اثر سوماتونروپین در گاو شیری

تزریق سوماتونروپین گاوی به گاوهای شیری سبب افزاش قابل ملاحظه ای در تولید شیر، لاکتوز،چربی و پروتئین شیر شده است. یک تعادل منفی انرژی بزرگتری در چند هفته اول بعد از شروع تزریق سوماتوتروپین مشاهده شده است. اما به تدریج مصرف خوراک گاوها به نحوی افزایش می یابد که مواد مغذی مورد نیاز برای افزایش وزن بدن و افزایش تولید شیر تامین شود. آزمایشات اندکی نشان داده است که تزریق سوماتوتروپین گاوی به گاوها سبب افزایش نیاز و مصرف خوراک آنها شود. چنین به نظر میرسد که بازده مصرف مواد غذایی برای تولید شیر به علت کاهش سهم مواد مصرفی مورد نیاز برای نگهداری،بهبود می یابد. مکانیسم عمل سوماتوتروپین گاوی در افزایش تولید شیر شناخته نشده است. این تصور وجود دارد که واکنش به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به اثر آن بر روی بافتها و انتقال بیشتر مواد مغذی به بافتهای پستان باشد، نظریه دیگر این است که قابلیت سنتز و تولید شیر و ترکیبات آن در بافتهای پستان افزایش می یابد. استفاده از سوماتوتروپین در گاوهای شیری تا ژانویه ۱۹۸۸ توسط وزارت دارو و غذای آمریکا غیر مجاز شناخته شده است.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=4347
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.