دامداری

سن در اولین زایمان تلیسه های نژاد هلشتاین

تلیسه ها نه تنها مهمترین گروه گله می باشند، بلکه دارای بهترین ژنتیک نیز هستند. علی رغم این مزیت ها، بسیاری از مزارع پرورش گاو شیری به طور کامل از این منبع با ارزش سود نمی برند، زیرا بسیاری از تلیسه ها هنگامی که به سن کافی می رسند و جثه و وزن خوبی دارند، تلقیح نمی شوند.

آمار بیست سال گذشته نشان می دهد که سن دام در اولین زایمان به علت رشد آهسته از ۲۸ ماه به ۳۰ ماه رسیده است.

سن در اولین زایمان تلیسه های نژاد هلشتاین

تحقیقات اخیر روی ۱۳۰۰۰ مزرعه پرورش گاو شیری نشان می دهند که سن تلیسه ها در اولین زایمان از ۲۵ تا ۳/۲۷ ماه می باشد. بیشتر گله ها مدیریت خوبی بر تلیسه هایشان داشته اند. اطلاعات این تحقیق از سامانه مدیریت اطلاعات گاوداری در رالیق (Raleigh) کارولینای شمالی آورده شده است. گله هایی که سن اولین زایمان تلیسه ها را به درستی ثبت نکرده بودند، از این داده ها حذف گردیدند (مثلا گله هایی که در آن سن دام در اولین زایمان کمتر از ۲۰ و یا بیشتر از ۳۰ ماه بود)

سن اولین زایمان تلیسه نژاد هلشتاین

از آنجایی که ۹۰ درصد اطلاعات DHIA مربوط به گاوهای هلشتاین می باشد، توانستیم برخی از سایر صفحات اقتصادی مهم گله های هلشتاین را نیز بر اساس متوسط سن تلیسه ها در اولین زایمان، در گاوداری هایی که تلیسه ها در سن پایین تری زایمان کرده بودند، گاوها دارای تولید شیر، چربی، پروتئین و نرخ آبستنی بهتری بودند.

به علت اینکه تلیسه ها در سن پایین تری زایمان کرده اند این متغیرها بهبود نیافته، اگر چه این دو نمی توانند علت و معلول هم باشند، ولی آشکار است که این صفات مدیریتی، احتمالا همبستگی بالایی با همدیگر دارند.

تلیسه هایی که در سن بالاتری زایمان کرده اند، در اولین دوره شیردهی تولید بیشتری داشته اند، ولی اگر عمر تولیدی نیز محاسبه شود، تلیسه هایی که در سن پائین تر زایمان کرده اند، شیر بیشتری در عمر تولیدی خود تولید می کنند. با توجه به طول عمر تولیدی، تولید شیر روزانه یک گله در صورت زایمان تلیسه ها در سن پایین، بیشتر می باشد. تلیسه ها دارایی ارزشمند یک گله می باشند و تا هنگامی که زایمان می کنند و شیرشان به فروش نرسد، به عنوان یک سرمایه نهفته به حساب می آیند.

 

 

منبع: وبسایت بازار دام و طیور ایران

questionبحث و تبادل نظر درباره این مطلب

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=12312
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.