازینون(نئوسیدول یا مک سیدول)،پروپتامفوس(بلوتیک)،فوکسیم(سباسیل)،تری کلرفون(نگوون)،کومافوس(آزونتول)،مک تومیل،نگازونت،آیورججن یا آیورمکتین(بای مک)،مک تاک و غیره در بازار موجود است که می توان از آنها استفاده نمود.

در ساختمان شیمیایی سموم ضدانگل خارجی دو عنصر کلر و فسفر وجود دارد.قدمت سموم دارای کلر بیشتری از سموم دارای فسفر است.در حقیقت مقاوم شدن تدریجی انگل های خارجی به سموم دارای کلر منجر به تولید و کشف سموم دارای فسفر شدومیزان ذخیره سموم فسفردار در گوشت و شیر بر خلاف سموم کلردار به اندازه ای نیست که سبب مسمومیت مصرف کننده شود.با این حال میزان سمی بودن برخی از سموم فسفردار و کلردار به اندازه ای است که برای ضدعفونی جایگاه و اماکن مورد استفاده قرار گرفته و در سمپاشی و حمام دام ها از آنها اسنفاده نمی شود.

 

نکات مهم در استفاده از سموم ضدانگل خارجی:

-اگر در اثر بی احتیاطی در مقدار مصرف هر سم،در دام های معالجه شده و یا در انسان علائم مسمومیت مشاهده شود،تزریق عضلانی سولفات آتروپین به عنوان بهترین پادزهر پیشنهاد می شود.

-ممکن است سموم ضدعفونی در غلظت های متفاوت تولید و به بازار عرضه شوند،لذا قبل از مصرف آنها باید به دز توصیه شده توسط کارخانه سازنده توجه شود.

-در حالت بارزه با انگل های خارجی پس از کاهش ۲۰-۱۰ درصد از حجم محلول اولیه حمام،مجددا محلول جایگزین با غلظت دو ببرابر دز اولیه به محلول باقی مانده اضافه شود.برای مثال اگر دز اولیهیک سم ۱لیتر در ۱۰۰۰لیتر آب باشد،دز جایگززین باید به میزان ۱ لیتر در ۵۰۰لیتر آب تهیه شود.این عمل باید برای تمام سموم(به جز کومافوس)رعایت شود.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2240
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.