سم چینی در گاو

سم چینی(Trimming hoofs)

نگهداری گاوها در اصطبل برای مدت های طولانی ،سبب بزرگ و بدشکل شدن سم های آنها می شود.هنگامی که گاو به مرتع می رود،سم آنها بطور طبیعی کوتاه نگه داشته می شود،اما برخی از گاوها ،سم های سختی دارند که به آسانی ساییده نمی شود.برخی از گاوها نیز یکنواخت راه نمی روند.بنابراین سم های آنها نیز یکنواخت ساییده نمی شوند.سم های بلند و نایکنواخت را باید کوتاه کرد،در غیر اینصورت،سبب شکستن انگشتان ولنگ شدن گاو می شود.سم های بلند با استفاده از کارد،سم چین و مانندآنها،از قسمت پایین قطع می شوند.در مورد سم های بسیار بلند،نخست قسمت های جلو و جانبی را بریده و سپس آنها را از قسمت پایین قطع می کنند.برای اینکار پای گاو را روی تخته سنگی قرار داده و قسمت های جلویی و جانبی آن را قطع می کنند.باید مراقبت کرد که سم ها را خیلی از پایین نچید،در غیر اینصورت ممکن است سبب لنگی گاو شود.سم های اندام های حرکتی جلو را اغلب می توان بدون بستن و خواباندن حیوان کوتاه کرد،ولی گاهی لازم می شود که گاو را به کمک طنابی،بسته و به حالت دراز کش در آورد.

وسایلی که در کوتاه کردن سم گاو استفاده می شوند:سوهان،سم چین،برس فلزی،چکش،چاقوی سم بری و جرم گیر.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=1951
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.